Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.06.07

EJEB: a kérelem elfogadhatatlan (PBT)

ejeb-elutasit---kep-01.png

 

Az EJEB szerint elfogadhatatlan a benyújtott kérelmem. Úgy vélem a PBT eljárása az, ami teljes mértékben elfogadhatatlan.

 

Még februárban Szepesházi Péter és több ügyvéd levélben fordult az EJEB eljárása miatt az Unióhoz, mivel az EJEB nagyon gyakran vizsgálat nélkül utasítja el a beadványokat. Erről beszélgettünk:

 

 

Az elküldött levél:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/devizahiteles-ugyvedek-az-uniohoz-fordultak-----2020.01.03..html

 

 

Én ezt követően küldtem el a kérelmem,mivel több mint 5 éve tart a devizahiteles elszámolásom vitatása, a PBT két alkalommal is törvénysértő módon járt el.

 

ejeb-elutasit---kep-02.png

 

Kérelmem a Pénzügyi Békéltető Testület (1054 Budapest, Szabadság tér 9.) évek óta tartó eljárása ellen irányul.

 

E. A tények leírása

A deviza- és deviza elszámolású kölcsönszerződések lefutásának újra számolását törvények írták elő.

 

Az elszámolásról szóló 2014. évi XL. törvény kizárólag a fogyasztóknak, vagyis nekem (és feleségemnek) adja meg azt a jogot, hogy vitassuk a teljes elszámolás helyességét: „Ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatja, …. az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé.” (18.§ (1)); „Ha … panasz előterjesztésére nem kerül sor, úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat a fogyasztó elfogadja. Ezt követően az elszámolás nem vitatható.” (18.§ (5))

 

A panaszunkban felsorolt hibákra, hiányosságokra, hibás adatokra, hibás számolásokra a pénzügyi intézményünk nem válaszolt érdemben. Az elszámolás helyességét így továbbra is vitattuk. Az elszámolásról rendelkező törvény előírása alapján eljárást kezdeményeztünk a Pénzügyi Békéltető Testületnél (a továbbiakban: PBT): „…panasz elutasítása esetén a fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja … a PBT eljárását kell kezdeményeznie.” (21.§ (2))

 

Mivel a PBT döntését is vitattuk, következett a nemperes bírósági eljárás: „…a fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a PBT eljárását követően nemperes eljárásban … a döntés hatályon kívül helyezését kérheti.” (23.§ (1))

 

Ugyanazzal az elszámolással kapcsolatban már kétszer helyezte a PBT határozatát bíróság hatályon kívül (részletek):

 

„a PBT a ténylegesen előterjesztett kérelmekről nem döntött. Határozata ezért jogsértő.” - 45.Pkf.632.102/2017/2 - 7. oldal 2. bekezdés

 

„Összességében megállapítható, hogy a PBT határozatának indoklásában nem jelöli meg a kérelmezők által hivatkozott helytelen adatot és számítási hibát sem, kizárólag általános megállapításokat tartalmaz, amelyből nem állapítható meg az, hogy a számításokat a PBT ellenőrizte volna.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7  - 4. oldal 4. bekezdés

 

„A PBT-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 114. § (1) bekezdése szerint ki kell terjednie a kérelemben előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A BPT-nek a ténylegesen előterjesztett kérelemről kell döntenie, és ezen döntést részletesen, minden kérelemre kiterjedően indokolnia kell.” - 4/D.Pk.320.001/2019/7 - 4. oldal 5. bekezdés

 

Jelen eljárás során az Európai Emberi Jogi Bíróságnak nem kell megállapítani a PBT eljárása során történt-e tisztességtelen eljárás, hiszen ezt már két jogerős bírósági végzés is megállapítja. Kérelmem nem erre, hanem az ésszerűtlenül elhúzódó eljárásra irányul. Az elszámolás helyességének jogi megítélése egyértelműen a PBT tisztességtelen tevékenysége miatt húzódik el, így sérült az ésszerű időn belüli tárgyaláshoz való jogunk.

 

Első alkalommal 2015.08.31-i, legutóbb pedig 2020.01.23.-i levelében tájékoztatott minket a PBT, hogy elindult az eljárása. Így már 4,5 év eltelt egy olyan vitában, melynek megítélése tisztességes eljárás során semmiképpen sem lehet hosszabb, mint 1 év. A vita még nem ért véget, hiszen a PBT utolsó eljárása pár hete indult el.

 

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke megállapítja:

 

„Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában…”

 

Az elszámolásról szóló törvény szerint az elszámolást vitatni kizárólag csak a PBT-én lehet. Bíróság ebben az ügyben nem járhat el. Így logikusan a PBT eljárását akkor is bírósági eljárásnak éljük meg, ha ezt nem így nevezi a jogszabály.

 

Az összes hazai jogorvoslati lehetőséget nem vettük igénybe, azonban a kérelmünk elbírálása nem tisztességtelen eljárásra, hanem az eljárás ésszerűtlen elhúzódására vonatkozik. Az elszámolás vitatásának ésszerű idejét már túl léptük. Ennek a megállapításához nem szükséges az, hogy a PBT-n az elszámolás vitatása lezáruljon, nem szükséges hogy a jogszabályoknak mindenben megfelelő, hibátlan és teljes elszámolást kapjunk.

 

A hat hónapos határidő követelménye sem értelmezhető esetünkben, mivel az elszámlás vitatása a PBT-n még folyamatban van.

 

 

 

F. A kérelmező által állított egyezmény- (ill. jegyzőkönyv-) sértés(ek) és az az(oka)t alátámasztó érvek

 

„Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában…”

 

Az elszámolás vitatása:

- a fogyasztó által jelzett hibás adatok valóban hibásak-e?

- a fogyasztó által jelzett hibás számolások valóban hibásak-e?

- minden hibára válaszolt-e a pénzintézet?

 

Olyan egyszerű kérdések, amelyeket egy év alatt bőven meg lehet vizsgálni és határozatot lehet hozni.

 

Négy és fél év ebben az esetben ésszerűtlenül hosszú idő.

 

 

 

Az EJEB döntése:

 

ejeb-elutasit---kep-03.png

 

ejeb-elutasit---kep-04.png

 

Jelenleg egyrészt folyik a negyedik vizsgálat PBT-nél, másrészt az Erste Bank pert indított ellenünk.

 

Mivel a bank a PBT egyik korábbi határozatát nem kívánja végrehajtani, végrehajtásokat indítottunk ellene. A végrehajtás megszüntetése érdekében indított az Erste pert ellenünk. Most másodszor (ez első pert megnyertük). Ez a mostani egy teljesen idétlen per. Beszámoló:

 

 

--------    feltötés alatt   --------

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/per/