Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.01.16

Főtanácsnok javaslata – a Curia dobja vissza a C-483/16. sz. Sziber ügyet

c-483-fotan---kep--01.png

 

Tisztelt Olvasó!

 

A mai napon került sor a főtanácsnoki indítvány kihirdetésére egy a devizahitelezéssel kapcsolatos magyar ügyben (a C-483/16. sz. Sziber ügy). Íme egy rövid összefoglaló az indítványról:

 

 

A Kúria a fogyasztói devizahitel-szerződésekre vonatkozó jogegységi határozatának megszületését követően az Országgyűlés törvényben rendezte az ilyen szerződésekben foglalt, az egyoldalú kamatemelésre, költségemelésre, díjemelésre, valamint az árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen szerződési feltételek semmisségéből adódó elszámolási kérdéseket. Úgy tűnik azonban, hogy a jogszabályi úton rendezett elszámolás szabályai akadályt jelenthetnek azon fogyasztók számára, akik további jogi eljárásokat kívánnak folytatni a kérdéses hitelszerződésekkel kapcsolatban.

 

Ezen akadályok e személyek állításai szerint már abból a szempontból is problémásak, hogy kifejezetten csak azokat a fogyasztókat érintik, akik devizahitel-szerződéseket kötöttek, de nem nehezítik a nem fogyasztó hiteladósok (pl. cégek) vagy a nem devizában eladósodott fogyasztók helyzetét. A kérdéses akadályok olyan követelmények formájában jelennek meg, mint az

  • - állítólagosan túlzottan szigorú formai és tartalmi előírások megkövetelése a beadványok megszerkesztése vonatkozásában,
  • - az ilyen perekben kérhető jogkövetkezmények körének korlátozása, vagy
  • - a törvénnyel megállapított elszámolás a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi adatokra (pl. törlesztő részletek) vonatkozó pontos számszaki hatásai feltüntetésének kötelezővé tétele.

 

Mivel e követelmények elmulasztása a fogyasztók által a törvényi elszámolás ellenére is felvállalt perek megszüntetéséhez vezethet, ezért az egy ilyen ügyben eljáró Fővárosi Törvényszék azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses követelmények összhangban vannak-e az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal.

 

A mai napon megtett indítványában Nils Wahl főtanácsnok azt javasolja az Európai Bíróságnak, hogy

  • - ne válaszolja meg a Fővárosi Törvényszék által feltett kérdéseket és
  • - nyilvánítsa a magyar bíróság által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmet elfogadhatatlannak,

mivel véleménye szerint az ügy jogi és ténybeli hátterének az e kérelemben történt ismertetése nem elég részletes ahhoz, hogy a Bíróság a feltett kérdésekre hasznos választ adhasson.

Arra az esetre, ha a Bíróság nem értene egyet az elfogadhatatlanság vonatkozásában tett e javaslattal, a főtanácsnok szerint a Bíróságnak meg kellene állapítania, hogy a jogvita tárgyát képező magyarországi jogszabályi követelmények összhangban vannak az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal (egészen pontosan a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvvel), mivel azok – a fogyasztók jogait és érdekeit is szem előtt tartva – lehetővé teszik a fogyasztók és a pénzügyi intézmények közötti jelentős számú elszámolási viták egyszerűbb, gyorsabb és kevésbé költséges rendezését.

 

FONTOS: A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Bíróság bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.

E tájékoztató a sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot.

Üdvözlettel,

Lehóczki Balázs

Sajtóreferens

Kommunikációs Igazgatóság

Európai Unió Bírósága

L-2925 Luxembourg

 

 

A teljes főtanácsnoki indítvány:

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198449&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=438880

 

 

 

A tavaly májusi ügy ismertetésünk:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/az-europai-unio-birosaga-elott---2017.04.01..html