Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.05.25

Alkotmánybíróságon a Gömöri-Kúria per

Az indítvány lényege:

 

Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.21.749/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.


Az indítványozó közérdekű adatok megismerése iránti igényt terjesztett elő a Kúriához, melyben a devizahiteles ügy kapcsán meghozott, elvi vagy jogegységi határozatokhoz kikért szakmai és civil szervezetek vagy személyek véleményével összefüggésben kért egyes adatokat. A Kúria az adatok kiadását azok döntés-előkészítő jellegére hivatkozással megtagadta. A Kúria utalt továbbá arra, hogy az adatok kiadása veszélyeztetné az adatkezelő törvényes, külső befolyástól mentes működését, illetőleg az adatot keletkeztető törvényes álláspontjának szabad kifejtését a döntés előkészítése során.


Az indítványozó - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalását követően - a közérdekű adatok kiadása iránt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, mely a keresetet elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ítéletben az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, és a vélemény adására felkért szervezetek nevét, a véleményt adó szervezetek és személyek nevét, a feltett kérdéseket és vélemények másolatát kiadni rendelte el. Az ítélet ellen a Kúria felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, így az ügy a Kúria elé került. A Kúria ítéletében megállapította, hogy a vélemény adására felkért szervezetek és a véleményt adó szervezetek nevét kell kiadni, valamint azt, hogy hány és milyen kérdésekben kellett véleményt formálniuk.


Az indítványozó álláspontja szerint sérült a közérdekű adatok megismeréséhez való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga.

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/979D61FDBB91DC1CC125812A00589D59?OpenDocument

 

ab-1079-ind---kep---01.png

 

 

Részletek:

 

ab-1079-ind---kep---02.png

 

ab-1079-ind---kep---03.png

 

 

 

A teljes indítvány:

 

 

http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/979d61fdbb91dc1cc125812a00589d59/$FILE/IV_1079_0_2017_inditvany_anonim.pdf

 

 

A szóban forgó Kúriai ítéletről:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/kuriai-itelet-a-gomori---kuria-perben---16.12.14..html

 

  és   

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/gomori---kuria-per-itelet---irasban.html