Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.31

PANASZ elszámolás és forintosítás BUDAPEST BANK

Tisztelt …………… Bank!

 

(a levél szövege még változhat - még párszor átolvassuk)

 

 

2015. ………….. átvettük  elszámoló levelüket, majd 2015……-án átvettük az Önök által részletes tájékoztatásnak mondott táblázatot.

 

A most benyújtott panaszunkkal szeretnénk több hiányosságra és hibára felhívni a figyelmüket.

 

Rendkívül hiányosnak és ezért tisztességtelennek tartjuk az elszámolással kapcsolatban küldött tájékoztatójukat.

 

 

Általánosságban az észrevételeink:

  • A tájékoztató levélben lévő adatokból nem lehet megismerni az elmúlt évek eseményeit, mivel hiányosak, így az ellenőrzést sem lehet értelemszerűen elvégezni.
  • A részletes tájékoztató levélben semmilyen árfolyam sem szerepel.
  • Hiányzik az árfolyamgátas gyűjtőszámla adatbázisa.
  • Megnövelték jelentősen a futamidőt, és az ebből eredő törlesztő részlet csökkenést, úgy állítják be, hogy az elszámolás illetve a forintosítás eredménye.
  • Több helyen számolási hiányosságokat találtunk.
  • Úgy látjuk, mindent elkövettek, hogy a szükséges adatokat ne lehessen megtalálni, értelmezni és hogy a számítást ne lehessen ellenőrizni.

 

Az adatokat a nekünk felállított nehézségek ellenére ellenőriztük, a szükséges számításokat elvégeztük. Ez sok időt vett igénybe, mivel több alkalommal is segítséget kellett kérnünk, a hiányzó árfolyamokat meg kellett keresnünk.

 

 

 

Konkrét észrevételeink:

 

1.

Az elszámolás egyik oka, hogy jogtalanul számoltak fel árfolyamrést, mellyel kárt okoztak nekünk. Egyik elszámoló levél sem tartalmazza az árfolyamrés mértékét és azt, hogy időközben változott-e? Szeretnénk rögzíteni azt a tényt, hogy az árfolyamrés a folyósításkor (2008.09.08.) +1,50% illetve  -1,50% volt. A folyósítási árfolyam 1,50%-kal volt kevesebb, mint a középárfolyam és a törlesztési árfolyam 1,50%-kal volt magasabb mint a középárfolyam. Egy héttel később, szeptember 17.-én már megnövelték az árfolyamrést 1,75% -ra, majd az év végén, 2008 december elején tovább növelték 2,00%-ra. Ezt követően az árfolyamrés nem változott.

 

 

 

2.

Tisztességtelen módon a T. Bank nem adta meg a részletes tájékoztató levelében a folyósításkori árfolyamokat. A 2008.09.08.-i számlakonverziós árfolyamok a T. Bank honlapjáról.

Vételi:                                     147,57

Közép:                                    149,82

Eladási:                                  152,06

MNB árfolyam:                       150,67

 

 

3.

Az árfolyamrés miatt kisebb lett az 5.600.000 forint kölcsönünk T. Bank által nyilvántartott értéke. Szeretnénk rögzíteni, hogy a T. Bank a folyósítás napján közel 120.000 forinttal csapott be bennünket.  

 

 

4.

A tájékoztató levél tartalmazza a következő hónapokra, évekre vonatkozóan a törlesztő részleteket és ezen belül a tőke részletek összegét is.

 

ver-01.png

 

A tájékoztató levél tartalmazza az elszámolást és forintosítást követően a meglévő adósságot is („nem esedékes tőketartozás összege”)

 

ver-02.png

 

 

Ha a tőke részleteket összeadjuk, akkor megkapjuk az adósságot („nem esedékes tőketartozás”összegét.)

 

Teljesen egyértelmű, ha egy meglévő adósság 10 millió Ft, és 10 alkalommal fizetünk 1-1 millió Ft-ot, akkor visszafizetjük teljes mértékben adósságot.  A tőke részletek összege nem lehet sem 9 millió Ft, sem 11 millió Ft, mert pontosan 10 millió Ft-nak kell lennie.

