Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.06

Az 1552-es számú panaszt elutasította az AB

Részletek a végzésből:

 

Két indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.

 

A panasz benyújtására az adott okot, hogy a pert, amelyben a panaszosok felperesként szerepelnek, az eljáró bíróság a támadott jogszabályi rendelkezés alapján 2014. augusztus 1. napján hozott végzésével felfüggesztette. Mindez – hangzik az érvelés – sérti a perek ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogot [Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdés], a fellebbezés kizártsága pedig a jogorvoslathoz való jogot [Alaptörvény (7) bekezdés].

 

Az egyik panaszos kiegészítő kérelemmel élt…

 

Az Alkotmánybíróság a 3057/2015. (III. 31.) AB határozatban már vizsgálta azt a kérdést, hogy a Tv.-nek a szóban forgó végzés meghozatala időpontjában hatályos 16. §-a sérti-e a feleknek a perek ésszerű időn belül történő elbírálásához való jogát [melyet az Alaptörvény a XXVIII. cikk (1) bekezdésében a tisztességes eljáráshoz való jog részeként szabályoz], illetve a jogorvoslathoz való jogot, a kérelmet azonban elutasította.

 

Az Abtv. 31. § (1) bekezdése értelmében „ha alkotmányjogi panasz vagy bírói kezdeményezés alapján az alkalmazott jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés Alaptörvénnyel való összhangjáról az Alkotmánybíróság már döntött, ugyanazon jogszabályra, illetve jogszabályi rendelkezésre és ugyanazon Alaptörvényben biztosított jogra, valamint azonos alkotmányjogi összefüggésre hivatkozással – ha a körülmények alapvetően nem változtak meg – nincs helye az alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló alkotmányjogi panasznak, valamint bírói kezdeményezés alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló vizsgálatának”.

 

Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt – mivel res iudicatáról, ítélt dologról van szó –visszautasította.

 

 

Az Abtv. 52. § (1) bekezdése értelmében az indítványnak minden esetben határozott kérelmet kell tartalmaznia.

 

A kiegészítő panasz vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy az a törvényben írt feltételeknek nem felel meg. A kérelem nem tartalmazza „az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés b) pont], illetve az „indítványban foglalt kérelem részletes indokolását” [Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pont]. Az indítványozó a felsorolt törvényi rendelkezések alaptörvény-ellenességét ugyanis pusztán állította, azonban nem fejtette ki, hogy véleménye szerint konkrétan mely támadott norma mely alaptörvényi rendelkezéssel ellentétes, s a vélt alapjogi sérelem miben áll.

 

Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza: „Indokolás hiányában a kérelem nem felel meg határozottság Abtv. 52. § (1b) bekezdésében írt követelményének, annak elbírálására nincs lehetőség. Az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek puszta felsorolása ugyanis nem ad kellő alapot az alkotmányossági vizsgálat lefolytatására, az indítványban azt is meg kellett volna jelölni, hogy a Tv. az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseit milyen okból sérti.”

 

A teljes végzés csupán 3 oldal:

 

http://www.mkab.hu/download.php?h=1120

 

1552-vegzes---kep.png

 

Az 1552-es panaszról részletek:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/az-1552-es-alkotmanyjogi-panasz.html

 

Az AB honlapjából nem lehet megállapítani, hogy melyik az a másik panasz, amivel a 1552-es panaszt együttesen tárgyalták.