Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.02.24

Két magyar devizahiteles ügyről friss információk

ket-magyar.png

 

 

Sziasztok, most kaptunk sajtóanyagot a folyamatban lévő magyar ügyekről. Két devizahiteles ügy van az Európai Uniós bíróságán. Ebben az elsőben már ítélet várható a közeljövőben (a piros kiemelés tőlem) 

 

C-472/20 Lombard Lízing / 2020. szeptember 30. / Fővárosi Törvényszék

 

Az árfolyamkockázattal kapcsolatban nem megfelelő tájékoztatást tartalmazó devizahitelszerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei

 

Egy gépjárművásárláshoz kapcsolódó devizahitelszerződéssel kapcsolatban felmerült, hogy a hitelintézet a hitelfelvevő fogyasztót nem megfelelően tájékoztatta a devizahitelszerződés részét képező árfolyamkockázatról, illetve arról, hogy e kockázat a fogyasztót terheli. Miután a megfelelő tájékoztatás elmaradása esetén a fogyasztói szerződésekbe beépített tisztességtelen szerződési feltételek tilalmáról szóló irányelv (93/13/EGK) értelmében a devizahitelszerződésnek az árfolyamkockázatot a fogyasztóra terhelő feltételét tisztességtelennek és érvénytelennek kell tekinteni, és mivel e feltétel a nélkül a szerződés nem teljesíthető és maga is érvénytelen, így a szerződést vizsgáló Fővárosi Törvényszéknek döntenie kell arról, hogy miképpen rendezze a szerződés érvénytelenségéből adódóan az érintett felekre háruló jogkövetkezményeket.

 

Ennek során a Fővárosi Törvényszék tanulmányozta a Kúriának a jelen ügyben is felmerült okból érvénytelenné váló devizahitelszerződések tekintetében alkalmazandó jogkövetkezményekre vonatkozó, az alsóbb fokú bíróságokra egyébként nem kötelező, 2019. június 19-ei állásfoglalását, amely szerint ilyen esetekben jogkövetkezményként kizárólag a szerződés érvényessé nyilvánítása jöhet szóba. A Kúria az érvénytelenné vált devizahitelszerződés érvényessé nyilvánításának két módját is elismeri, amelyek közül az első abban all, hogy a szerződést a bíróság forinthitelszerződésként nyilvánítja érvényessé, úgy, hogy ügyleti kamatként a forintra vonatkozó pénzpiaci kamat szerződéskötéskori értékének kamatfelárral növelt mértékét kell figyelembe venni. A másik megoldás szerint a szerződést a bíróság akként nyilvánítja érvényessé, hogy a deviza-forint átváltási árfolyamot maximálja, a szerződésben rögzített devizakamatmérték érintetlenül hagyásával.

 

A Fővárosi Törvényszék mindezzel kapcsolatban azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy biztosítja-e az irányelvben foglaltak maradéktalan érvényesülését az, hogy az érvénytelenné vált devizahitelszerződések vonatkozásában alkalmazandó jogkövetkezményekkel kapcsolatban a Kúria nem kötelező állásfoglalása ad iránymutatást.

 

Amennyiben az Európai Bíróság az első kérdésre nemleges választ adna, úgy a magyar bíróság azt is meg kívánja tudni, hogy van-e lehetőség az érintett felek között a szerződéskötés előtt fennállt állapot helyreállítására.

 

Amennyiben az Európai Bíróság a második kérdésre nemleges választ adna, úgy a magyar bíróság arra is kíváncsi, hogy a devizahitelszerződések az árfolyamkockázatot a fogyasztóra hárító feltétele, és emiatt az egész szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereset indításával kapcsolatban lehet-e a devizahitelezéssel összefüggő problémák rendezéséről szóló ún. DH 2 törvényben (a 2014. évi XL. Törvény) megállapított azon követelményt támasztani, amely szerint a fogyasztónak a kereset indításával egyidejűleg kereseti kérelmet kell előterjesztenie a szerződés érvényessé, illetve hatályossá nyilvánítása iránt is.

 

Végül a Fővárosi Törvényszék azt is meg kívánja tudni, hogy amennyiben a szerződés érvénytelenné nyilvánítását követően nincs lehetőség az eredeti állapot helyreállítására, úgy a felek közötti egyensúly biztosítása végett, utólagos jogalkotással a szerződések érvényessé, illetve hatályossá nyilváníthatók-e.

 

Az ügyben a következő jelentősebb esemény az ítélethirdetés lehet.

 

Erről az EDE-ről már beszámoltunk:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/celkereszben-a-kegyelemdofes--is--a-c-472-20-ede.html

 

 

 Menyus kapcsán is szóba került - EB válasz

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/valasz-menyusnak-az-europai-bizottsagtol.html

 

 

 

Ez a Marczingós ügy még nincs ítélethirdetés előtt:

 

C-705/21 AxFina Hungary / 2021. november 23. / Győri Ítélőtábla

 

Az árfolyamkockázattal kapcsolatban nem megfelelő tájékoztatást tartalmazó devizahitelszerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei

 

Ez az ügy egyes elemeiben hasonlít a C-472/20. sz. Lombard Lízing ügyre.

 

Egy magánszemély 2008-ban svájci frank alapú devizahitelszerződést kötött egy hitelintézettel gépjármű megvásárlásának finanszírozása céljából. A kölcsönszerződés érvénytelenségét a Győri Ítélőtábla egy jogerős közbenső ítéletével már korábban megállapította, mivel a szerződésben a hitelező az árfolyamváltozás kockázatát tisztességtelen módon telepítette a fogyasztó adósra.

 

A most az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása kapcsán folytatódó perben eljáró Győri Ítélőtábla lényegében azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvvel (93/13/EGK) összhangban van-e a Kúria Konzultációs Testületének 2019. június 19-ei – egyébként formálisan nem kötelező – állásfoglalásában foglaltakat követő magyar bírói gyakorlat, amely szerint az egyetlen alkalmazható érvénytelenségi jogkövetkezmény az érvényessé nyilvánítás.

 

Ezen állásfoglalásában a Kúria a megkötése időpontjától visszamenőleges hatállyal érvénytelen kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítása tekintetében két megoldás alkalmazását ajánlotta a magyar bíróságok számára. Egyrészről a szerződést e bíróságok akként nyilváníthatják érvényessé, hogy a kirovó pénznemmé a forint válik (azaz a devizakölcsön forintkölcsönné alakul át), és az ügyleti kamat az irányadó forintkamat szerződéskötéskori értékének az eredeti (devizaalapú) szerződésben meghatározott kamatfelárral növelt mértékével egyenlő. Másrészről a szerződést a magyar bíróságok akként is érvényessé nyilváníthatják, hogy a deviza-forint átváltási árfolyamot a belátásuk szerint maximálják, a szerződésben rögzített kamatmérték egy, törvényben kötelezően előírt forintosítási fordulónapig történő érintetlenül hagyásával.

 

Az ügyben az írásbeli eljárás van folyamatban.

 

 

Erről is beszámoltunk már:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/marczingos-megtamadta--a----kegyelemdofest-----az-europai-unio-birosagan.html

 

 

 

Sajtó- és Tájékoztatási Egység

2022. február

Folyamatban lévő magyar, illetve magyar vonatkozású ügyek az Európai Unió Bírósága előtt