Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.21

A végrehajtók közvetlen állami irányítás alá kerülnek

Hamarosan indulnak a végrehajtások, de már más szabályok alapján fognak „dolgozni” a végrehajtók. Javasoljuk, indíts pert, míg nem késő. Ha végrehajtási záradék érkezik azonnal mondj ellent és rohanj ügyvédhez!

 

Lehet, hogy sokaknak újdonság az a tény, hogy a „bírósági végrahajtók "sima" vállalkozók voltak, semmi közük nem volt ahhoz az állami hatalmi ághoz, amit bíróságnak nevezünk. Vállalkozók voltak, de nagy hatalommal rendelkeztek, óriási pénzeket kerestek.

 

Dabasi Tamás és a Fehér Kéményseprők sok-sok éve küzdenek ellenük.

 

Köszönet Dabasi Tamásnak és társainak!

 

 

A törvényjavaslatot beterjesztették:

 

ve-01.png

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos közvélekedés az elmúlt években jelentősen romlott.

 

A Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara (a továbbiakban: kamara) érdekvédelmi feladatait túlértékelte, emellett szakmai felügyeleti feladatait nem kellő súllyal értelmezte.

 

A kamara szakmai felügyeletének következetes gyakorlása nem jelent meg a közéletben. Ezért a közvéleményben eltolódott a hangsúly a jogerős ítéletek - és ezzel azonos hatályú határozatok - állami akarattal történő végrehajtásának kötelezettsége felől a végrehajtással történő szembeszegülés felé. A törvénymódosítás célja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom helyreállítása.

 

A Javaslat alapján a végrehajtói kinevezés a jövőben meghatározott időre, 7 évre szól. Azok a végrehajtók, akik a határozott idő lejártával végrehajtók akarnak maradni, pályázat útján kaphatják meg ismét a kinevezést. Ha a határozott időre kinevezett végrehajtót a működése során nem sújtják írásbeli megrovásnál súlyosabb fegyelmi büntetéssel, pályázat nélkül folytathatja a végrehajtói tevékenységet. A végrehajtói szakma jogi hivatásrenddé válása érdekében a Javaslat alapján a végrehajtónak és a végrehajtó-helyetteseknek jogi végzettséget kell szerezniük 2022-re.

 

E kötelezettség nem vonatkozik azokra a végrehajtókra, akik a következő hét évben elérik a 65 éves nyugdíjkorhatárt. A jogi végzettséggel nem rendelkező végrehajtóknak 2017. december 31. napjáig jogi tanulmányokat kell kezdeni, és ezt követően minden évben igazolniuk kell a tanulmányokban való megfelelő előrehaladást. Amennyiben a végrehajtó 2022. december 31. napjáig nem szerez jogi végzettséget, a végrehajtói szolgálata megszűnik.

 

A Javaslat alapján a kamara megszűnik, jogutódlással átalakul Magyar Bírósági Végrehajtói Karrá (továbbiakban: kar).

 

ve-02.png

 

 

A kar tagjai a végrehajtói kinevezéssel rendelkező végrehajtók és a végrehajtó-helyettesek. A kar látja el a végrehajtók érdekképviseletét, akik részt vehetnek a kar által létrehozott szakmai bizottságok munkájában, és igénybe vehetik a kar hivatala által nyújtott szolgáltatásokat - elsősorban számítástechnikai - szolgáltatásokat. A kar élén, a kamarához hasonlóan elnökség áll. A végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a jövőben a kar a hivatali szervén keresztül látja el. A hivatali szerv vezetőjét az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki 7 évre.

 

A vezető a miniszternek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A hivatali szerv rendelkezik az általános végrehajtási költségátalány felhasználásáról, rendelkezik továbbá a kamarai vagyonnal.

 

A Javaslat alapján módosulnak a fegyelmi eljárás szabályai is. A törvény lehetőséget biztosít a feljelentőnek arra, hogy a vizsgálóbiztos jelentése alapján a fegyelmi feljelentést kiegészítse, illetve a fegyelmi feljelentés megtételét követő 30 napon belül a bíróság köteles lesz megindítani az eljárást annak érdekében, hogy a fegyelmi eljárás valóban betölthesse rendeltetését.

 

A Javaslat alapján módosulnak a helyettesítés és ezzel összefüggésben a végrehajtói szolgálat szünetelésének szabályai is. A törvénymódosítás hatálybalépését követően a végrehajtót kizárólag a kar hivatali szervéhez bejelentett állandó helyettes vagy az általa foglalkoztatott végrehajtó-helyettes helyettesítheti. A törvénymódosítás részletesen meghatározza, hogy mikor kell helyettesnek eljárni és azt is, hogy az egyes esetekben ki járhat el helyettesként.

