Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.09.18

Mindenki Bírósága Reformprogram - 20 pontban

reform-program---kep.png

 

A Mindenki Bírósága Reformprogram Konzultációról általában:
https://egyenibiroi.wordpress.com/…/mindenki-birosaga-refo…/

 

A program 20 pontja:

 

1. A jogegységi eljárások nyilvánossága és átláthatósága, a különvélemények, a szavazatok, a felhasznált szakmai anyagok AUTOMATIKUS nyilvánosságra hozatala, a “JOGFEJLESZTÉSI” INDOK ELTÖRLÉSE.

 

2. A bírói önkormányzatiság tekintélyének helyreállítása végett az országos (OBT) és a törvényszéki bírói tanácsok tagjai és a bírósági vezetői tisztség közötti ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG bevezetése, a tagok fegyelmi, szakmai felelősségével összefüggő eljárásokkal kapcsolatos bírósági vezetői hatáskörök eltérítése az érintett bírósági régiótól (az OBT-nél az OBH-tól és a Kúriától), a tagok kiemelt díjazása, harmadszori újraválasztásuk tilalma.

 

3. A kommunista időkből eredő tanácselnöki feljegyzések megszüntetése, a bírák szakmai alkalmassági és fegyelmi felelőssége, a bírák, bíróságok kártérítési felelőssége anyagi jogi és eljárásjogi újraszabályozása új az OBH-tól független KÜLÖNBÍRÓSÁG felállításával, a KÁROSULT FELÉ A BÍRÁK 12 HAVI ILLETMÉNY EREJÉIG FENNÁLLÓ SZEMÉLYES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉVEL

 

4. Érdemi, legalább 80 %-os bírósági dolgozói, igazságügyi alkalmazotti illetményemelés és létszámbővítés, kisebb, de érzékelhető, legalább 50 %-os bírói ILLETMÉNYEMELÉS a bírósági vezetői és a mindenkori politikai befolyástól történő egzisztenciális védelem, a jó ítéletek biztosítása érdekében.

 

5. A kapcsolati ERŐSZAK és a DEVIZA alapú hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok, bírói gyakorlat teljes REVÍZIÓJA.

 

6. FNA

A szegényellenes (más tekintetben egyes jogi megoldásaiban virtuóz) új, 2018-tól hatályos polgári perrendtartásra különös tekintettel a jelenleginél jóval magasabb szintű jogsegély biztosítása végett a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetése

 

7. (FNA hiányában) nagyjából 150 ezer Ft /ÉV összegű alanyi jogon járó állampolgári JOGSEGÉLY UTALVÁNY, mely a szabadon megbízott ügyvéd által az államnál a díjról szóló számla ellenében beváltható bankszámlapénzre, s melynek fel nem használt legfeljebb fele összege átvihető a következő maximum két évre, s mely nem tiltja a saját ráfizetést az utalvány összegére, ha a polgár drágább ügyvédet kíván.

 

8. Az 1. pont helyett a JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS ELTÖRLÉSE
Döntsenek az eltérő kúria döntések alkalmazása/mellőzése kérdésében az alsóbb fokú bírák !

 

9. A bírósági dolgozók és az igazságügyi alkalmazottak, valamint a “kezdő” bírák HATÁROZOTT idejű alkalmazásának MEGSZÜNTETÉSE
(esetleg a tisztviselők és írnokok esetében ennek fél évben történő maximalizálása)
Azonos jogi garanciákat, egyformán független bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt, segítőt minden vádlottnak és félnek/kérelmezőnek/kérelmezettnek függetlenül attól, hogy “kezdő” vagy határozatlan időre kinevezett bíró, bírósági titkár tárgyalja, bírálja el az ügyét !

 

10. A BÍRÁK, BÍRÓSÁGI TITKÁROK JUTALMAZÁSÁNAK OBJEKTÍV ALAPRA HELYEZÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE
Különben nem fér össze a bírói függetlenséggel. A bírónak nem lehet értékelő főnöke e körben. Legfeljebb az objektív pontok minősíthetik.

