Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.03

Az 1552-es alkotmányjogi panasz

Az 1552-es alkotmányjogi panasz rövid és határozott (részletek):

 

1552---kep.png

 

 

Alaptörvény XXVIII. cikk

(l) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy (…) jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

 

Az Alaptörvény XXVIII) cikk cl) bekezdése védi a panaszosnak azt a jogát, hogy bírósági keresetét az igazságszolgáltatás "ésszerű határidőn belül" bírálja el. A Bankmentő Törvény 16. §-a beavatkozik a bírósági ügymenetbe, és kötelezi a bíróságot arra, hogy az per menetét felfüggessze. A törvényi rendelkezés miatt a bíróság nem tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének a per ésszerű határidőn belüli lezárását illetően. Emiatt a Bankmentő Törvény 16. §-a alaptörvény ellenes.

 

 

Alaptörvény XXVIII. cikk

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, (... )döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

 

Az Alaptörvény XXVIII) cikk (7) bekezdése védi a panaszosnak azt a jogát, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az eljárás felfüggesztése sérti a panaszosnak azt a jogos érdekét, hogy a keresetét a bíróság "ésszerű határidőn belül" bírálja el. A Bankmentő Törvény 16. §-a megfosztja a panaszost attól a jogától, hogy az eljárás felfüggesztése ellen jogorvoslattal élhessen. A Bankmentő Törvény 16. §-a emiatt is alaptörvény ellenes.

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/f47486643580d720c1257de8005dbfa6/$FILE/IV_1552_0_2014_inditvany.002.pdf/IV_1552_0_2014_inditvany.pdf

 

 

 

 

A hiánypótlásra küldött válaszból:

 

A hiánypótló felhívás szerint a beadványom azért lenne hiányos, mert nem terjesztettem elő "alkotmányjogi érvekkel alátámasztott kellő" indoklást.

 

Ha jól értem az Ön megfogalmazását, akkor a beadványommal nem az a baj, hogy abban nincsen a jogsérelem megindokolva, hanem az, hogy a meglévő indoklás nincsen "alkotmányjogi érvekkel kellő" módon alátámasztva. A hiánypótló felhívásban Ön utal az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 52.§ (1) és (1b) bekezdéseire. Ezen rendelkezések elolvasása során azonban nem találtam meg, az Ön által elvárásként megfogalmazott: "alkotmányjogi érvekkel alátámasztott kellő" szófordulatot.

 

Az indoklással kapcsolatos törvényi elvárásokat az Abtv. nevezett rendelkezésének b) és e) pontjai tartalmazzák. Ezen törvényhelyek szerint az alkotmányjogi panasz indítványt a panaszosnak meg kell indokolnia, de ez az indoklás nem kell, hogy "alkotmányjogi érvekkel alátámasztott kellő" indoklás legyen. Ahhoz, hogy valaki képes legyen az Ön által elvárásként megfogalmazott kvalifikált indoklást megírni, elengedhetetlenül szükséges, hogy valamennyi jogi képzettsége legyen. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság előtt a jogi képviselet nem kötelező.

 

Emiatt nem várható el az sem, hogy a panaszosok a beadványaik benyújtása előtt a jogi egyetemeken alkotmány tanórákat látogassanak és a könyvtárban alkotmányjogi könyveket tanulmányozzanak. A törvény tehát nem várhatja el, hogy a benyújtott kérelmek az egyszerű indokláson túl, még "alkotmányjogi érvekkel alátámasztott kellő" indoklást is tartalmazzanak.

 

A beadvány indoklásához elegendő, ha abból kiderül a jogsérelem lényege. Ennek a feltételnek a beadványom megfelel. A jogsérelem lényege ugyanis az, hogy a törvényhozás a Bankmentő törvény 16. §-ával beavatkozik az igazságszolgáltatás munkájába és gátolja a polgári peres eljárások menetét.

 

Az Alaptörvény érintett rendelkezéseit a beadványomban idéztem. Amennyiben Ön ezzel a hiánypótlással elégedetlen, kérem az Alkotmánybíróságot, hogy végzésben utasítsa vissza az indítványomat (Abtv. 64. § c) pont), annak érdekében, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhassak jogorvoslatért.

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/f47486643580d720c1257de8005dbfa6/$FILE/IV_1552_4_2014_ind_kieg.002.pdf/IV_1552_4_2014_ind_kieg.pdf