Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.11.07

A Fővárosi Ítélőtábla az ún. devizás ügyek problémáiról – 2015.okt

A Fővárosi Ítélőtábla az ún. devizás ügyek problémáiról 

 

Jelen vannak: a Fővárosi Ítélőtábla Polgári kollégiumának az ún. devizás ügyeket tárgyaló tanávsai a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Napirend: a devizás ügyekben másodfokon felmerült eljárási problémák megvitatása

 

  1. Másodfokon van-e helye permegszüntetésnek?
  2. A hiánypótlás kérdése a DH2 törvény 37§ (1) bekezdése alapján

37. § (1) E  törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a  szerződés érvénytelenségének vagy a  szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének (a  továbbiakban: részleges érvénytelenség) megállapítását a  bíróságtól a  fél csak az  érvénytelenség következményeinek alkalmazására is kiterjedően kérheti. Ennek hiányában a  keresetlevél, illetve a  kereset érdemben – eredménytelen hiánypótlási felhívást követően – nem bírálható el. Ha a  fél kéri az  érvénytelenség vagy a  részleges érvénytelenség jogkövetkezményének levonását, meg kell jelölnie, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazását kéri. A  jogkövetkezményre vonatkozóan a  félnek határozott kérelmet kell előterjesztenie.

 

  1. Hogyan kell értelmezni a DH2 törvény 37.§ (2) bekezdéésben és a 39. §-ban megfeogalmazott rendelkezést….?

37. § (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel a  törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 239/A. § (1) bekezdése alapján, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:108. § (2) bekezdése alapján – ha annak e törvényben foglalt feltételei fennállnak – a szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránt indult és folyamatban lévő eljárásokban a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani vagy az eljárásokat meg kell szüntetni. Nincs helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának vagy az eljárás megszüntetésének, ha a fél a szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme mellett az eljárásban más kereseti kérelmet is előterjesztett; ebben az  esetben úgy kell tekinteni, hogy a  megállapítás iránti kereseti kérelmet nem tartja fenn. E szerint kell eljárni a felfüggesztés megszűnését követően folytatott eljárásokban is.

 

39. § Ha a  2014.  évi XXXVIII.  törvény 16.  §-a alapján felfüggesztett eljárásban a  szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti keresetet érvényesítenek az  eljárást meg kell szüntetni, ha a  fél a  keresetét (viszontkeresetét) az  eljárás folytatásáról szóló tájékoztatás és a  hiánypótlásra szóló felhívás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem változtatja meg, és nem kéri az  érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményének levonását, továbbá nem jelöli meg, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazását kéri. Nincs helye az  eljárás megszüntetésének, ha a  fél a  szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme mellett az eljárásban más kereseti kérelmet is előterjesztett; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a fél a megállapítás iránti kereseti kérelmet nem tartja fenn.

 

  1. Mi a sorsa a permegszüntetéssel érintett ügyben előterjesztett viszontkeresetnek?
  2. Az Európai Unió Bíróságához fordulás kérdése
  3. Mi legyen a másodfokon felfüggesztett…?
  4. A Magyar Nemzeti Bank által indított közérdekű perek…
  5. A DH2 törvény 40. § (3) bekezdése alapján van-e lehetőség arra, hogy a 39.§-ra figyelemmel az idézés kibocsátása nélkül eluttasított keresetlevél esetén is az állam viselje az illetéket?

40. § (3) A per 39. § szerinti megszüntetetése esetén a peres eljárás illetékét az állam viseli, ezen túlmenően mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.

 

39. § Ha a  2014.  évi XXXVIII.  törvény 16.  §-a alapján felfüggesztett eljárásban a  szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti keresetet érvényesítenek az  eljárást meg kell szüntetni, ha a  fél a  keresetét (viszontkeresetét) az  eljárás folytatásáról szóló tájékoztatás és a  hiánypótlásra szóló felhívás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem változtatja meg, és nem kéri az  érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményének levonását, továbbá nem jelöli meg, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazását kéri. Nincs helye az  eljárás megszüntetésének, ha a  fél a  szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme mellett az eljárásban más kereseti kérelmet is előterjesztett; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a fél a megállapítás iránti kereseti kérelmet nem tartja fenn.

 

 

Budapest, 2015. október 14.

 

A fenti kérdésekre a válaszok és MINTA VÉGZÉS a Fővárosi Ítélőtábla honlapján:

 

http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/emlekezteto_es_melleklet_2015_10_12_szakmai_ertekezlet.pdf

 

 

A zöld kiegészítés tőlem van a törvényből, hogy érthető legyen, min töpreng az Ítéllőtábla.

 

AKI PEREL, MINDENKÉPPEN KÜLDJE EL AZ EMLÉKEZTETŐT AZ ÜGYVÉDJÉNEK!  

 

További dokumentumok:

 

Csatolmány

Méret

2015 - Szakmai értekezlet Emlékeztetője+melléklet

3.13 MB

2015 - Kollégiumi ülés jegyzőkönyv kivonata

105.22 KB

2015 - Kollégiumi ülés 1.sz. melléklet

1.03 MB

2015 - Kollégiumi ülés 2.sz. melléklet

1.07 MB

2015 - Kollégiumi ülés 3.sz. melléklet

1.05 MB

2015 - Kollégiumi ülés előkészítő anyaga

183.42 KB

 

http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/20130530/polgari-kollegium