Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.12.10

2016 januártól csak interneten keresztül perelhetünk!

A  bíróság a  felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon kézbesít. A  kézbesítéssel egyidejűleg a bíróság felhívja a felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.

 

 

elektr-biro---kep.png

 

A bíróságok felkészültek az elektronikus kapcsolattartás 2016. január 1-jei kiterjesztésére

2015. nov. 04. - 15:32, OBH-Sajto2

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) „Az Ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” megnevezésű projekt (ÜKE projekt) keretében kialakította az informatikai feltételeket a Polgári perrendtartás elektronikus kommunikációjára vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához.

2013. január 1. napjától kezdődően a törvényszéki elsőfokon újonnan induló polgári perekben az ügyfelek számára – függetlenül attól, hogy képviselővel vagy képviselő nélkül járnak el - választható az elektronikus kommunikáció lehetősége.

Az ÜKE projekt keretében 2015. július 1. napjától valamennyi bírósági szinten és ügyszakban bevezetésre került az elektronikus kapcsolattartási rendszer használata.

Az Országgyűlés részére 2015. október 28. napján benyújtásra került a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6980. számú törvényjavaslat, mely 2016. január 1. napjától a polgári perekben kiterjeszti és kötelezővé teszi az elektronikus kapcsolattartást a polgári peres eljárásokban.

A bíróságok ezidáig több száz elektronikus polgári peres eljárást intéztek, melyek számában -  az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztését követően - dinamikus növekedés prognosztizálható.

Az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztésével kapcsolatos, - folyamatosan frissítésre kerülő - tájékoztató anyagok itt tekinthetőek meg.

Budapest, 2015. október  29. 

   

http://birosag.hu/media/aktualis/birosagok-felkeszultek-az-elektronikus-kapcsolattartas-2016-januar-1-jei

 

A nem megfelelő űrlapon benyújtott kérelmet a rendszer nem tudja feldolgozni – függetlenül attól, hogy a beküldő az értesítési tárhelyére ez esetben is megkapja a „befogadás-visszaigazolás” értesítést.

Hangsúlyozzuk tehát, hogy a nem rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány beérkezik ugyan, de nem tekintendő joghatályosan benyújtottnak, tehát nem fűződnek majd hozzá benyújtásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi határidők.

 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal

 

Az elfogadott törvény kihirdetés dátuma:  2015.11.26.

 

Mond, láttál tájékoztatást az újságokban? Beszámolót TV-ben, rádióban?

 

 

2015. évi CLXXX. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról

 

 

A Pp. XX. Fejezete a 340/A. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki: „Az elektronikus kapcsolattartás szabályai 340/B.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben 2016. január 1. napjától ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és általános nyomtatványkitöltő (a  továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a  keresetlevelet a  330.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a  gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia... stb

 

......

 

(5) A  bíróság a  felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon kézbesít. A  kézbesítéssel egyidejűleg a bíróság felhívja a felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15182.pdf