Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.06.30

a román OTP virtuális pénzneme az EU bíróságán

Romániai bíróság fordult a Curia-hoz (Európai Unió Bírósága) egy devizahiteles ügyben. Érdekesség hogy az OTP Romániában értékesített devizakölcsönéről van szó!

 

 

c-119-17---kep.png

 

 

 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

 

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április-5 i 93/[1]3/EGK tanácsi irányelv1 4. cikkének (1) bekezdése – az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésének második mondatából eredő „in dubio pro consumer” elvvel és az uniós ítélkezési gyakorlattal összhangban – értelmezhető-e úgy, hogy a banki kölcsönszerződésben foglalt azon feltételek:

 

–    amelyek valamely pénznemben (deviza) kifejezett összegnek a kölcsönfelvevő részére történő nyújtásáról rendelkeznek, és a kölcsönfelvevőt arra kötelezik, hogy azt ugyanabban a pénznemben (deviza) fizesse vissza, de a szerződés megkötését és teljesítését kísérő körülményekből az tűnik ki, hogy a kölcsönt ténylegesen egy másik pénznemben bocsátották rendelkezésre, és hogy az elszámolási pénznemet csak virtuálisan és számítás céljából alkalmazták;

 

–    amelyek a virtuálisan alkalmazott elszámolási pénznem (deviza) külföldi és/vagy belföldi értékének felértékelődéséből eredő kockázatot teljes mértékben a kölcsönfelvevőre (fogyasztó) terhelik, jóllehet részére a ténylegesen felhasznált, eltérő fizetési pénznemben teljesítettek;

 

–    amelyek nem rendelkeznek világosan a virtuálisan alkalmazott pénznem átváltási mechanizmusának tényleges működéséről oly módon, hogy a fogyasztó világos és érthető szempontok alapján értékelhesse a szerződés aláírásából eredő gazdasági következményeket;

 

–    amelyek a fogyasztóra nézve azt a pénzügyi kötelezettséget róják, hogy a törlesztő részletek teljesítésekor meg kell fizetnie azon összegeket, amelyek a kölcsönfelvevő részére virtuálisan kínált elszámolási pénznemben számított részletek és a ténylegesen felhasznált fizetési pénznemben számított részletek közötti különbözetből erednek;

 

hordozhatják-e a tisztességtelen jelleg kockázatát?

 

 

 

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: mely szempontokat kell a nemzeti bíróságnak alkalmaznia az ilyen esetleges tisztességtelen jelleg vizsgálatánál az első kérdésben leírt tényállás fennállása esetén?

 

Úgy lehet e tekinteni az első kérdésben leírt feltételeket, hogy azok kívül esnek a kölcsönszerződés elsődleges tárgyán?

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191270&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=695276

 

 

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperesek: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Alperes: a Sucursala Sibiu útján eljáró OTPBANK SA útján eljáró OTP BANK NYRT, az OTPBANK SA útján eljáró OTP BANK NYRT

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja: 06/03/2017

 

 

KÖSZÖNÖM DEMETER TAMÁSNAK A FIGYELEMFELHÍVÁST !

 

-------------------------             ------------   ------------     -------------------------

 

 

Pár napja kaptunk válaszlevelet az Igazságügyi Minisztériumtól a kérdéseinkre:

 

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/lista-az-unios-birosag-elotti-devizahiteles-ugyekrol.html

 

 

Ebben is szerepel ez a C119/17 számú román ügy.

 

 

-------------------------             ------------     ------------     -------------------------

 

A Curia honlapjáról:

 

Ítélkezési gyakorlatában a Bíróság kifejtette, hogy a nemzeti igazgatási szerveknek és a tagállami bíráknak kötelességük, hogy hatáskörükben teljes mértékben alkalmazzák az uniós jogot, és védelmezzék az állampolgárokat e jog alapján megillető jogokat (az uniós jog közvetlen hatálya), egyúttal pedig tekintsenek el az uniós joggal ellentétes nemzeti jogi rendelkezések alkalmazásától, függetlenül attól, hogy e rendelkezéseket az uniós norma megalkotása előtt vagy azt követően fogadták el (az uniós jog elsődlegessége a nemzeti joggal szemben).

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/hu/