Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.24

PANASZ elszámolás és forintosítás RAIFFEISEN

Tisztelt ………. Bank!

 

- tervezett szöveg, még alakulhat egy-két nap alatt kissé -

 

 

A panasz részletes leírása:

 

 

Megkaptam elszámoló levelüket, és az írásban kért részletes tájékoztatást is.

 

 

Szeretném a T. Bank figyelmét felhívni arra a tényre, hogy …………… óta polgári peres eljárás van köztünk. A per jelenleg a Fővárosi Törvényszéken felfüggesztés alatt van ………………

 

 

Álláspontom szerint nem tartozom a 2014. évi XXXVII, XL és LXXVII törvények hatálya alá, erről majd a folyamatban lévő perben az eljáró bíróságoknak kell döntenie.

 

Az elszámolási és forintosítási törvények több pontját, valamint a törvények alapjául szolgáló 2/2014 PJE határozat több megállapítását alkotmányellenesnek tartom, ezért alkotmányjogi panaszt nyújtottam be az Alkotmánybírósághoz.

 

 

A most benyújtott panasz a fentiek értelmében semmiképpen sem jelenti azt, hogy az elszámolással és a forintosítással egyetértenék, azt elfogadnám.

 

 

Mélységesen felháborítónak és tisztességtelennek tartom az elszámolással kapcsolatban küldött tájékoztatójukat.

 

 

Általánosságban az észrevételeim:

 

  • A tájékoztató levelekben egymás mellé helyeznek CHF és forint összegeket, ráadásul a két összeg más-más időpontban megállapított összeget tartalmaz.
  • A részletes tájékoztatóban az egymáshoz tartozó adatok nem egymás mellett szerepelnek, hanem távol egymástól.
  • Több tucat oszlop nulla értéket tartalmaz, több oldal nulla értéket tartalmaz. Mindez nehezíti a feldolgozást az ellenőrzést.
  • Az idei év adatai teljes mértékben hiányoznak a részletes tájékoztatóból.
  • Látszik, mindent elkövettek, hogy az adatokat ne lehessen megtalálni, ellenőrizni és hogy a számítást ne lehessen ellenőrizni.

 

 

Az adatokat az elénk rakott nehézségek ellenére ellenőriztem, a szükséges számításokat elvégeztem.

 

 

 

Konkrét észrevételem:

 

 

1.

Az árfolyamrés miatt kisebb lett a 3.000.000 forint kölcsönünk T. Bank által nyilvántartott értéke.

 

mapa-01.png

 

 

A T. Bank hibásan számolt, mivel nem vette figyelembe, hogy fedezet ellenőrzési díjat is át kellett volna számolni. Szeretném rögzíteni, hogy a T. Bank a folyósítás napján közel 130.000 forinttal csapott be.

 

 

2.

A tájékoztató levélben a tisztességes ügyleti kamatláb 4,26%...

 

mapa-02.png

 

….azonban kiderül a részletes tájékoztatóból, hogy 4,99%-kal számolták át a szerződést.

 

 

mapa-03.png

 

 

Kérem új számítás elkészítését.

 

Korrekció - 2015.06.01:

átolvasva újra mindent, világossá vált számunkra,

hogy a 4,26% kamat nem az elmúlt időszak újraszámolására vonatkozik,

hanem az előttünk álló időszak "forintkölcsönének" induló kamatlába.

persze nincs félre értelmezés, 

ha a tájékoztató levél teljesen világos, egyértelmű,

hétköznapi fogyasztó (Ember) számára is érthető!

 

 

3.

Az elszámoló levél szerint fix összegű volt eddig is a kezelési költség, és kisebb összegben ugyan, de a tisztességes kezelési költség továbbra is fix összegű.

 

mapa-04.png

 

A futamidő hátralévő időszakára is fix kezelési költséggel számolt a T. bank:

 

mapa-05.png

 

A részletes elszámolás szerint 0,1% a kezelési költség tisztességtelenül is és tisztességesen is.

 

 

mapa-06.png

 

A kölcsönszerződés alapján azonban nincs semmilyen kezelési költség. A „havi kezelési költség összege” 0 Ft. A „kezelési költség mértéke” évi 0,000% illetve havi 0,000%.

 

 

mapa-07.png

 

Az elszámolási törvények alapján tisztességtelen minden díj és költség növelés.

Kérem új számítás elkészítését, mely már nem tartalmazza a kezelési költséget.

 

 

4.

Az elszámoló levél 9. oldalán szerepel: „KHR-nek átadva szerződés összege 11.167.517 Ft.”

A kölcsönszerződés tárgya 7.000.000 Ft, melyet a T. Bank devizában számolgat. Kérem a KHR-t a szerződés szerinti megfelelő összegről tájékoztassák!

 

5.

A fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradásából keletkezett tartozás összege a tájékoztató levél szerint

2015.02.01.-én:                      4.904.393 Ft.

 

mapa-08.png

 

Ugyanezen tájékoztató levél szerint egy nappal korábban

2015.01.31.-én:                      3.453.519 Ft              

 

 

mapa-09.png

 

 

Miként nőhetett meg a tartozás egy nap alatt közel 1,5 millió forinttal?

 

Ugyanezen tájékoztató levél szerint a tartozás összege

2015.03.27.-én:                      3.835.881 Ft  

 

Nem lehet ellenőrizni, hogy jogosan nőtt-e meg a tartozás összege két hónap alatt közel 400.000 Ft-tal, mivel a részletes tájékoztatás csak 2014.12.31.-ig tartalmaz adatokat.

 

 

 

Tisztességtelennek tartom, hogy az értesítő levél ellenőrzésére küldött részletes tájékoztatás nem naprakész. 2015. májusában olyan adatokat küld a T. Bank, melyben az utolsó adat 2014. december havi.

 

 

 

6.

Az elszámolásra ezért került sor, mert a T. Bank tisztességtelenül emelte a kamatokat és tisztességtelen módon alkalmazott vételi és eladási árfolyamot (valamint ezen felül volt még több éven keresztül konvertálási díj is…). A tisztességtelen költségek figyelmen kívül hagyása után a fizetési kötelezettségnek (a havi törlesztő részletnek) csökkennie kellett.

 

Sajnálatos módon a drasztikusan megemelt törlesztő részleteket nem tudtam már fizetni, így tartozásom keletkezett, mely hónapról hónapra nőtt. Értelemszerűen a tartozásnak az elszámolás után kisebbnek kell lennie, mert kisebb összegeket nem fizettem meg a banknak.

 

Ez így is volt jó ideig, azonban egy idő után az „átszámított hátralék” nagyobb lett, mint a „hátralék az átszámítás előtt”.

 

Részletes tájékoztatás 82. oldalon, 174. sor, 2014.12.31.-én

Hátralék az átszámítás előtt               3.323.926 Ft

Az átszámítás után                            3.714.152 Ft

 

 

mapa-10.png

 

Mint korábban írtam, lehetetlen megállapítani, hogy ebből a 2014.12.31.-i 3.323.926 Ft-ból miként lett egy hónap alatt, 2015.02.01.-ére 4.904.393 Ft.

Kérem a részletes számításokat, melyek választ adnak ezekre a problémákra.

 

 

7.

Szeretnénk rögzíteni azt a tényt, hogy a T. Bank saját számolása szerint is közel 1,1 millió forinttal becsapott engem. Ez a kölcsön összegének, a 7 millió forintnak közel egyhatoda!

 

mapa-11.png

 

A T. Bank azonban azóta is félrevezet és megtéveszt, mint az eddig megmutatott tények mutatják.

 

8.

Ellenőriztük a ténylegesen befizetett összegeket és a részletes tájékoztató adataiból kiszámolt összegeket. Nem találtunk említésre méltó eltérést. A befizetéseink éve bontásban és összesítve:

 

 

befizetés

késedelmi

összes

2008.

704 097 Ft

 

704 097 Ft

2009.

1 159 915 Ft

 

1 159 915 Ft

2010.

1 185 363 Ft

161 Ft

1 185 524 Ft

2011.

1 393 761 Ft

 

1 393 761 Ft

2012.

1 147 479 Ft

3 228 Ft

1 150 707 Ft

2013.

107 345 Ft

 

107 345 Ft

2014.

0 Ft

 

0 Ft

2015.

0 Ft

 

0 Ft

 

Az összes befizetett összeg:  5,7 millió forint.

 

 

9.

A számolás során a havi befizetéseket tény adatnak vettem. Ebből levontam a törvény által tisztességesnek nevezett kamatlábbal kiszámolt kamatösszeget és a maradék összeget tőke törlesztésként levonjuk az éppen meglévő adósságból. Az adósság így hónapról hónapra csökkent. Ezt az időszakot „túlfiz” kategóriával jelöltem a számításban.

 

 

10.

Amennyiben késedelmesen történt egy havi törlesztés megfizetése, akkor figyelembe vettem a tartozás miatt járó késedelmi kamatot is ebben az időszakban, amennyiben jelentősebb elmaradásról volt szó. A késedelmi kamatokat levontam a befizetésből.

 

 

11.

A törlesztő részlet fizetés elmaradások miatt át kellett térnem egy másik számítási módra. Az annuitás elvének felhasználásával számoltam az akkor meglévő adósságból (24.298,05 CHF) a hátralévő futamidőre a tisztességesnek nevezett kamattal (4,26%) a törlesztő részleteket és ezen belül a kamatot és a tőke törlesztést:

 

 

   

adósság

kamatláb

kamat

tőke törlesztés

törlesztő részlet

   

24 298,05 CHF

       

1.