 

A tájékoztató levél adatai szerint, ha összeadjuk a tőke részleteket, akkor  6.230.690 Ft-t kapunk. Ez kevesebb, mint az induló adósság!

 

Saját számításaink szerint a havi törlesztő részletnek nem  64.016 Ft-nak kell lennie, hanem 64.238 Ft-nak.

 

 

   

adósság

tőke rész

kamatláb

kamat

törlesztő részlet

   

6 254 611 Ft

       

1.

2015.05.11

6 220 656 Ft

33 955 Ft

5,81%

30 283 Ft

64 238 Ft

2.

2015.06.10

6 186 536 Ft

34 120 Ft

5,81%

30 118 Ft

64 238 Ft

3.

2015.07.10

6 152 251 Ft

34 285 Ft

5,81%

29 953 Ft

64 238 Ft

4.

2015.08.10

6 117 800 Ft

34 451 Ft

5,81%

29 787 Ft

64 238 Ft

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

130.

2026.02.10

127 462 Ft

63 314 Ft

5,81%

924 Ft

64 238 Ft

131.

2026.03.10

63 841 Ft

63 621 Ft

5,81%

617 Ft

64 238 Ft

132.

2026.04.10

0 Ft

63 841 Ft

5,81%

309 Ft

64 150 Ft

             
     

6 254 611 Ft

   

8 479 328 Ft

 

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy olyan törlesztési táblázatot ad meg a T. Bank, mely teljesítése során az utolsó törlesztési napot követően adósságunk marad.

Kérjük új számítás elvégzését.

 

 

5.

Érthetetlen módon, a matematika alap szabályainak teljesen ellent mondva a kamat összeg a törlesztő részleten belül egyszer csak hirtelen megnő és ezzel egy időben a tőke törlesztés összege csökken, miközben a kamatláb nem változik.

 

 

 

ver-03.png

 

 

 

Tisztességtelennek tartjuk hogy a T. Bank nem tud pontos törlesztő részlet adatot számolni.

 

 

 

6.

Ellenőriztük a tájékoztató levél 1. sz. melléklete és a részletes tájékoztató táblázat adataiból kiszámolt befizetett összegeket. Nagyobb eltéréseket találtunk.

 

 

ver-04.png

 

 

     2008.

59 066 Ft

177 391 Ft

2009.

731 451 Ft

786 086 Ft

2010.

852 905 Ft

853 357 Ft

2011.

942 218 Ft

943 242 Ft

2012.

1 035 683 Ft

1 036 243 Ft

2013.

959 880 Ft

1 031 522 Ft

2014.

1 003 548 Ft

1 084 091 Ft

2015.

242 249 Ft

302 412 Ft

     
 

5 827 000 Ft

6 214 344 Ft

 

 

 

Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az árfolyamgátas kedvezmény miatt van a két végösszeg között eltérés, azonban ezt nem tudjuk ellenőrizni, mivel semmilyen adatot nem tartalmaz a T. Bank levele az árfolyamgát nyújtotta kedvezményekről.

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy a T. Bank nem ad összesítést arról, hogy mennyi összeget fizettünk saját magunk és mennyi volt az árfolyamgátas támogatás.

 

 

7.

2013-ban kértük az árfolyamrögzítést. Erről az árfolyamgátas időszakról semmi adatot nem tartalmaz a részletes táblázat. Csupán annyi információ van, hogy a gyűjtőszámlán összegyűlt összeget, a 320.915 Ft tartozást levonja a tisztességtelen összegből a T. Bank:

 

 

ver-05.png

 

A gyűjtőszámlán lévő összeg ellenőrzésére nincs lehetőségünk. Tisztességtelennek tartjuk, hogy ilyen fontos információt nem ad meg a T. Bank.

 

Információink szerint bizonyos esetekben az árfolyamgát során kapott állami támogatást vissza kell fizetnünk az adósoknak az államnak. Kérjük nyilatkozzanak arról, hogy jók-e az információink és vonatkozik-e ránk ez a támogatás visszafizetési kötelezettség. Ha vonatkozik, akkor kérjük megadni, hogy mekkora összeget miként kell a Magyar Államnak visszafizetnünk.

