Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.03.06

KÚRIA az ELÁLLÁS következményéről

A Kúria a kiemelt jelentőségű ügyben a felek közötti jogvitában jogerős közbenső ítélettel megállapított szerződéstől való jogszerű elállás jogkövetkezményeinek levonásáról döntött.

 

A felperesek kereseti kérelmükben az általuk nyújtott szolgáltatások visszatérítése iránti kérelmet terjesztettek elő, az alperes beszámítási kifogással élt különböző jogcímeken.

 

A bíróságnak abban az elvi kérdésben kellett állást foglalnia, hogy viszontkereseti kérelem előterjesztése hiányában is van-e lehetőség az alperes részére történő egyidejű visszaszolgáltatási kötelezettségről, beszámítási kifogással érintett igényekről dönteni.

 

A Kúria határozatában megállapította, hogy a Ptk. 320. § (1) bekezdése és 319. § (3) bekezdése szerint a nyújtott szolgáltatásokat kölcsönösen vissza kell téríteni az alperes ellenkérelme vagy viszontkeresete hiányában is hivatalból szükséges a részére visszajáró szolgáltatásról döntést hozni.

Budapest, 2016. március 03.

 

A Pfv.V.21.986/2015/10. számú elvi jelentőségű ügy

 

http://www.lb.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-pfvv-tanacsa-altal-elbiralt-pfvv21986201510-szamu-elvi-jelentosegu-ugyrol

 

 

Polgári Törvénykönyv

XXVI. fejezet

A szerződés megszűnésének egyes esetei. Az elévülés

A szerződés megszűnésének egyes esetei

319. § (1) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.

(2) A szerződés megszüntetése esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár.

(3) A szerződés felbontása esetében a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.

320. § (1) Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja.

(2) Az elállás jogát a felek bánatpénz fizetése ellenében is kiköthetik; a bíróság a túlzott mértékű bánatpénz összegét mérsékelheti.

(3) Nem gyakorolhatja a szerződésen alapuló elállási jogot az a fél, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni.