Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.10.26

Választottbírósági kikötés tisztességtelensége

 - részletek, tömörítve -

a választott bíróságról eddig eltérően határoztak a bíróságok

 

A Fővárosi Ítélőtábla következetes gyakorlata értelmében az ilyen kikötés tisztességtelensége nem vizsgálható, mivel azt a Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi a felek számára.

 

Ehhez képest a Szegedi Ítélőtábla az ilyen kikötést érdemben vizsgálhatónak tartja, de az megítélése szerint nem minősül tisztességtelennek.

 

A bírósági gyakorlatban jelen van az a harmadik álláspont is, mely szerint fogyasztói szerződés esetében a választottbírósági kikötés önmagában, minden további vizsgálat nélkül tisztességtelen, tekintettel arra, hogy választottbírósági eljárásban költségkedvezmény nem adható.


A választottbírósági eljárásnak a bírósági peres eljárás helyett van helye, vagyis hatályos jogunkban a választottbírósági kikötés kizárólagos, mindig kizárja a rendes bírói út igénybevételét.

 

mi a választott bíróság? hogyan indokol a Kúria?

 

A választottbírósági kikötés tisztességtelenségét tehát éppen a kizárólagossága alapozza meg, vagyis az, hogy a rendes bírói utat kizárja és ezáltal a fogyasztót az igényérvényesítési lehetőségeiben korlátozza.

 

Az új Ptk.-ban már egyértelműen érvényre juttatott értelmezés felel meg, amely az általános szerződési feltételen vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló választottbírósági kikötést tisztességtelennek tekinti.

 

Fogyasztói szerződésben választottbírósági eljárást érvényesen tehát csak egyedi megtárgyalás alapján lehet kikötni.

 

Az egyedi megtárgyalás tényének vizsgálati szempontjait a Legfelsőbb Bíróság 2/2011.(XII.12.) PK véleményének 2. pontja rögzíti.

 

A bírói út hiányát a bíróság hivatalból veszi figyelembe, melynek vizsgálata során észlelnie kell a peres felek jogvitájára irányadó esetleges választottbírósági kikötést is.

 

A bíróságnak e körben tájékoztatni kell a fogyasztót ezen szerződési feltétel tisztességtelenségéről, és felhívni őt - határidő tűzésével, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel –, hogy kíván-e arra hivatkozni.

 

Amennyiben a fogyasztó a határidőn belül nem nyilatkozik, vagy a tisztességtelenségre nem kíván hivatkozni, a bíróságnak a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítania vagy a pert meg kell szüntetnie [Vbtv. 8. § (1) bekezdés].

 

Amennyiben a fogyasztó - határidőn belül tett nyilatkozatában - a választottbírósági kikötés tisztességtelenségére hivatkozik, a bíróságnak a kereseti kérelmet érdemben kell tárgyalnia.

 

 

j o g e g y s é g i   h a t á r o z a t 

 

Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételen,

vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló

választottbírósági kikötés tisztességtelen.

 

 

A bíróság e kikötés tisztességtelenségét hivatalból köteles észlelni,

de annak semmisségét csak akkor állapíthatja meg,

ha a fogyasztó - a bíróság felhívására – arra hivatkozik.

 

http://www.lb.hu/hu/joghat/32013-szamu-pje-hatarozat

 

pje-3-2013-kuria.png