 

Kérjük az árfolyamgáttal kapcsolatos adatok és információk pontos megadását.

 

 

8.

A számolás miatt az árfolyamokat nekünk kellett megkeresnünk a T. Bank honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján, mivel a részletes tájékoztató levél sem tartalmaz egyetlen egy árfolyamot sem.

 

Problémát jelentett, hogy vannak napok, amikor a T. Bank több árfolyamot is jegyzett. Ezekben az esetekben találomra választottunk egy árfolyamot, hogy számolni tudjunk.

 

 

 

ver-06.png

 

A tájékoztató levelekből nem derül ki, hogy az elmúlt időszakban mely törlesztési napokon alkalmazta a T. Bank a saját tisztességtelen eladási árfolyamát, mikor a saját középárfolyamát és mikor a Nemzeti Bank árfolyamát.

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy nem adták meg az árfolyamokat amelyeket alkalmaztak, illetve amelyekkel számoltak. Ezzel az eljárással több órával megnövelték a számításra és ellenőrzésre fordított időnket.

 

Kérjük új részletes táblázat megküldését, mely tartalmazza az árfolyamokat is. Az elszámolás előtt alkalmazott árfolyamokat és az elszámolás során alkalmazott „tisztességes” árfolyamokat.

 

 

9.

A tájékoztató levelük szerint jelentősen csökken a törlesztő részletünk:

 

 

 

ver-07.png

 

 

Szeretnénk határozottan kijelenteni, hogy ezzel az állításával a T. Bank megtévesztett bennünket. A 27.518 forintos csökkenés nem az „elszámolás és forintosítás” eredménye, hanem nagyrészt annak az eredménye, hogy a kölcsönszerződés futamidejét önkényesen kitolta a T. Bank 2023.09.10.-ről 2026.04.10.-re.

 

Az utolsó hónapokban a T. Bank adatai alapján a törlesztő részlet nyilvántartott összege 356,90 CHF volt. Ez a következő forint törlesztő részleteket jelenti.

 

64 242 Ft

180,00

árfolyamgátas árfolyammal

91 534 Ft

256,47

forintosítási árfolyammal

105 660 Ft

296,05

2015.02.10.-i MNB árfolyammal

102 091 Ft

286,05

2015.03.10.-i MNB árfolyammal

 

 

Tisztességtelennek tartjuk a T. bank megtévesztését. Kérjük a pontos és részletes tájékoztatást arról, hogy mennyivel csökken a törlesztő részlet, ha nincs futamidő növelés.

 

 

10.

A részletes tájékoztató szerint fizettünk késedelmi kamatot és konverziós díjat:

 

 

ver-08.png

 

 

Az adatbázisból nem derül ki, hogy egyáltalán volt-e fizetési elmaradásunk, azaz volt-e tartozásunk. Nem derül ki hogy mennyi tartozásunk volt, ez hány napig tartott. Az sem derül ki, hogy a tartozás után mekkora késedelmi kamattal számolta ki a T. bank a késedelmi kamatot.

 

Kérjük a hiányzó adatok megadását.

 

Kérünk tájékoztatást arról, hogy miért kellett 10,57 CHF konverziós díjat fizetnünk 2008 decemberében.

 

 

11.

A részletes tájékoztató levél nem tartalmazza a tisztességes kamatlábat, valamint az adósság („nem esedékes tőketartozás”) időbeli alakulását

Kérjük ezeknek a fontos adatoknak a megadását.

 

 

12.

Az ellenőrző számolásunk a polgári törvénykönyv meghatározásai alapján nyugszik. A törvény és hétköznapi józan ész szerint is mindig a meglévő adósság után, időarányosan kell a kamat összegét meghatározni. A ténylegesen fizetett összegből levonjuk tehát a törvény által tisztességesnek nevezett fizetési kötelezettséget (kamatösszeg) és a havi törlesztő részletből megmaradó összeget tőketörlesztésként levonjuk az éppen meglévő adósságból.

 

 

13.

Késedelmi kamatokkal nem számoltunk, mert a táblázat szerint is csak egy-két alkalommal volt 1-2 napos késedelmünk pár napig. Ennek pár száz forintos hatása elhanyagolható.

