Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.03.23

AB Hivatal válasza és viszontválasz

Pár napja, március 20.-án érdeklődtünk, hogy a devizahitelesek alkotmányjogi panasza miért nincs fent az AB honlapján.

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/titkositva-a-panaszaink-.html

 

 

Attól tartottunk, hogy titkosítva vannak a panaszaink. Szerencsére erről szó sincs. Nagyon gyorsan kaptunk megnyugtató választ:

 

ab-hivatal-valasz-2015.03.23.---kep.png

 

Iktatószám:XX-1/00858-1/2015

 

Tisztelt Uram!


Az  Alkotmánybírósághoz  2014. március 20-án – elektronikus úton érkezett levelére  válaszolva,  amelyben  arról érdeklődik, hogy az Alkotmánybíróság előtt   IV/1536/2014.   szám   alatt  folyamatban  levő  ügyhöz  egyesített alkotmányjogi  panaszok  szövege  miért  nem  elérhető  az Alkotmánybíróság honlapján, az alábbiakról tájékoztatom.


Az  Abtv.  57. § (1a) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell  tenni, ha törvénnyel, kormányrendelettel vagy más, a személyek széles körét  érintő  jogszabállyal  összefüggésben eljárás indult. Ha a 26. § (1) vagy (2) bekezdése alapján indult eljárásokban az indítványozó hozzájárult, az Alkotmánybíróság az indítványt közzéteszi, egyéb esetben az indítványban foglalt  alkotmányossági  kérelem  lényegét  -  a  személyes adatok törlése mellett - nyilvánosságra hozza.Az  Ön  által  hivatkozott  ügyekben  az indítványozók nem járultak hozzá a személyes  adataik közzétételéhez, így az Alkotmánybíróság – összhangban az Abtv.  52.  §  (5)  bekezdésében,  az  57. § (1a) bekezdésében, valamint az Ügyrend  36.  §  (2)  bekezdésében foglaltakkal – kizárólag az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényegét hozta nyilvánosságra.Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.Üdvözlettel:


Dr. 
Bitskey Botond 
főtitkár
            1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
             1535 Budapest, Pf. 773

       

 

A válaszlevelünkben az AB honlapjának pontatlanságára hívjuk fel a főtitkár úr figyelmét:

 

 

Tisztelt Bitskey Botond Főtitkár úr!

 

Köszönöm a választ, teljesen kielégítő, valóban egyértelműen rendelkezik a törvény.

 

Szeretném azonban felhívni a figyelmét arra, hogy az AB honlapján lévő jognyilatkozat csak a személyes adatokról rendelkezik:

 

 

Alulírott az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. § (5) bekezdésére és 57. § (1a) bekezdésére, valamint az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013 (II. 27.) Tü. határozat 36. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi

 

jognyilatkozatot

 

teszem:

 

Kijelentem, hogy a ……………….. számú alkotmánybírósági ügyben előterjesztett alkotmányjogi panasz indítványomban szereplő személyes adataim nyilvánosságra hozatalához

hozzájárulok / nem járulok hozzá*.

 

 

 (*a megfelelő rész aláhúzandó)

   

Kelt: Dátum

Név:

Lakcím:

Aláírás: ………………………………………………..

 

 

 

http://www.mkab.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok

 

 

A panasz benyújtók célja valószínüleg az volt, hogy nevük és címük ne jelenjen meg az AB honlapján. Az nem derül ki az AB honlapján, hogy hozzá kell járulni külön az alkotmányjogi panasz szövegének közzétételéhez. Így aztán erről nem is nyilatkoztak, lehet hogy feleslegesnek tartották, mivel csak a személyes adatuk nyilvánosságra hozatalához nem járultak hozzá, minden továbbihoz igen.

 

Tisztelt Főtitkár úr! Ön ehhez sokkal jobban ért, hiszen az Ön feladata hiánypótlásra felszólítani az alkotmányjogi panasz benyújtóit. Mi, devizahitelesek szép lassan megtanuljuk a Hpt, a Ptk és a fogyasztóvédelmi törvények rendelkezéseit, a banküzemtant, a pénzügyi rendszer működését. Megtanuljuk azt is, miként kell panaszt benyújtani az Alkotmánybíróságra.

 

Mindenesetre javaslom a jognyilatkozat kiegészítését, pontosítását.

 

 

Üdvözlettel:

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

Nézzük mit ír a törvény:

 

 

21. Általános eljárási szabályok

 

57. § 

(1a)53 Az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni, ha törvénnyel, kormányrendelettel vagy más, a személyek széles körét érintő jogszabállyal összefüggésben a 23-26. §-ban vagy a 32. §-ban foglalt hatáskörben eljárás indult.

 

 

Az Alkotmánybíróság a 23-24. §-ban és a 32. §-ban foglalt hatáskörében indult eljárások esetén -, valamint ha a 25-26. § alapján indult eljárásokban az indítványozó hozzájárult - az indítványt közzéteszi,

 

egyéb esetben az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényegét az 52. § (1) bekezdés c)-e) pontját illetően - a személyes adatok törlése mellett - nyilvánosságra hozza.

 

 

 

Magánmegjegyzés:

 

 

Nekünk mindig, minden jogszabályt nagyon pontosan be kell tartanunk.... Akkor is ha egy törvény kacifántosan fogalmaz..... Akkor is ha a hivatalos honlap tájékoztatója nem teljesen pontos...

 

Hazánkban jogrend van, minden jogszabálynak eleget kell tenni  -az állampolgároknak.