Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.08.28

Levél a Kúriának - vállaljanak nagyobb nyilvánosságot!

Tisztelt Dr. Darák Péter elnök úr!

Tisztelt Kúria!

 

 

Meglepődve olvastuk, hogy a Kúria nem hajlandó eleget tenni a 2016. június 22.-én hozott, 32.Pf.20.510/2016/6-II számú ítéletben foglaltaknak.

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/pert-vesztett-a-kuria----.html

 

Bizonyára ismerik a Kúria bírái is az Alaptörvényünk Nemzeti Hitvallásában írtakat:

 

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

 

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

 

Önöknél jobban talán senki sem tudja, hogy:

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. 

 

Uniós és alkotmányos emberi alapjog, hogy:

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

 

A fentiek tükrében válaszoljanak kérem, az alábbi kérdésekre:

 

Miként biztosítható az Igazság megismerése, ha a Kúria a károsult devizahitelesek számára ismeretlen szempontok, ajánlások és tanulmányok alapján hoz Polgári Jogegységi Határozatokat?

 

Miként biztosítható az Igazság megismerése, ha a Kúria által hozott Polgári Jogegységi Határozatok kötelezőek az alsóbbrendű Bíróságok számára – így aztán ezen bíróságok szolgalelkűen eleget tesznek a PJE-ben írtaknak és a devizahitelesnek esélye sincs az Igazság megismerésére és igazságos ítélet elérésére?

 

Miként beszélhetünk „tisztességes és nyilvános tárgyalásról”, ha a nyilvánosság nem ismerheti meg a PJE születésekor keletkező dokumentumokat?

 

Visszaél-e a joggal a Kúria, ha nem hajtja végre a jogerős ítéletet?

 

Miként tudja bizonyítani a Kúria, hogy nem részrehajló a pénzintézetek javára, ha nem hozza nyilvánosságra a PJE születésekor keletkező dokumentumokat?

 

Kérjük, vizsgálják felül álláspontjukat! Vállalja a nagyobb nyilvánosságot a Kúria!

 

Várjuk válaszukat.

 

Tisztelettel:

 

Szabó József ügyvezető

Hiteles Mozgalom

Arany Liliom Alapítvány

 

 

Budapest, 2016. augusztus 28.

 

 

 

 kuria@kuria.birosag.hu

 Elnok@kuria.birosag.hu

 Elnokhelyettes@kuria.birosag.hu

 

 

halk megjegyzés:

Minden állampolgári jog, minden alaptörvényben szereplő magasztos eszme, minden demokratikus elv csupán annyit ér, amennyit KI TUDUNK KÉNYSZERÍTENI a Hatalomtól.

 

A kényszerítéshez pedig az érintettek tömeges fellépése szükséges.

 

 

vallaljanak---kep---zold.png