Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.03.02

Főbírók: ha semmis akkor forintkölcsön piaci kamattal

A FŐBÍRÓK SZERINT, HA TELJESEN SEMMIS A „DEVIZAHITEL” SZERZŐDÉS AKKOR PIACI KAMATOZÁSÚ FORINTKÖLCSÖNKÉNT KELL SZÁMOLNI

 

  - rövid részlet az emlékeztetőből - 

 

 

A tanácskozás résztvevői a folytatódó devizahiteles érvénytelenségi perekkel kapcsolatos problémákkal foglalkoztak. A résztvevők többsége az elhangzott előadásokkal az alábbi tartalom szerint értett egyet.

 

 

Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők

2015. november 9-10. napján

a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott Országos Értekezletről

 

 

II. A TELJES ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA

 

1. Az érvénytelen devizaalapú szerződés esetén a szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítás esetén hogyan (mi/yen pénznemben, illetve milyen mértékben) kell meghatározni a kölcsönösszeget és az ügyleti kamatot?

 

 

1.1. Abban az esetben, ha az adott szerződés tekintetében az 2/2014. PJE határozat 1. pontjának harmadik bekezdésében megjelölt okból teljesen érvénytelen, és ezért a fogyasztó az árfolyamkockázat viselésére nem kötelezhető, a szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítása esetén a tartozás tőkeösszegének a ténylegesen folyósított forintösszeget kell tekinteni, ügyleti kamatként pedig a szerződésben kikötött kamatfelár alapul vételével megállapított piaci forintkamatot kell alkalmazni.

 

Amennyiben a kamatfelár mértékét a szerződésben a felek kifejezetten nem rögzítették, a kamatfelárat akként kell megállapítani, hogy a szerződéskötéskor meghatározott ügyleti kamatból ki kell vonni a szerződéskötés napján a szerződésben kirovó pénznemként meghatározott devizanemre irányadó pénz piaci kamat mértékét. Az így képzett

kamatfelárat kell hozzáadni a szerződéskötés napján a forintra irányadó pénzpiaci kamat (HUF BUBOR) mértékéhez.

Ebben az esetben az érvényessé vagy hatályossá nyilvánított szerződés - minthogy a kirovó pénznem megváltozása miatt már nem minősül devizaszerződésnek – nem tartozik a 2014. évi LXXVII. törvény hatálya alá.

 

 

1.2. Abban az esetben, ha a bíróság azt állapította meg, hogy a fogyasztó csak egy konkrét mértéket meghaladóan nem kötelezhető az árfolyamkockázat viselésére (.,részleges érvénytelenség"), a szerződést - a tőkeösszeget és az ügyleti kamat mértékét meghatározó kikötés érintetlenül hagyásával - olyan tartalommal nyilvánítja érvényessé vagy hatályossá, hogy az árfolyamkockázat e meghatározott mértékig terhelje a fogyasztót, vagyis az átszámításra a hivatalos árfolyamon, illetve a banki középárfolyamon, de legfeljebb a tájékoztatásban "konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő" módon megjelölt maximális árfolyamon kerüljön sor.

Ebben az esetben az érvényessé vagy hatályossá nyilvánított szerződés - mivel a kirovó pénznem nem változik meg - továbbra is devizaszerződésnek minősül, ezért a 2014. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozik, így a forintosítás határnapján a tartozást a 2014. évi LXXVII törvényben meghatározott árfolyamon át kell számítani forintba, így a marasztalás – amely a forintosítás határnapját követően történik – forintban történik.

 

 

1.3. Abban az esetben, ha az adott szerződés nem a 2/2014. PJE határozat 1. pontjának harmadik bekezdésében megjelölt okból, hanem valamely más okból teljesen érvénytelen, a szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítása esetén a forintosítás határnapjáig a szerződésben kikötött pénznemet kell kirovó pénznemként alapul venni.

A forintosítás határnapján a tartozást a 2014. évi LXXVII. törvényben meghatározott árfolyamon át kell számítani forintba, igya marasztalás - amely a forintosítás határnapját követően történik -forintban történik.

 

 

A teljes emlékeztető 17 oldal.

 

https://drive.google.com/file/d/0B-taFPpeqhOzekcyV096ZHZIR1E/view?usp=sharing

 

Megjelent: Kúriai döntések – Bírósági Határozatok – 2016. januári szám

 

 

 

A FŐBÍRÓK AZT AZ "APRÓSÁGOT" ELFELEJTETTÉK

FIGYELEMBE VENNI,

HOGY AZ ADÓSOK A JÖVEDELMÜK ALAPJÁN,

A KÖLCSÖN FELVÉTELEKOR,

NEM VOLTAK JOGOSULTAK

PIACI KAMATOZÁSÚ FORINT KÖLCSÖNRE,

MERT ANNAK A HAVI TÖRLESZTŐ RÉSZLETE

MEGFIZETHETETLEN VOLT SZÁMUKRA

 

 

 

ISMÉT

A TISZTESSÉGTELEN, CSALÓ BANKOKNAK

KEDVEZŐ DÖNTÉS SZÜLETETT

A FOGYASZTÓVÉDELEM SEMMIBEVÉTELÉVEL