Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.05.05

A Kúria az adós javára fordított

forditott---kep---01.png

Részletek abból a Kúriai ítéletből (némi megjegyzéssel), melyben a mi javunkra fordítottak:

 

Rendkívül megnőtt a bank követelése:

 

"a hitelező 10 millió forint, azaz 66.845,13 CHF összegű kölcsön nyújtására vállalt kötelezettséget" (1)

"a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozást 33.877.577 forintban tüntette fel."  (6)

 

Ez több mint háromszoros! Feltételezem brutális a késedelmi kamat.

 

Ez a per, ahogy olvasom, színtiszta árfolyamkockázat vizsgálat. Nincs benne semmi más támadva!

 

Amit az adós szeretne:

"a fennálló tartozásuk 7.402.190 forint" (7)

 

A tét tehát 26 mFt +perköltség + ügyvédi díjak 

 

A cinikus első fok:

"A jóhiszeműség és tisztesség követelményének, az együttműködési kötelezettségnek megfelelően elvárható a fogyasztótól, hogy a nagy összegű és hosszabb távra szóló pénzügyi ügylet jellegéhez, a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt. A szerződési feltételeket tartalmazó okiratot át kell tanulmányoznia, és ha a szerződésben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket nem ért, megfelelő magyarázatot igényelhet." (12)

 

A másodfok sem volt különb:

"Az adott ügyben a szerződésben, de a szerződéstől elkülönített részben volt található az Általános Kockázatfeltáró Nyilatkozat, amelynek aláírásával a felperesek tudomásul vették, hogy a hitelező teljes körű tájékoztatást nyújtott a külföldi devizanemben felvett hitelhez kapcsolódó árfolyamkockázatra vonatkozóan arról, hogy a magyar forinttól különböző devizanemben felvett hitel törlesztési és kamatfizetési kötelezettségének összege erősen függ az adott deviza magyar forinttal, illetve egyéb devizákkal szembeni árfolyamának alakulásától. A kockázatfeltáró nyilatkozat azt is tartalmazza, hogy a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban folyósított kölcsön összegét." (14)

"A felperesek fellebbezésükben elsősorban az árfolyamkockázat mértékére vonatkozó tájékoztatás elmaradását hiányolták, ilyen kötelezettsége azonban az alperesnek nem volt."  (16)

 

Most jön a Kúria:

"A felperesek helytállóan hivatkoztak arra, az irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek között az információs szintje tekintetében, ezért a szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának, és következésképpen az átláthatóságnak a 4. cikk (2) bekezdésében írt követelményét kiterjesztő módon kell érteni (C-186/16. 44. pont). Mindezért magának a pénzügyi intézménynek a fogyasztó részére adott tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat (C-186/16. 49. és 51. pontok)". (33)

 

"A szerződésben nyújtott tájékoztatás ugyanakkor nem hívja fel a fogyasztó figyelmét kellő súllyal, átlátható módon az árfolyamkockázat mibenlétére, az árfolyamromlás valós, lehetséges, jelentős, a szerződésben szereplő 10%-os mértéket akár jelentősen meghaladó mértékére, arra, hogy annak esetleges előre nem látható bekövetkezése az adós fogyasztó gazdasági helyzetét rendkívül súlyosan érintheti..." (39)

 

"A Kúria tehát úgy ítélte, hogy a fogyasztó felperesek számára a nyújtott tájékoztatás alapján nem volt „egyértelműen felismerhető" az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül, hogy a szerződésben szereplő azon rendelkezés, amely szerint az árfolyamkockázatot átvállalják, pontosan mit jelent, milyen következményekkel jár. Ez okból a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában írtakat a később meghozott EU Bírósági ítéletekben meghatározott szempontokkal együtt értelmezve úgy ítélte meg, hogy az adott ügyben bizonyítottan nyújtott, az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek. Az egyéb szerződéses rendelkezések, valamint a tájékoztatás időpontja alapján sem lehet ettől eltérő következtetésre jutni az alább kifejtettek szerint." (40)

 

"Az új eljárásban - tekintettel arra, hogy a jelen határozatban kifejtettek szerint az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt - az elsőfokú bíróságnak érdemben kell elbírálnia a felperesek szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye levonására irányuló kereseti kérelmét." (46)

 

Budapest, 2021. január 28.

 

 

Dr. Vezekényi Ursula sk. a tanács elnöke, Dr. Tibold Ágnes sk. előadó bíró, Dr. Osztovits András sk. bíró, Dr. Harter Mária sk. bíró, Dr. Mocsár Attila Zsolt sk. bíró

 

 

A teljes ítélet elérhető a Hitelsikerek oldalán:

 

https://hitelsikerek.hu/a-kuria-szerint-tisztessegtelen-az-argenta-credit-adott-szerzodeses-rendelkezese/

 

 

Összesen 12 idei Kúriai devizahiteles ítéletet válogattunk ki, a következő hetekben ezeket fogjuk boncolgatni:

 

 

Gfv.VII.30.072/2020/9

Vezekényi

Gfv.VII.30.090/2020/9

Vezekényi

Gfv.VII.30.199/2020/4

Vezekényi

Gfv.VII.30.217/2020/7

Vezekényi

Gfv.VII.30.234/2020/4

Vezekényi

Gfv.VII.30.235/2020/5

Vezekényi

Gfv.VII.30.239/2020/3

Vezekényi

Gfv.VII.30.240/2020/4

Vezekényi

Gfv.VII.30.286/2020/5

Vezekényi

Gfv.VII.30.301/2020/14

Vezekényi

Pfv.I.20.025/2020/7.

Harter

Pfv.I.20.173/2020/5.

Harter

 

Színezzük, majd, hogy hányat nyertünk… A zöld a nyertes, a piros a bukta.