Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.05.09

elszámolás vitatása - 3 történet

1. történet:

Adós 2015. májusában az elszámolást természetesen elsőként  a bankjánál vitatta.

Minden hibára konkrétan rámutatott.  A részletes kimutatás hibáit feltárandó, teljességgel és precízen végigszámolt Excel kimutatást készített, részletesen bizonyította, hogy a bank hibásan számolt, az adós kárára.

A bank az elküldött panaszt elutasította, így ezt követően a jogszabályban meghatározott panasz a PBT-nek megküldésre került, 2015. októberében.

A PBT egyáltalán nem vizsgálta az adósnak a bank nyilatkozatára tett észrevételeit, sőt érdemi ellenvetés nélkül olyan döntést hozott, hogy a számítás nem megalapozott. Nem hajtotta végre a részletesen feltárt hibák számszaki ellenőrzését. Az ügyet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, így az a Pesti Kerületi Bírósághoz került.

A Pesti Kerületi Bíróság szintén elutasította a beadványt, végzésében kijelentette, hogy a szükséges  matematikai számítások elvégzésére nincs szakértelme és technikai eszköze, és egyúttal azt nyilatkozta, hogy a jogszabályi rendelkezés szerint szakértői bizonyításnak nincs helye.

 

 

2. történet:

Adóstársként a devizahitel elszámolásának megszerzése fél évbe került. Ehhez számtalan levelezés és MNB fogyasztóvédelmi panasz volt szükséges. Az elszámolás vitatásához szükséges részletes elszámolást - újabb MNB-s fogyasztóvédelmi panaszt követően - augusztusra kapta meg az adóstárs. Az adóstárs konkrét hibákat vitatott, GVH határozattal bizonyítva, valamint a kamatszámítás hibás módját szintén bizonyította.

A bank az elküldött panaszt elutasította, így a következő irat a PBT-nek megküldésre került, kormányablakon keresztül 2015. október. 12.-én.

Azóta részükről nem történt hivatalos visszajelzés. A PBT az ügyet nem hajlandó még elutasítani sem, úgy tesznek mintha nem is létezne.

A bank bejelentette a bíróságnak az elszámolás megtörténtét. A Bírónő nyilatkozattételre küldött felhívást az elszámolással kapcsolatban. Az adóstárs jelezte, hogy folyamatban az ügy a PBT-n, de eddig semmilyen irat nem érkezett. A Bírónő megkereste a PBT-t, aki megadott egy ügyszámot, amely határozathozatal előtti stádiumban volt, egy a szóban forgó ügylettől eltérő, forintos ügyleté.

 

 

3. történet:

Adós 2015. májusában az elszámolást vitatta, azonban az elszámolás. valamint a részletes elszámolás a hibák feltárására alkalmatlan volt. Az adós fogyasztóvédelmi panasz eljárás indítását kezdeményezte, mert a pénzintézet az 58/2014. MNB rendelet  2.§. (8) bekezdésében foglalt adatokat hiányosan, az elszámolás számszaki ellenőrzéshez szándékosan túlbonyolítva, elégtelen, feldolgozhatatlan és a szükséges magyarázatok és képletek nélkül küldte meg. Az eljárást az MNB nem indította meg.

Az adós a fentiek ellenére konkrét hibákat vitatott. A részletes kimutatás hibáit feltárandó, lejességgel végigszámolt Excel kimutatást készített, részletesen bizonyítva, hogy a bank hibásan számolt, az adós kárára.

A bank az elküldött panaszt elutasította. 
A jogszabályban megadott beadvány a PBT-nek megküldésre került, 2015. októberében.

Időközben a bank – technikai okokra hivatkozva – elszámolást módosított, amely elszámolás nagyságrendekkel megegyezett az előzőekkel, az adós ezt továbbra sem fogadta el.

A PBT egyáltalán nem vizsgálta az adósnak a bank nyilatkozatára és módosított elszámolására tett észrevételeit. Az adós számításait figyelmen kívül hagyva, hivatkozva a módosított elszámolásra az eljárást megszűntette.

Az adós a jogszabályban foglaltak szerint panasszal élt a Pesti Központi Kerületi Bíróság felé.

2016. februárban a Budakörnyéki Járásbíróság (nem világos, az ügy milyen módon kerül hozzá) végzést hozott, amiben megállapítja illetékessége hiányát és áttenni rendeli a Bp. XX, XXI és XXIII Kerületi Bírósághoz
2016. áprilisában a Budakörnyéki Járásbíróság ismét végzést hozott, amiben tájékoztatja a feleket, hogy az előző végzés jogerős és végrehajtható
2016. április végén a Bp. XX, XXI és XXIII Kerületi Bíróság végzést hozott, amiben megállapítja illetékessége hiányát és áttenni rendeli a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

 

 

3-tortenet---kep.png