Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.04.02

Erről szól a per - C-472/20

c-472-20----szol---kep.png

 

 

 

A 2009. december 30.-i Lombard deviza alapú személygépjármű hitelkérelem alapján:

362.500 Ft önerő 2009. december 3.-án

34.900 Ft havi törlesztő részlet 2016 május 5-ig.

Összesen fizetendő 2.689.225 Ft.

 

„Az alperes 2009. december 4.-én Kockázatfeltáró nyilatkozatot írt alá, melynek tartalma szerint a kamatkockázat, illetőleg a kamat várható változásairól tájékoztatta az adóst, mint fogyasztót. A tájékoztató szerint számolni kell az árfolyamkockázattal.”

„A deviza árfolyamának jövőbeni változása kiszámíthatatlan.”

 

 

A szerződést a DH törvények alapján újraszámolták.

„A tisztességtelenül felszámított 284.502 Ft. 2015 április 26. napjával került elszámolásra.”

 

Az éves ügyleti kamat 22,32% volt a szerződésmódosulás előtt is és a szerződésmódosítást követően is!

 

Az alperesnek 121.722 Ft tartozása (fizetési elmaradás) volt 2015. augusztus 12.-én. Az adós felszólításra sem fizetett.

A Lombard a szerződést nemfizetés miatt felmondta szeptember 14.-én, a szerződés 2015. október 7.-én szűnt meg.  A lombard 472.399 Ft tartozást állapított meg.

 

A Lombard indított pert, hogy a követeléséhez hozzá juthasson.

 

Alperes adós kérte megállapítani, hogy az árfolyamkockázat teljes áthárítása tisztességtelen. ”Vitatta, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató világos és érthető lett volna.”

„Álláspontja szerint a kölcsönszerződásben nem lett meghatározva az ügyleti kamat egyértelmű, határozott százalékos mértéke.”

„Állította, hogy 2012 októberétől túlfizetésben volt és a felmondás nem a valós összegeket tartalmazza.”

„Jogalap nélküli gazdagodás címén a szerződés érvénytelensége okán kérte”

1.734.144 Ft megfizetését.

 

A Lombard kérte: „a bíróság a megkötésig visszaható hatállyal nyilvánítsa érvényesnek” a szerződést.

Az ügyleti kamat legyen 23,07%

visszamenőlegesen a szerződés megkötéséig.

A felperes „nem tette kétségessé, hogy az alperes összesen 3.151.644 Ft-ot fizetett meg.”

A követelések összege:

490.102 Ft tőke

    2.931 Ft lejárt késedelmi kamat (2017. március 27.-ig)

+ alapkamat kétszeresével számolt késedelmi kamat (2017. március 28.-tól).

+ perköltség.

 

Az elsőfokú bíróság „a kölcsönszerződést forint alapúnak minősítette” valamint a forint kamat 23,07% lett.

 

„Kötelezte a felperest, hogy 462.419 Ft-ot az alperesnek 15 nap alatt fizessen meg”

 

A bíróság megállapította:

„a szerződésből és üzletszabályzatból kellően le nem vezetett ügyleti kamat mértéke nem bizonyított”

„A 93/13-as EGK irányelv, az EUB C-51/17. sz. ítélete és a 6/2013 PJE határozat 3. pontja, valamint 2/F pontja alapján megállapította az árfolyamkockázati tájékoztató érvénytelenségét”

„a kölcsön összege 1.417.500 Ft volt,

az összes törlesztőrészlet az induláskor 2.689.225 Ft.

míg nem vitatottan az alperes 3.151.644 Ft-ot fizetett meg.

Ennek különbözeteként 462.419 Ft megfizetésére kötelezte a felperest jogalap nélküli gazdagodás címén.”

 

 

Az Európai Unió Bíróságának a döntéséről:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/az-europai-unio-birosaganak-a-donteserol---c-472-20.html

 

MTI OS közleményünk a perről és a kegyelemdöfés hatásáról:

 

A C-472/20 ügyben hozott döntést az Európai Unió Bírósága. Az Arany Liliom Alapítvány munkaszervezete, a Hiteles Mozgalom arra hívja fel a figyelmet, hogy a perben a hazai bíróság megállapította, hogy a Lombard „elfelejtette” beleírni a szerződésbe, hogy a (deviza) kamat 22,32% és a teljes szerződés semmis volt, mert nem volt megfelelő az árfolyamkockázat tájékoztatás. A bíróságban aggály merült fel a Kúria által kidolgozott „kegyelemdöfés” jogszerűségével kapcsolatban. A vita tárgya tehát az elszámolás mikéntje.

 

A Lombard ügyfele 2009-ben kölcsönként 1.417.500 Ft-t kapott, a szerződés 2015-ös felmondásáig 3.151.644 Ft-ot fizetett meg.

Az adós a perben „jogalap nélküli gazdagodás címén a szerződés érvénytelensége okán kérte” 1.734.144 Ft visszafizetését a Lombardtól.

A Lombard a perben kérte: „a bíróság a megkötésig visszaható hatállyal nyilvánítsa érvényesnek” a szerződést: az ügyleti kamat legyen 23,07% (forint kamat) és az adós fizessen még neki 490.102 Ft-t valamint késedelmi kamatot.

 

Ilyen hatalmas különbség van akkor, ha alkalmazásra kerülne a Kúria által kidolgozott „kegyelemdöfés”. 

 

A bankok 2,3 millió deviza alapú szerződést kötöttek úgy, hogy becsapták az ügyfeleiket. Jogos igényük, hogy ha perelnek és a bíróság megállapítja az igazságot, akkor számukra kedvező elszámolásban legyen részük.

 

A Hiteles Mozgalom szerint viszont egyedi perek nélkül, minden szerződést újra kell számolni, mert vélelmezhető, hogy a bankok minden szerződés esetén becsapták az ügyfeleiket.

 

http://os.mti.hu/hirek/169291/az_arany_liliom_kozhasznu_alapitvany_kozlemenye

 

TÁMOGASD AZ SZJA 1%-VAL A DEVIZAHITELES CIVILEKET !!!