 

http://A végrehajtók közvetlen állami irányítás alá kerülnek

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS (néhány részlet)

 

A végrehajtói szakvizsga célja, hogy a jelentkező számot adjon a bírósági végrehajtói feladatkör ellátásához szükséges elméleti ismereteiről, gyakorlati szaktudásáról és jogalkalmazási készségéről, ami a jogi szakvizsga során számonkért joganyaghoz képest speciális ismeretanyagot ölel fel. A végrehajtói szakvizsga letételének kinevezési feltételként való meghatározása hozzájárulhat a végrehajtás szakmai színvonalának emeléséhez.

 

A szolgálat folyamatosságának megállapítását olyan, már kinevezett önálló bírósági végrehajtó kérelmezheti, akivel szemben a kinevezéshez szükséges feltételek változatlanul fennállnak és a kinevezését követően nem tanúsított olyan magatartást, amely méltatlanná tenné őt a végrehajtói hivatás gyakorlására, azaz a végrehajtót kinevezését követően legfeljebb kettő alkalommal sújtották jogerősen fegyelmi büntetéssel és abból legfeljebb egy volt súlyosabb, mint figyelmeztetés, de egyik sem volt írásbeli megrovásnál súlyosabb.

 

A Javaslat nem a végrehajtó választásától teszi függővé, hogy a végrehajtói felelősség körébe tartozó cselekményekkel okozott károk megtérítésének fedezetét felelősségbiztosítási szerződés megkötésével vagy kamarai letétbe helyezéssel biztosítja, hanem kimondja, hogy a végrehajtónak felelősségbiztosítási szerződés megkötésével kell eleget tenni e kötelezettségének, és a megváltozott értékviszonyokhoz jobban igazodó 30 millió forint összegben határozza meg a felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegét. A Javaslat alapján 2017. július 1. napjától a végrehajtóknak a bevételükhöz igazodó felelősségbiztosítási 31 szerződést kell kötniük, az ezzel összefüggő értékhatárokat pedig az igazságügyért felelős miniszter rendeletben fogja meghatározni.

 

A Javaslat a végrehajtói szolgálat megszűnésének okait újabb esettel bővíti, tekintettel arra, hogy a végrehajtói kinevezés a jövőben meghatározott időre, 7 évre szól. Ezzel összefüggésben a Javaslat kimondja, hogy a határozott idő utolsó napjával a végrehajtói szolgálat automatikusan megszűnik, kivéve a szolgálat folyamatosságának megállapítása esetét.

 

Végrehajtó-helyettesként az működhet, akit a kar hivatali szerve felvett az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek nyilvántartásába és ezt követően a hivatali esküt letette. A kar hivatali szerve hallgatja meg a nyilvántartásba való felvételét kérő személyt, amely meghallgatáson a Javaslat alapján az érdek-képviseleti feladatok ellátásért felelős elnökség tagjai is jelen lehetnek.

 

 

A Javaslat a végrehajtó-helyettesek kinevezésének feltételeit szigorítja, középiskolai végzettség helyett egyetemi jogi végzettséget ír elő a kinevezés feltételeként. Ennek oka, hogy a végrehajtó-helyettes önállóan jogosult a végrehajtó nevében végrehajtási cselekmények foganatosítására, a végrehajtó hatáskörébe tartozó bármely végrehajtási cselekményt foganatosíthat, intézkedést elvégezhet, kivéve az ingó árverés megtartását, árverési jegyzőkönyv elkészítését és meghatározott cselekmény végrehajtásának foganatosítását, amelyek megfelelő színvonalon való ellátásához széleskörű jogi ismeretekre van szükség. A javaslat a végrehajtókhoz hasonlóan a végrehajtó-helyettesek esetén is csak a 65. életév betöltéséig teszi lehetővé a szolgálat ellátását. Annak érdekében, hogy az érintett végrehajtó-helyettesek felkészülhessenek a szolgálatuk megszűnésével együttjáró változásokra, a Javaslat alapján e szabály csak 2016. január 1. napján lép hatályba.

 

 

A Javaslat alapján a végrehajtással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közfeladatokat a jövőben is egy a végrehajtókból és végrehajtó-helyettesekből álló jogi személy, a kar fogja ellátni, azonban e jogi személy szervezeti felépítését a kamarára vonatkozó szabályozáshoz képest a Javaslat jelentősen módosítja. A végrehajtáshoz kapcsolódó közfeladatok ellátása ugyanis a Javaslat alapján közvetlen állami irányítás alá kerül azzal, hogy azokat a kar azon szervezeti egysége útján látja el, amelynek vezetőjét az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki. A Kar tagsága által választott elnökség az érdekképviseleti feladatok ellátásért felelős.

 

Előzmény egy korábbi összefoglalásunkban:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/az-allam-tervei/az-elszamolas-utan-indulnak-a-vegrehajtasok.html

 

Reméljük, az állam visszafogja a végrehajtókat (nézd a kamarájuk logóját)....

 

...és az oroszlán nem pusztít többé.

 

 

vegrehajto-logo.jpg