 

11. A bírósági vezetői pótléknak a tisztség megszűnése utáni garantálása tíz évig
(hogy ne kapaszkodjanak a székükbe)

 

12. Ellenőrizhető ügyelosztási rendet a törvényes bíróhoz való jog biztosítása végett
(pl. a susmus ellen minden félnek, vádlottnak, kérelmezőnek legyen joga a legutóbbi ügyszámú azonos tárgyú ügy anonimizált borítója megtekintésére, hogy tényleg az ügyelosztási rend szerinti megelőző bíróra szignálták, pl. ha 10. P. tanácsé az ő ügye, a 9.P. kapta, ha a 9.P. azonos típusú ügyet tárgyal, mint a 10.P.)

 

13. A bíró státuszát, igazgatási ellenőrzését nem érintő, de 5 évente kötelező formalizált szakmai KONZULTÁCIÓ keretében tevékenységével kapcsolatban a belső nyilvánosság által elérhető intranetes felületeken az ügyeiben eljárt azonos, felsőbb és alsóbb szintű bírósági bírák közreműködésével szakmai véleményezési eljárásban vesz részt, mely alapján a bíró észrevételeire is figyelemmel az ún. szakmai igazgatási vezető elkészíti a szakmai továbbfejlődést segítő, igazgatási célra fel nem használható összefoglaló iratot.

 

14. A járásbírósági (kerületi bírósági) csoport és vezetői, a felsőbb bírósági kollégium és vezetői szakmai tanácsadó szereplőkké átalakítása az igazgatási feladatok eltörlésével

 

15. Fenntartott véletlenszerűség bevezetése
(pl. sorsolással választják ki az adott évi adott törvényszék területének össze bírája elleni fegyelmi indítvánnyal kapcsolatos egyetértési jogot/vétójogot gyakorló másik törvényszéki nem bírósági vezetőkből álló bírói tanácsot, hogy ne uralhassa a mutyielit a szervezetet)

 

16. A bíró(i tanács) kizárása iránti (elfogultsági) indítvány minimális összegű illeték lerovásához kötése. A kizárásnak a kizárni kért bíró (bírák) bíróságától eltérő törvényszéki vagy különbírósági bírósági eljárásban történő elbírálása követelménye
(Közvetlen kollega a bíró kollegának nehezebben vájja ki a szemét, ugyanakkor legyen felelőssége az indítványozónak is)

 

17.
A bíróságokat is érintő ügynöktörvényt, aktanyilvánosságot, ideértve a „hivatalos kapcsolat” és a „társadalmi kapcsolat” kérdését is !
ld.pl.:
http://magyarhirlap.hu/…/Emlektablat_kapott_a_jarasbirosag_…
http://beszelo.c3.hu/…/koncepcios-per-a-kadar-rendszerben-a…
https://jak.ppke.hu/uplo…/articles/12069/file/kissL.polg.pdf
https://www.neb.hu/…/birok-es-ugyeszek-akik-elutasitottak-a…
https://www.neb.hu/hu/tettesek-es-aldozatok

 

18.
Dél-afrikai köztársasági típusú (apartheid bukása utáni) „kibeszéléses” megbékélési folyamat a bírósági szervezeten belül, a (volt) bíró áldozatok és az elkövetők között az OIT- és a Handó-rendszer mutyielitjének egyes visszaélésszerű bírósági vezetői magatartásai tekintetében. A lezárt és folyamatban lévő peres, szolgálati bírósági ügyek azonnali áttekintése, méltányos egyezségi ajánlatok, nyilvános bocsánatkérés az áldozatok felé !
ld.pl.:
http://magyarnarancs.hu/…/isten_archivistai_alexander_borai…

 

19.
Dán típusú laza munkahelyi kultúrát, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás a bíráknak, igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !
Munkaidőt a jogászi művelődésre !

 

20.
A rágalmazás és a becsületsértés eltörlése a szólásszabadság védelmében (a bírói karban is) !
(Ugyanakkor a rágalmazótól pereljék ki polgári perben a „gatyáját is” !)

 

Hozzászólások itt: EBFF/Facebook