Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.07

Régóta nem fizetett kölcsön elszámolása

Előzmény: 7,0 millió Ft kölcsön az Raiffeisen Banktól ingatlan vásárlás céljából 2008-ban 10 évre. Az első 6 hónap türelmi idős volt, semmit sem kellett fizetni, még kamatokat sem. Fizetni kellett azonban lakásbiztosítást, de ez minden kölcsönnél előírás volt…

Az adós már évek óta nem fizet semmit és már évek óta perli a bankját.

A Raiffeisen még nem mondta fel a kölcsönszerződést, így a fizetési kötelezettség elmaradása, a tartozás a késedelmi kamattal csak nő és nő.

 

Továbbiakban a tájékozató levél tartalma feketével, észrevételek zölddel.

 

Tisztességtelenül felszámított összeg 2015.03.27.-én:

3.535,66 CHF

 

A tájékoztató levél tartalmát az MNB írta elő. Az MNB ügyelt arra, hogy ne izgassa fel a levél tartalma az adósokat. Így a feltárt csalás összegét itt nem tünteti fel forintban a levél.

A tisztességtelen módon, csalással elszedett összeg:

1.015.618 Ft

az elszámolási levél számításakor meglévő, 2015. március 27.-i 287,25CHF árfolyammal számolt.

 

Ez a kölcsön összegének több mint 14 %-a!

 

 

Az elszámolás előtti állapot:

Lejárt tartozás                                     4.904.393 Ft

Nem esedékes tőketartozás                4.099.830 Ft

 

Az elszámolást követő állapot:

Lejárt tartozás                                     3.835.881 Ft

Nem esedékes tőketartozás                4.099.830 Ft

 

 

A lejárt tartozásból vonták le az elcsalt összeget, a nem esedékes tőketartozás (vagyis az adósság, amit majd részletekben kell visszafizetni) nem változott.

 

 

Ha a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, igényét jelezheti személyesen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót a igényléstől számított 5 napon belül megküldjük.

 

Ez rendkívül fontos! Az elszámoló levélből nem lehet ellenőrizni, hogy minden törlesztést figyelembe vettek-e, nem maradt-e ki egy-két törlesztés, megfelelő kamattal számoltak-e, stb. A gépelési hibákat sem lehet észlelni!

 

Mindenképpen szükséges tehát a részletes adathalmaz!

 

 

 

A következő táblázat az elszámolás és forintosítás előtti és utáni helyzetet hasonlítja össze. Azonban a két dátum között elég nagy időtávolság van, az első dátum 2015.01.31, a másik a már ismert 2015.03.27.

2015.01.31.-én

Nem esedékes tőketartozás              16.808,20 CHF

Lejárt tartozás                                    3.453.519 Ft

Törlesztő részlet                                   129.593 Ft

 

2015.03.27.-én:

Nem esedékes tőketartozás               4.099.830 Ft

Lejárt tartozás                                    3.835.881 Ft

Törlesztő részlet                                   125.618 Ft

 

A kamat 5,65%-ról csökken 4,26 %-ra.

A havi kezelési költség csökken 5.329 Ft-ról 4.100 Ft-ra.

 

Az Ön fizetendő törlesztő részlete az elszámolás és forintosítás eredményeképpen 3.975 forinttal csökken.

 

 

Az MNB most is törekedett arra, hogy ne izgasson fel bennünket. Keverednek  CHF és a forint összegek. Így nem olyan szembetűnő az összeg csökkenése. Így nehezebb tisztán látni… Mit is ígértek? Talán 25-30% csökkenést?

 

A 256,47 forintosítási CHF árfolyammal számolva a meglévő adósság

az adósság eredeti összege:               4.310.799 Ft

a csökkentett összeg:                          4.099.830 Ft

Az adósság csökkenése:                        210.969 Ft

Az adósság csökkenése csupán 4,9%!

 

Közben a bank, a meg nem fizetett összeg után késedelmi kamatot számol fel, így a fizetendő összeg nő.

a tartozás eredeti összege:                3.453.519 Ft

kamattal növelt összeg:                     3.835.881 Ft

Késedelmi kamat miatt növekedés       382.362 Ft

A késedelmi kamat miatt 11%-kal nőtt 2 hónap alatt a tartozás!

 

Valami mintha nem stimmelne!

Igen, igen, jól emlékszel!

 

Korábban más számok voltak, nézzük csak újra:

 

ket-adat---kep.png

 

Hogy nőhetett meg nagyjából egy hónap alatt a tartozás közel 1,5 millió forinttal?????

Na, ezért van szükség a részletes adathalmazra!

 

 

A törlesztő részletek

eredeti összeg:                                   129.593 Ft

csökkentett összeg:                            125.618 Ft

A törlesztő részlet csökkenés:                3.975 Ft

Ez csupán 3,0%!

 

A levél nem tartalmazza a referencia kamat értékét, és nem tartalmazza a kamatfelár nagyságát.

Azt sem közli, hogy mennyi volt a szerződéskötés időpontjában a kamatláb és ez időközben miként változott.

A levél nem tartalmazza, hogy mekkora árfolyamréssel számolt a Raiffeisen Bank és ezt megváltoztatta-e az elmúlt években?

A levél viszont oldalakon keresztül ismerteti a legkülönbözőbb késedelmi kamatláb képletét és határértékeit (természetesen az adott kölcsönszerződésre vonatkozó késedelmi kamat nincs feltüntetve); az előtörlesztések díjait és még sok olyan információt, melynek semmi köze sem a forintosításhoz, sem az elszámoláshoz. Így aztán a levél 15 oldal!

Az elszámoló levél nagyon szemérmes, nem tárja fel igazából, hogy a Raiffeisen Bank miként károsította évekig az adósokat.

 

 

Hiteltörténeti kimutatás, befizetett összegek:

 

2008

704 097 Ft

2009

1 159 914 Ft

2010

1 185 524 Ft

2011

1 393 761 Ft

2012

1 147 810 Ft

2013

107 345 Ft

2014

0 Ft

2015 februárig

0 Ft

 

Lejárt tartozás:                       3.453.519 Ft

Tőketartozás (adósság):         16.808,20 CHF

 

Az MNB most ezúttal is törekedett arra, hogy ne izgasson fel bennünket. A táblázat nem összegzi az eddig összesen befizetett forintösszeget. Az összeadás eredménye:

 

Összesen ténylegesen fizetve eddig: 5.698.451 Ft

 

 

Törlesztési táblázat

 

törlesztő részlet

2015

1 130 563 Ft

2016

1 507 417 Ft

2017

1 507 417 Ft

2018

376 845 Ft

 

Az MNB ismét törekedett arra, hogy ne izgasson fel bennünket. A táblázat nem összegzi az összesen fizetendő összeget. Azt amit 2015 májusától 2018 elejéig fizetni kelll. Az összeadás eredménye:

 

Összesen fizetendő még: 4.522.242 Ft

 

Összegzés:

Régóta nem fizetett kölcsön

Kölcsön összege (2008):                                                         7,0 millió Ft

Ténylegesen fizetve eddig összesen:                                        5,7 millió Ft

Csökkentett adósság:                                                                4,1 millió Ft

A tisztességtelen módon elszedett összeg:

1,0 millió Ft

Fizetendő törlesztő részlet 2018-ig összesen:                          4,5 millió Ft

Késedelmi kamatokkal növelt tartozás jelenleg:                        3,8 millió Ft

Összesen visszafizetendő:                                                    14,0 millió Ft. + késedelmi kamat

megj: ismeretlen okból megnőtt közel 1,5 millió Ft-tal a tartozás az év elején