Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Amikor a végrehajtó...

 Amikor a végrehajtó nem tudja, vagy nem akarja megérteni…


Bármi, bármikor, bárkivel megtörténhet....

Főként, ha végrehajtókról, vagy végrehajtási eljárásokról beszélünk, ami napjainkban sajnos „divatos„ témává vált. Az ilyen elcsúszásokon, végrehajtók által elkövetett, jogszerűtlen cselekedetein emberéletek múlhatnak, családok, gyermekek sorsa pecsételődhet meg, sokszor visszafordíthatatlanul. Az is előfordulhat, hogy jogerős, végrehajtási eljárás felfüggesztését elrendelő, bírósági végzést egy vidéki végrehajtó értelmezni, vagy elolvasni nem tud, vagy nem akar. A végrehajtók talán nem abból a magyar nyelvtanból vizsgáztak, mint mi, ezért megbocsájtható, hogy abból a hihetetlen és irdatlan mennyiségű pénzösszegből, amely után természetesen ők nem adóznak, és amelyet munkadíj jogcímen levesznek az adósoktól, nem telik nekik egy Magyar Értelmező Kéziszótárra. (Tisztelet a kivételnek)

Az eset megtörtént. A Hiteles Mozgalom Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoportjához el is juttatta az adós úgy a bírósági végzést, mint a szépreményű végrehajtó által, a bírósági végzést követően az adós munkáltatójához intézett megkeresését, a munkabér letiltására vonatkozóan, úgy, hogy ehhez tulajdonképpen joga nincs, az adós a mai napig vitatja a tartozását a bíróságon – abban az ügyben még ítélet nincs. Ezért is állították meg a végrehajtási eljárást az ítélet meghozataláig.

Az alábbi, illetékes végrehajtónak megküldött levél került Munkacsoportunkhoz.

 

 

Alulírott…….. , fenti ügyszámú, és munkáltatómhoz, ……..-hez intézett Letiltás Módosítása  című irományával kapcsolatosan végrehajtási kifogást terjesztek elő.

Tekintettel arra, hogy nevezett levelében a végrehajtási kifogás előterjesztésére irányadó jogszabályi hivatkozást nem tette meg, így engedje meg, hogy Én se hivatkozzak. rá.

Ön a …………. bírósági végzésre hivatkozva tájékoztatja Munkáltatómat, hogy a végrehajtási eljárás velem szemben folytatható, ezért a Munkáltatóm tegyen eleget munkabéremből történő  letiltási kötelezettségének. Továbbá burkoltan megfenyegeti különböző paragrafusokra hivatkozva, hogy amennyiben nem tesz eleget munkabér levonási kötelezettségének, abban az esetben a Tőlem le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel, valamint rendbírsággal sújtható. 

Tájékoztatni szeretném, mivel nyílván nem olvasta és értelmezte, hogy az Ön által hivatkozott bírósági végzés arról szól, hogy a velem szemben folytatott végrehajtási eljárás felfüggesztése - fellebbezés hiányában - jogerőre emelkedett.  A végrehajtás felfüggesztése mindaddig hatályban van, amíg az illetékes Törvényszék előtt az általam előterjesztett, több éve zajló, semmisség megállapítására vonatkozó per jogerősen véget nem ér.  Ebből kifolyólag nem értem, bár, vagy csak gimnáziumi érettségim van, hogy a végrehajtás folytatását milyen jogi alapokra helyezi.

Ebből kifolyólag nem értem, bár, vagy csak gimnáziumi érettségim van, hogy a végrehajtás folytatását milyen jogi alapokra helyezi.

Tájékoztatni szeretném:

  1. Ön nem áll a törvények felett, így a törvények betartása Önre is kötelezőek.
  2. Ön nem mehet szembe, fittyet hányva „az önálló és független” magyar Bíróság döntésével.
  3. Abból kifolyólag, hogy az Alaptörvényben megfogalmazottakkal ellentétben (II. cikk, (1) bek.: „Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.”, Önnek nem kell hozzájárulnia a közösség gyarapodásához, nem kell a százalékban meghatározott jogtalan  jövedelme után adót fizetnie, kérem, hogy idő előtt ne akarja az utolsó bőrt is lehúzni rólam és családomról! Ne akarjon idő előtt földön futóvá tenni! Legyen kedves megvárni, míg a színpadon Ön is szerepet kap.
  4. Önt nem hatalmazta fel senki sem, hogy jogtalanul nem csak engem zaklasson, stresszeljen, hanem a Munkáltatómat is.

A fentiekre tekintettel kérem végrehajtási kifogásom megválaszolását és a jelenlegi jogsértő magatartásának abba hagyását.

Jelen levelemet kivizsgálás végett természetesen megküldöm az illetékes szerveknek, ezekből is kiemelten a végrehajtói kamarának.

 

Tisztelettel,   

                                                                                                              ……………………..

                                                                  (adós, vagy mégsem adós? – Ez még a jövő zenéje)

 

Budapest, 2013.03.16.”

A Munkacsoport ezzel együtt felhívja a figyelmet arra: a végrehajtók nem minden esetben a törvényekben foglaltak szerint járnak el. Kérünk tehát minden adóst arra: ne higgyenek el mindent, amit a végrehajtó állít. Kérjük továbbá tisztelettel a munkáltatókat is, ha ilyen jellegű megkeresés érkezik, első körben beszélje meg az adósi minőségben szereplő munkavállalójával, esetleg nem rendelkezik-e egy végrehajtási eljárást felfüggesztéséről szóló, jogerős bírósági határozattal.

Dudás Anna - Bírósági- és Végrehajtási Eljárásokat Elemző Munkacsoport