Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.02.12

Devizahiteles ügyvédek az Unióhoz fordultak – 2020.01.03.

szep---kep-kicsi-02.png

 

(javított, pontosított változat)

 

Minden uniós állampolgárt, így minket, magyar devizahiteleseket is megilletnek az emberi jogok. Nézzétek, a minket érintő rész így kezdődik: MINDENKINEK JOGA VAN !!!

 

 

Emberi Jogok Európai Egyezménye

 

6. CIKK

 

Tisztességes tárgyaláshoz való jog

 

1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf

 

Ez meg van határozva az Európai Unió Alapjogi Chartájában is, azonban az EJEB a fenti dokumentum alapján bíráskodik.

VI. CÍM

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

47. Cikk

A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog

Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz.

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet igénybevételéhez.

Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT

 

 

Ha ezen jogokat az állam szervei nem biztosítják, kártérítést lehet kérni. Ezt az Európai Emberi Jogi Bíróságon (Strasbourg) kell elérni…

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hun&c=

 

És itt kezdődnek a problémák!

 

Több devizahiteles ügyvéd fordult írásban az Unióhoz. Erről beszélgettem Dr. Szepesházi Péterrel.

 

 

 

 

Az elküldött levél:

 

lev-01.pnglev-02.png

lev-03.png

lev-04.png

 

Tájékoztató a bíróságról: