Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.03.03

2. levél az Országos Bírósági Hivatal Elnökének

 Fa: Dudás Anna, Hiteles Mozgalom

Ctt: Dr. Hildenbradné Dr. Balogh Olga mb. főosztályvezető, OBH
Ügyszám: 12.552-2/2013. OBH
 
 
TISZTELT MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ ASSZONY!
 
Köszönettel megkaptam szíves tájékoztatását, ám azt maradéktalanul tudomásul venni nem áll módomban.
 
Nem áll módomban, hiszen azokat a jogszabályi hivatkozásokat pontosan és maradéktalanul ismerem, melyet számomra volt szíves megküldeni. Az Elnök Asszonyhoz írt megkeresésem tartalmára ezek a jogszabályi hivatkozások választ egyáltalán nem adnak.
 
Nem adnak, hiszen hiába léteznek, és volna kötelező a bírósági eljárások folyamán betartani, a gyakorlat azt mutatja: nem tartják be, és nem is veszik figyelembe ezt a bírósági eljárások során. Ez adta az Elnök Asszonyhoz írt megkeresésem alapját.
 
Tisztelettel megkérem hát arra, engedje meg, hogy végezhessem érdekvédelmi tevékenységemet, és járuljon hozzá ahhoz, hogy az elnöki álláspontot az előző megkeresésemben feltett kérdéseimre megismerhessem. Ha és amennyiben a megkeresésemet nem áll módjában a megkeresés valódi címzettjéhez, Dr. Handó Tünde Elnök Asszonyhoz továbbítani, tisztelettel kérem, magyarázza meg ennek okát.
 
Kérésem további indoka az: megkeresésem csak a bevezető része volt a további, és részletesebb kérdéseim feltevésének. Kérem, ne vegye támadásnak megkereséseimet, nem támadni szeretnék. Csupán tisztán szeretnék látni abban, mi lehet az oka annak, hogy az általam már az előzőekben is megfogalmazott kérdéseket fel kellett tennem? Hiszen fel kellett tennem, mert azokat a jogszabályhelyi hivatkozásokat, melyet említett válaszában, ezek szerint csak az érdekvédők ismerik, az eljáró bírák nem.
 
Sajnos, vannak olyan releváns tények, amelyet tudomásul kell és szükséges venni ahhoz mindannyiunknak, hogy a mulasztásokat orvosolni, a hibákat kijavítani lehessen.
 
Tisztelettel kérem, legyen ebben a segítségemre, és előző megkeresésemet, melyre volt szíves válaszolni, szépen kérem, jutassa el az Elnök Asszonyhoz!
 
Megköszönve szíves fáradozását, maradok tisztelettel:
 
Dudás Anna
Hiteles Mozgalom
2013. március 1.