Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.11.04

Ismét két újabb beadványt nem vizsgált érdemben az AB

Az előző két nem vizsgált panaszról a tájékoztatásunk

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/ujabb-ket-beadvanyt-nem-vizsgalt-erdemben-az-ab.html

 

1.

Az Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívására küldött levelében írtak szerint az indítványozó a kérelmét csak a megjelölt polgári jogegységi határozatok vonatkozásában tartotta fenn.

Indokolása szerint e polgári jogegységi határozatok – melyek „alapjául szolgáltak a deviza alapúnak nevezett kölcsönök elszámolását és forintosítását szabályozó” törvényeknek – sértik az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának alkotmanybirosag.hu 2 egyes pontjait, a B) cikk (1) bekezdését, K) cikkét, R) cikkét, a T) cikk (3) bekezdését, az I. cikk (1)–(2) bekezdését, II. cikkét, V. cikkét, a VI. cikk (2)–(3) bekezdését, a 25. cikk (1)–(3) bekezdését és a 28. cikkét, ezért azok megsemmisítését kérte.

 

Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza:

„Az olyan jogszabályok, valamint az Abtv. 37. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb jogi eszközök esetében, melyek lényegüknél fogva nem hatályosulhatnak közvetlenül (ilyen például a jogegységi határozat, mely csak a bíróságra kötelező, vagy általában a hatóságok és bíróságok eljárását szabályozó jogszabályok stb.), az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján történő eljárásban a közvetlen érintettség nem állapítható meg.” {3246/2014. (X. 3.) AB végzés, Indokolás [10]}

Tekintettel tehát a jogegységi határozat jogi jellegére – arra, hogy az csak a bíróságokra kötelező –, az indítványozó jogait érintő közvetlen hatályosulás, illetve közvetlen indítványozói érintettség a jelen indítvánnyal támadott PJE határozat vonatkozásában nem állapítható meg. Hasonlóan döntött az Alkotmánybíróság kifejezetten a 6/2013. Polgári jogegységi határozat vonatkozásában a 3087/2015. (V. 19.) AB végzésben {Indokolás [17]–[18]}, illetve a 2/2014. Polgári jogegységi határozat vonatkozásában a 7/2015. (III. 19.) AB határozatban (Indokolás [25]–[28]).

IV/2514/2015. ügy

 

Az elutasítás teljes szövege:

http://www.alkotmanybirosag.hu/download.php?h=1278

 

Az indítvány:

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/798AE0EBD35056F5C1257ED60058488E?OpenDocument

 

 

 

2.

 

Az indítványozó – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján előterjesztett – alkotmányjogi panaszában a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.) 3–5. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtettek szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, illetve a XXII. cikk (1) bekezdését, ugyanakkor utalt az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésére, az 1. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 25. cikk (1) bekezdésére is.

 

Az Alkotmánybíróság tanácsa mindezekre tekintettel megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panasza – elkésettsége miatt – az Abtv.-ben előírt formai feltételeknek nem felel meg, ezért annak befogadását az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja alapján visszautasította.

IV/3014/2015

 

Az elutasítás teljes szövege:

http://www.alkotmanybirosag.hu/download.php?h=1277

 

Az indítvány:

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/B909C9B26544E372C1257ED900583268?OpenDocument