Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.01.26

PJE készül a THM-pontosságáról a Kúrián

thm-pje---kep-01.png

 

A mai tárgyaláson közölte Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök bíró:

 

„Jogegységi eljárást kezdeményezett a Kúria másik tanácsa, abban a kérdésben, hogy a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés a régi Hpt. 213.§ (1) d) pontja alapján akkor semmis-e, ha az éves százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutató, vagyis a THM-et egyáltalán nem tartalmazza, vagy akkor is ha a THM-et feltünteti ugyan a szerződésben, de a feltüntetett mérték valamilyen módon helytelen vagy téves.

Jelen felülvizsgálati eljárásban… a Kúriának ebben a kérdésben is állást kell foglalnia, ezért …. a Kúria a felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.”

 

 

Az előzményről,  másodfok meglepő döntéséről itt számoltunk be:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/czukorne-meglepo-huzasa.html

 

A THM-ről közel 6 éve, 2015 tavaszán döntött a Curia, az Európai Unió Bírósága. Erről is beszámoltunk:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/megtevesztoen-alacsony-thm-----a-curia-dontese.html

 

Egy esettanulmány a Hitelsikerek oldalán:

https://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2016/08/Esettanulm%c3%a1ny.pdf

 

 

 

A nem pontos THM szerepel a „lőszereink” között:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/loszer/loszer-11---a-nem-pontos-thm.html

 

 

A reklám után következik a levelezésünk a Kúriával....

 

 

 

---------------  REKLÁM  --------------

HIÁBA IS NÉZED A NYOMTATOTT VAGY VIRTUÁLIS ÚJSÁGOKAT

OLYAN HÍREKET, ISMERETEKET NEM KÖZÖLNEK,

AMIK SZÁMODRA FONTOSAK,

AMIKET MI, MÁR 10 ÉVE FOLYAMATOSAN…

TÖBBET TEHETNÉNK, HA LENNE RÁ PÉNZÜNK…

 

 

Az SZJA 1%-ról idén se feledkezz el! 

 

18144741-1-42  

 

 

Arany Liliom Alapítvány

 

 

A Hiteles Mozgalom 

az Arany Liliom Alapítvány munkaszervezete

 

Támogathatod közvetlenül is a munkánkat!

 

Magnet Bank 16200216-00245469

 

 

A hivatkozott jogszabályt szerintem minden aktív devizahiteles ismeri:

 

 

Fogyasztási kölcsön924

212. §925 (1)926 A fogyasztási, lakossági kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a külön jogszabály alapján megállapított éves százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót.

(2)927 A teljes hiteldíj a fogyasztó által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb – a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő – költséget.

(3)928 A teljes hiteldíjmutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és teljes hiteldíj egyenlő az ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel.

213. §929 (1)930 Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

a) a szerződés tárgyát,

b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,

c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,

d)931 azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható,

e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,

f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint

g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését.

(2) A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól a fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés semmis.

(3) A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(4) A hitelező köteles a fogyasztót a fogyasztási kölcsönszerződés megkötésekor minden olyan szerződési feltételről tájékoztatni, amely jogszabály alapján válik a szerződés részévé.

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27303.43293

 

 

Tavaly december végén pont arról érdeklődtünk a Kúriánál, hogy terveznek-e devizahiteles PJE-ket 2021-ben?

 

A levelünk:

 

Tisztelt Darák Péter elnök úr!

 

Január végén jelent meg az alábbi tájékoztatás a Kúria honlapján:

"Tavaly is több mint száz javaslat érkezett a vizsgálati tárgykörökre vonatkozóan, a Kúria az év végén hallgatta meg a javaslattevőket. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény (Bszi.) értelmében az ítélkezési gyakorlat vizsgálata, bírósági döntések elemzése. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente."

https://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/kartalanitas-es-felteteles-szabadsagra-bocsatas-felteteleit-vizsgalja-iden-kuria-joggyakorlat

 

Amennyiben a tájékoztatóban ismertetett eljárásrend nem változott meg, akkor most az év végén dönti el a Kúria, hogy milyen ügyekben lesz ítélkezési gyakorlat vizsgálat. Az elmúlt években több alkalommal is jeleztük, hogy szükségesnek tartjuk a korábbi devizahiteles jogegységi határozatok felülvizsgálatát, kiegészítését.

 

Szeretnénk érdeklődni, hogy szerepel-e a Kúria tervei között devizahiteles jogegységi határozat kidolgozása?

 

Köszönjük Elnök úr, hogy a Kúria vezetői az elmúlt években válaszoltak a megkereséseinkre, engedje meg, hogy a további pályafutásához sok sikert és jó egészséget kívánjunk.

 

 

Tisztelettel: Szabó József

 

kuria-valasz---2021.jan---kep.png