2012.05.20

23 996,53 CHF

4,26%

86,26 CHF

301,51 CHF

387,77 CHF

2.

2012.06.20

23 693,95 CHF

4,26%

85,19 CHF

302,58 CHF

387,77 CHF

3.

2012.07.20

23 390,29 CHF

4,26%

84,11 CHF

303,66 CHF

387,77 CHF

4.

2012.08.20

23 085,56 CHF

4,26%

83,04 CHF

304,73 CHF

387,77 CHF

5.

2012.09.20

22 779,74 CHF

4,26%

81,95 CHF

305,82 CHF

387,77 CHF

6.

2012.10.20

22 472,84 CHF

4,26%

80,87 CHF

306,90 CHF

387,77 CHF

7.

2012.11.20

22 164,85 CHF

4,26%

79,78 CHF

307,99 CHF

387,77 CHF

8.

2012.12.20

21 855,77 CHF

4,26%

78,69 CHF

309,08 CHF

387,77 CHF

…………

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

2017.11.20

1 537,31 CHF

4,26%

6,81 CHF

380,96 CHF

387,77 CHF

68.

2017.12.20

1 155,00 CHF

4,26%

5,46 CHF

382,31 CHF

387,77 CHF

69.

2018.01.20

771,33 CHF

4,26%

4,10 CHF

383,67 CHF

387,77 CHF

70.

2018.02.20

386,30 CHF

4,26%

2,74 CHF

385,03 CHF

387,77 CHF

71.

2018.03.20

0,00 CHF

4,26%

1,37 CHF

386,30 CHF

387,67 CHF

 

A számoló táblázatban fizetési kötelezettségként megjelent a „fizetendő kamat” és a „fizetendő tőke rész”.

 

A fizetés elmaradások miatt volt amikor időlegesen tartozásom keletkezett, ezekre a már ismertetett módon számoltam késedelmi kamatot. Amikor a magasabb, a tisztességtelen banki eljárás nagyobb törleszt fizettem, akkor a túlfizetést nem vontam, le az adósság összegéből, hanem a tartozások oszlopban mint negatív tartozás tartottam nyilván. Valójában minden esetben ez annuitás elve szerint újra és újra, az egyre kisebb adóssággal számolnom kellett volna a havi törlesztő részletet, azonban ettől az időigényessége miatt eltekintettem. Ezt az időszakot „annuit” kategóriával jelöltem a számításban.

 

 

12.

Sajnos elérkezett az az időszak, amikor már nem lehetett fizetni a megnövekedett törlesztő részleteket. Az elmaradt fizetési kötelezettség a tartozás oszlopban jelent meg. A tartozás összegét nem göngyölítettem, az az összeg szerepel, mely abban az idősorban keletkezett Ezt az időszakot „annuit+tart” kategóriával jelöltem a számításban.

 

 

 

13.

Összegzés

A január 31.-i tisztességtelen állapot a T. Bank szerinti:

adósság                                             16.808,20 CHF

tartozás                          4.904.393,17 Ft illetve 3.453.518,81 Ft

késedelmi kamat                                    nincs adat

 

A február 1.-i tisztességes és forintosított állapot a T. Bank szerinti:

adósság                                              4.099.830 Ft

tartozás                                              3.835.881 Ft

késedelmi kamat                                     nincs adat

 

A mellékelt számításom szerint forintosítás előtt a tisztességes adatokkal:

adósság                                             13.761,70 CHF

tartozás                                              9.961,89 CHF

késedelmi kamat                                1.380,56 CHF                       

 

Forintosítást követően (2015.02.01.):

adósság                                                3.529.464 Ft

tartozás                                                2.554.927 Ft

késedelmi kamat                                     354.073 Ft

 

 

 

 

Úgy látom, hogy a T. Bank folytatja a tisztességtelen üzleti gyakorlatát, átláthatatlan, nehezen, csak több napos munkával ellenőrizhető kimutatásokat készít. Ugyan úgy mint a szerződés szövegében, törekedett most is arra, hogy ne legyen érthető, átlátható, világos, logikus.  Semmibe veszi a hazai és uniós fogyasztóvédelmi előírásokat. Nem tanult semmit az elmúlt évek számunkra keserves tapasztalatiból. Ugyanúgy megtéveszti és becsapja Ügyfeleit, mint eddig.

 

 

Kérem a T. Bankot ellenőrizze a számításait és válaszoljon a felvetett problémákra. A számítási hibák miatt, kérem, számolják újra a többi Ügyfelük adatait is, valószínűleg ott is „tévedtek”.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. május .............

 

 

Melléklet:

 

Adat és számolási táblázat (28 oldal)