Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.06.13

Lehet vitázni a Kúriával - szakmailag - folyóíratban

Megjelent a Kúria első online folyóirata

„Forum Sententiarium Curiae” címmel megjelent a legfelső bírói fórumon tevékenykedő joggyakorlat-elemző munkacsoportok munkáját bemutató, tudományos igényű online folyóirat első száma. 
 
Amint a negyedévente megjelenő periodika címválasztása is tükrözi, a most induló folyóirat olyan, nyilvánosan elérhető platformot kíván megteremteni, ahol helye van a bírói gyakorlattal kapcsolatos szakmai vitáknak, a legkülönbözőbb érvek végiggondolásának.
 
A folyóirat első számában az egyes csoportok vezetői programadó írásukban mutatják be a vizsgálatuk legfontosabb szempontjait, annak módszereit és ütemezését. 
 
A szerkesztőbizottság elnöke, Dr. Darák Péter, a bizottság tagjai Dr. Akácz József, Dr. Fekete Zsuzsanna, Dr. Kovács András, Dr. Murányi Katalin és a szerkesztő Dr. Osztovits András várják az egyes vitás kérdésekhez a tanulmányokat, amelyeket a folyóirat következő számaiban fogunk közölni.
 
 
A Forum Sententiarium Curiae a Kúria honlapján olvasható.
 
 
Budapest, 2016. június 9.
 
 
A Kúria Sajtótitkársága
 

http://birosag.hu/media/aktualis/megjelent-kuria-elso-online-folyoirata

 

 

I. évfolyam 1. szám

http://www.lb.hu/forum-sententiarum-curiae-aktualis

 

kuria-ujsag---kep.png

 

 

KÖSZÖNTŐ

 

A társadalom tagjai, a gazdaság szereplői részéről az igazságszolgáltatás mint hatalmi ággal szemben alapvető elvárás annak kiszámíthatósága, az azonos tényállású jogviták azonos szempontok alapján történő elbírálása. Az Alaptörvény egyértelmű rendelkezése értelmében a bírói jogalkalmazás egységének biztosítása a Kúria feladata. Ezt, a jogbiztonság és ezáltal a jogállamiság szempontjából kiemelkedő kötelezettségét a legfőbb bírói testület különböző eszközökkel tudja elérni: kollégiumi vélemények, jogegységi határozatok meghozatalával, elvi bírósági határozatok és döntések közzétételével és 2012. január 1-jétől joggyakorlat-elemző csoportok működtetésével.

 

Az elmúlt négy év tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen joggyakorlat-elemző csoportok munkája során rendkívül sok információ, adat, tény gyűlt össze a vizsgálat tárgyaként kiválasztott egyes jogintézmények értelmezési lehetőségeiről, a vonatkozó jogvitákról, amelyek ismeretében még alaposabb, biztosabb iránymutatást lehetett adni a bírói gyakorlat számára. A vizsgálatokban már eddig is a társ hivatás rendek, egyetemi szakemberek legkiválóbb képviselői segítették véleményükkel a bíró tagokat. A Kúria ezt a munkát kívánja a most induló Forum Sententiarum Curiae című folyóiratával a szélesebb jogász közönség számára is elérhetővé tenni, bátorítva őket az együttgondolkodásra. A negyedévente megjelenő periodika címválasztása is ezt tükrözi: olyan, nyilvánosan elérhető platformot kíván megteremteni, ahol helye van a bírói gyakorlattal kapcsolatos szakmai vitáknak, a legkülönbözőbb érvek végiggondolásának.

 

Ebben az évben tíz joggyakorlat-elemző csoport kezdte meg a működését. A folyóirat első számában az egyes csoportok vezetői programadó írásukban mutatják be a vizsgálatuk legfontosabb szempontjait, annak módszereit és ütemezését. Reményeim szerint minél több tanulmány érkezik majd az egyes vitás kérdésekhez, amelyeket – a szerkesztőbizottság tagjai által végzett szakmai lektorálást követően – a folyóirat következő, második számában közlünk.

 

A kezdeményezés sikerében bízva, köszöntöm az Olvasót!

 

Budapest, 2016. május

 

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke

 

http://www.lb.hu/sites/default/files/fsc_tanulmany/koszonto.pdf