Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.05.01

Levél a Kúria Elnökének - 2014.05.01. 2/3 rész

 Hogyan változik az árfolyamrés miatti költség, ha változik az árfolyam?

 

Számoljunk 160 Ft helyett 200 Ft CHF középárfolyammal. Az árfolyamrés változatlan (2%-2%).

 

 

kur-10.png

 

A törlesztő részlet most is 52.041 Ft.

 

Az árfolyamrés okozta költség nem változott!!!

 

Az árfolyamrés okozta költség független az éppen aktuális árfolyamtól, kizárólag csak attól függ, mennyivel alacsonyabb a vételi árfolyam a középárfolyamtól, mennyivel magasabb az eladási árfolyam a középárfolyamnál.

 

 Az eddig ismertetett számítások többször elvégezhetők, más-más adatokkal. Az eredmény mindig ugyanaz!

 

Amennyiben a bank a törlesztő részlet számítása során vételi-eladási árfolyammal számol, költséget terhel a fogyasztóra. Ez a költség megjelenik a törlesztő részletekben. Mivel a THM a törlesztő részletekből számolódik, a THM is megmutatja a költség növekedését.

 

 

Az, hogy az árfolyamrés költséget jelent-e a fogyasztónak, az nem jogkérdés. Tény, matematikailag alátámasztott tény, hogy az árfolyamrés költséget okoz.


A tisztelt Kúria már megállapította, hogy az árfolyamrés költség, és ezt a költséget a szerződésben fel kell tüntetni.

 

kur-11.png

 

http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuria-gfvvii30078201314-szamu-kozbenso-itelete-melyben-deviza-alapu-kolcsonszerzodesben-az

 

 

 

 

A Kúria „nyelvtani értelmezéssel” jutott erre a következtetésre 2013. július 4.-én.

A Kúria nyelvtani értelmezése megegyezik a most bemutatott matematikai számítások eredményével.

 

 

 

Teljesen elképesztő módon azonban mai napig sorra születnek olyan bírósági döntések, melyek megállapítják, hogy a deviza elszámolású kölcsönöknél az árfolyamrés nem okoz költséget fogyasztónak.

 

Néhány példa:

 

 

kur-12.png

 

kur-13.png

 

kur-14.png

 

kur-15.png

 


Fenntarthatatlan, hogy a valóságot figyelmen kívül hagyó döntések szülessenek a bíróságokon!

  

 

Jogszabály írta elő évekig, hogy a minden költséget tartalmaznia kell a kölcsönszerződésnek.

 

213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza

a) a szerződés tárgyát,

b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,

c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét,

d) azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást,

e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat,

f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint

g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését.

(2) A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól a fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés semmis.

(3) A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(4) A hitelező köteles a fogyasztót a fogyasztási kölcsönszerződés megkötésekor minden olyan szerződési feltételről tájékoztatni, amely jogszabály alapján válik a szerződés részévé.

 

 

Érdemes megvizsgálni, hogy a futamidő változtatása miként hat a költségekre.

 

 

Mind a hat alábbi számpéldában 10% a kamat, és nincs más költség, nincs árfolyamrés sem.

 

 

kur-16.png

 

Ahogy nő a futamidő 1,5 évről 30 évre, úgy nő a fogyasztó által fizetett kamatösszeg 240 ezer Ft-ról közel 6,5 millió forintra.

 

A THM minden esetben 10,46%.

 

Amennyiben csak kamat okozta költség van, a THM a futamidő változtatásával nem változik. A kölcsönért fizetett költség összegében azonban nő a fitamidő növekedésével, azonban ezt nem mutatja a THM, mert a magasabb költséget hoszabb idő alatt kell a fogyasztónak megfizetni.

 

 

Helyes és indokolt az a törvényi szabályzás, hogy a szerződésnek minden költséget összegszerűen is tartalmaznia kell, mert csak így ismerheti meg a fogyasztó, hogy pontosan mennyibe kerül neki a kölcsön.

 

A THM pontos és nagyon fontos mutatószám, azonban önmagában nem elegendő a szerződés összes adatának, költségének megismertetésére. A fogyasztónak ismernie kell a költségek pontos összegét is.

 

 

A kamatköltség jellemzője, hogy csak az eltelt futamidő után kell fizetni, idő előtti végtörlesztés vagy szerződés felmondás esetén a hátralévő időszak kamatait nem kell megfizetni.


A következő hat példában az árfolyamrésen kívül nincs más költség. A korábbi számpéldákhoz hasonlóan a 160 Ft-os CHF középárfolyamhoz képest 2%-2% az eltérés, a vételi árfolyam: 156,80 Ft, eladási árfolyam 163,20 Ft.

 

kur-17.png

 

Az árfolyamrés miatti költség nem változik, mindegyik változatnál 122.449 Ft. Ahogy nő a futamidő 1,5 évről 30 évre, úgy csökkenő a THM értéke 5,21%-ról 0,27%-ra. Ugyanakkora költséget több hónap alatt kell visszafizetni.

 

A THM önmagában nem mutatja meg az árfolyamrés okozta költség nagyságát, mivel ahogyan nő a futamidő, úgy csökken a THM értéke, mivel ugyanazt a költség összeget hoszabb idő alatt kell kifizetni.

 

Most is helyes és indokolt az a törvényi szabályzás, hogy a szerződésnek minden költséget összegszerűen is tartalmaznia kell, mert csak így ismerheti meg a fogyasztó, hogy pontosan mennyibe kerül neki a kölcsön.

 

 

Az árfolyamrés miatti költség jellemzője, hogy minden esetben teljes egészében meg kell fizetni, idő előtti végtörlesztés vagy szerződés felmondás esetén is, akkor is ha a fogyasztó a folyósítást követő nap már vissza is fizeti a kölcsönt.


Nézzük hogyan változik a törlesztő részlet különböző árfolyamoknál ha van kamat, kezelési költség és kezdeti költség is. 

 

kur-18.png

 

 

Mindegyik változatnál a törlesztőrészlet 64.129 Ft, függetlenül attól, hogy a CHF középárfolyama 160 Ft vagy 200 Ft vagy 240 Ft vagy 280 Ft.


A bankok a szerződéskötéskor nagyon pontosan tudták, hogy mennyi a törlesztő részlet, mivel független a CHF árfolyamától!

 

A számítást akárhányszor elvégezhetjük, tetszőleges adatokkal. Legyen most minden szerződési adat más, az árfolyamrés viszont maradjon 2%-2%:

 

kur-19.png

 

Ebben a példában a kezelési költség számítási módja más. A kezdeti és az utolsó havi törlesztőrészlet eltér ezért egymástól, azonban árfolyamtól független. Minden árfolyamnál 201.175 Ft illetve 153.467 Ft.

 

Természetesen az is ismert volt, hogy összesen mennyi pénzt kell a fogyasztónak visszafizetni. Ez is független az árfolyamtól, csak az árfolyamrés nagyságától függ.

 

A bankok minden adattal rendelkeztek szerződéskötéskor.

 

 

 

 

Összesítve a korábbiakat, ehhez hasonlóan néz ki egy CHF elszámolású jelzálog kölcsönszerződés, mely nem ritkán türelmi idős volt.

 

 

 

kur-20.png

 

A szerződéskötéskor a költségek forintban pontosan ismertek voltak:

  • kamatként fizetett összes költség: 9.160.761 Ft
  • a kamat mutatója, a kamatláb évi 5%.
  • kezelési költség összesen 4.059.185 Ft.
  • a kezelési költség mutatója évi 1,5%
  • az árfolyamrés miatti költség: 530.612 Ft
  • az árfolyamrés mutatója: eltérés a középárfolyamtól 2% és 2%
  • folyosításkor fizetett költség: 420.000 Ft
  • törlesztő részlet induláskor és az utolsó hónapban: 75.170 Ft illetve 123.912 Ft

 

Az ismert forintköltségek alapján a THM 8,07%.

 

Egy precíz bank még azt is feltüntethette volna a szerződésben, hogy a THM-et mennyivel növelte az árfolyamrés, vagy a folyósításkori költség.

 

  

A jogszabályok szerint a bankoknak nem csak azt kellett volna ismertetni, hogy mekkorák a szerzödéskötéskor ismert költségek, hanem azt is, hogy mely költséget jogosult a bank a futamidő alatt megváltoztatni.

 

Mikor emelheti a bank a kamatlábat, mely a szerződéskötéskor évi 5%.

Mikor emelheti a bank a kezelési költséget, mely a szerződéskötéskor évi 1.5%.

Mikor emelheti a bank az árfolyamrést, mely a szerződéskötéskor 2% és 2%.

 

 

Miként lehet azt megítélni, ha egy bank szerződéskötéskor szándékosan alacsony kamatot, kis árfolyamrést alkalmaz, majd miután több tízezer szerződést kötött, élve a saját maga által biztosított erőfölénnyel, alaposan megemeli a költségeket. Tiszetsségtelen? Jó erkölcsbe ütköző?

 

- folyt köv -