 

 

14.

A részletes tájékoztató szerint az adósság CHF-ben kifejezve:

tisztességtelenül számolva:                                       26.517,55 CHF

tisztességesen számolva:                                          23.114,57 CHF

 

Saját számításunk szerint az adósság:                     22.320,61 CHF

 

Az eddig felsorolt téves adatok és számolási hibák miatt mindenképpen új számításra van szükség, mely a T. Bank feladata. A pontos számítás levégzése semmiképpen sem a mi feladatunk. Nekünk, mint fogyasztóknak, az a feladatunk, hogy az elszámolást ellenőrizzük és a hibákra, hiányosságokra felhívjuk a T. Bank figyelmét.

 

 

15.

Saját számításunk szerint az adósságunk 22.320,61CHF, mely a forintosítás után 5.724.567 Ft. Ehhez adódik hozzá a gyűjtőszámlán lévő összeg (melynek összegszerűségét nem tudtuk adatok hiányában ellenőrizni), mely 320.915 Ft.

 

A hátralévő futamidő alatt így 6.045.482 Ft adósságot valamint kamatokat kell megfizetnünk. A számításaink szerint a havi törlesztő részlet 62.090 Ft.

 

   

adósság

tőke rész

kamatláb

kamat

törlesztő részlet

   

6 045 482 Ft

       

1.

2015.05.11

6 012 662 Ft

32 820 Ft

5,81%

29 270 Ft

62 090 Ft

2.

2015.06.10

5 979 683 Ft

32 979 Ft

5,81%

29 111 Ft

62 090 Ft

3.

2015.07.10

5 946 545 Ft

33 138 Ft

5,81%

28 952 Ft

62 090 Ft

4.

2015.08.10

5 913 246 Ft

33 299 Ft

5,81%

28 791 Ft

62 090 Ft

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

130.

2026.02.10

123 225 Ft

61 197 Ft

5,81%

893 Ft

62 090 Ft

131.

2026.03.10

61 732 Ft

61 493 Ft

5,81%

597 Ft

62 090 Ft

132.

2026.04.10

0 Ft

61 732 Ft

5,81%

299 Ft

62 031 Ft

             
     

6 045 482 Ft

   

8 195 821 Ft

 

 

A tájékoztató levél szerint még 8 479 328 Ft-t kell visszafizetnünk, a saját számításaink szerint kevesebbet, 8.195.821 Ft-ot.

 

Az összehasonlíthatóság miatt a nyújtott futamidővel számoltunk. Kérjük a T. Bankot számolja ki a törlesztő részleteket az eredeti futamidő lejártáig, 2023.09.10.-ig is.

 

 

16.

A tájékoztató levél szerint a T. Bank szándékosan becsapott bennünket saját bevallása szerint 3.402,98 CHF összeggel. Tényként szeretnénk rögzíteni, hogy ez 872.762 Ft, a 256,47-es forintosítási árfolyammal számolva. Ez a 5.600.000 forint kölcsön összegnek több mint 16%-a! Ez a kifizetett 6.214.000 forintnak a 14%-a. Minden hetedik fizetett forintunk tisztességtelen volt!

 

 

 

Úgy látjuk, hogy a T. Bank folytatja a tisztességtelen üzleti gyakorlatát, átláthatatlan, nehezen, csak több napos munkával ellenőrizhető kimutatásokat készít. Ugyan úgy mint a szerződés szövegében, törekedett most is arra, hogy ne legyen érthető, átlátható, világos, logikus.  Semmibe veszi a hazai és uniós fogyasztóvédelmi előírásokat. Nem tanult semmit az elmúlt évek számunkra keserves tapasztalatiból. Ugyanúgy megtéveszti és becsapja Ügyfeleit, mint eddig.

 

 

 

 

Kérjük a T. Bankot ellenőrizze a számításait és válaszoljon a felvetett problémákra. A számítási eljárási hibák miatt, kérjük, ellenőrizzék és számolják újra a többi Ügyfelük adatait is.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Adós                                                 Adóstárs

 

 

 

Budapest, 2015. május …..

 

 

Melléklet:

 

Adat és számolási táblázat (8 oldal)