Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.08.17

az MTI megtoldotta a bíróság közleményét...

A Fővárosi Törvényszék közleményt adott ki, erről beszámolt az MTI is:

 

mti-t-01.png


Valamilyen okból kifolyólag az MTI ezt olyan információval toldotta meg, melyre még utalás sincs a közleményben.

 

mti-t-02.png

 

".... rövid időn belül konkrét elszámolással lezárulhatnak.."

 

Az eredeti közlemény:

 

mti-t-03.png


Fővárosi Törvényszék - Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

 

2014. augusztus 15-én két bank, a CIB Bank Zrt. és a Magyar Cetelem Bank Zrt., valamint három pénzintézet, a CIB Ingatlanlízing Zrt., a CIB Lízing Zrt. és az UCB Ingatlanhitel Zrt. nyújtott be keresetlevelet a törvényi vélelem megdöntése végett a Magyar Állam ellen a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához. A pénzügyi intézményeknek 2014. augusztus 25. napjáig van lehetőségük arra, hogy éljenek a 2014. évi XXXVIII. törvényben biztosított keresetindítási jogukkal.

 

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma haladéktalanul megvizsgálja, hogy a beérkezett keresetlevelek megfelelnek-e a 2014. évi XXXVIII. törvényben, valamint a Polgári perrendtartásról szóló törvényben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek. Ennek befejeztével dönthetnek a tárgyalások kitűzéséről, illetve - amennyiben az adott keresetlevél nem felel meg a törvényi kritériumoknak – az idézés kibocsátása nélküli elutasításról.

 

A tárgyalások kitűzésére nem a keresetlevelek beérkezésének sorrendjében, hanem azok feldolgozása alapján kerül sor.

 

Az eddig beérkezett keresetlevelek és azok mellékletei több tízezer oldalt tesznek ki.

 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a bíróságnak a keresetet harminc napon belül kell elbírálnia.

 

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelőzze. A tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell kitűzni.

 

A tárgyalást egy alkalommal és csak akkor lehet elhalasztani - legfeljebb hét napra -, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás lefolytatása érdekében szükséges.

 

Az ítélet kihirdetését - legfeljebb tizenöt napra - halaszthatja el a bíróság.

 

Az elsőfokú határozatot - kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta – meghozatalától számított legkésőbb nyolc napon belül kell írásba foglalni, és az írásba foglalást követő három napon belül kézbesíteni kell. Ha az ítélet kihirdetését a bíróság elhalasztotta, a kihirdetéskor jelen lévő feleknek a bíróság az írásba foglalt ítéletet nyomban kézbesíti, és ezt a jegyzőkönyvben is feltünteti, a meg nem jelent feleknek pedig három napon belül kézbesíti. A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított nyolc nap.

 

A törvénnyel érintett ügyek intézésével kapcsolatban a megfelelő létszám biztosításához a Fővárosi Törvényszék elnöke intézkedési tervet juttatott el a Fővárosi Törvényszék területén működő kerületi bíróságok vezetőihez.

 

A devizahiteles ügyek intézésében elsősorban a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának 40 bírája és a kerületi bíróságokról korábban kirendelésre került 127 kerületi bírósági bíró vesz részt.

 

Amennyiben szükség lesz rá, úgy a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumából 34 elsőfokú bíró, illetve 18 három tagú másodfokú bírói tanács is rendelkezésre áll.

 

A fentieknek megfelelően a polgári ügyszakban mintegy 300 bíró áll készenlétben és augusztus közepétől a keresetlevelek érkezésének ütemében ténylegesen is aktiválható. A Fővárosi Törvényszék teljes mértékben felkészült a kézbesítési feladatra is, amit a törvényszék 100 ügyviteli, illetve fizikai alkalmazottja végez majd.

 

Budapest, 2014. augusztus 15.

 

 

Az egyik kép a Fővárosi Törvényszék honlapjáról:

 

mti-t-04.png

 

 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20140815/deviza-keresetek