Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.05.30

PANASZ elszámolás és forintosítás AXA

Tisztelt …………… Bank!

 

(ezt a szöveget még párszor átolvassuk,

ha szükséges módosítunk rajta,

természetesen kiegészítjük a személyes adatokkal

utána posta, vagy személyesen átadva a bankfiókban)

 

 

2015. április 28.-án átvettük  elszámoló levelüket, majd 2015. április 30-án átvettük az Önök által részletes tájékoztatásnak mondott, kizárólag nagyítóval olvasható adat táblázatot. Mivel a részünkre Önök által elküldött „részletes kimutatás” lényeges, tételes adathiányban szenved, 2015.05.08-án és 2015.05.11-én írásban kértük  a jogszabályi előírásoknak eleget tevő „részletes tájékoztatást”. Választ azonban a mai napig még nem kaptunk.

 

 

Szeretnénk a T. Bank figyelmét felhívni arra a tényre, hogy 2013.08.23.-a óta polgári peres eljárás van köztünk. A per jelenleg a Fővárosi Törvényszéken felfüggesztés alatt van 38.G…………/2014/2 számon. .

 

 

Álláspontunk szerint nem tartozunk a 2014. évi XXXVII, XL és LXXVII törvények hatálya alá, erről majd a folyamatban lévő perben az eljáró bíróságoknak kell döntenie.

 

 

Az elszámolási és forintosítási törvények több pontját, valamint a törvények alapjául szolgáló 2/2014 PJE határozat több megállapítását alkotmányellenesnek tartjuk, ezért több alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz.

 

 

A most benyújtott panaszunk a fentiek értelmében semmiképpen sem jelenti azt, hogy az elszámolással és a forintosítással egyetértenénk, azt elfogadnánk. Levelünk célja, hogy az adatokat pontosítsuk, valamint szeretnénk felhívni a T. Bank figyelmét a hibás adatokra illetve a hibás számolásra.

 

 

Mélységesen felháborítónak és tisztességtelennek tartjuk az elszámolással kapcsolatban küldött tájékoztatójukat.

 

 

Általánosságban az észrevételeink:

  • A tájékoztató levélben lévő adatokból nem lehet megismerni az elmúlt évek eseményeit, mivel hiányosak, így ellenőrzést sem lehet értelemszerűen elvégezni.
  • A tájékoztató levélben lévő adatok egymásnak ellentmondanak, számszakilag hibásak.
  • A T. Bank által részletes tájékoztatásnak mondott  adat táblázatból több szükséges árfolyamérték hiányzik az adatok közül. Ez nehezítette az ellenőrzést.
  • A tájékoztató levél 2015.03.30.-i adatokat is tartalmaz, míg a részletes adatbázis utolsó dátuma 2015.02.01.
  • Több helyen súlyos számolási hibákat találtunk.
  • Látszik, mindent elkövettek, hogy a szükséges adatokat ne lehessen megtalálni, értelmezni és hogy a számítást ne lehessen ellenőrizni.

 

Az adatokat a nekünk felállított nehézségek ellenére ellenőriztük, a szükséges számításokat elvégeztük. Ez sok időt vett igénybe, mivel több alkalommal is segítséget kellett kérnünk.

 

 

Konkrét észrevételeink:

 

1.

Az elszámolás egyik oka, hogy jogtalanul számoltak fel árfolyamrést, mellyel kárt okoztak nekünk. Egyik elszámoló levél sem tartalmazza az árfolyamrés mértékét és azt, hogy időközben változott-e? Szeretnénk rögzíteni azt a tényt, hogy az árfolyamrés mindvégig +1,95% illetve  -1,95% volt. A folyósítási árfolyam 1,95%-kal volt kevesebb, mint a középárfolyam és a törlesztési árfolyam 1,95%-kal volt magasabb mint a középárfolyam.

 

 

2.

Tisztességtelen módon a T. Bank nem adta meg a tájékoztató levelében a folyósításkori árfolyamokat. Az árfolyamok a T. Bank honlapjáról.

 

fab-01.png

 

Az MNB CHF árfolyam ezen a napon 178,67 volt.

 

 

3.

Az árfolyamrés miatt kisebb lett a 15.000.000 forint kölcsönünk T. Bank által nyilvántartott értéke. Szeretnénk rögzíteni, hogy a T. Bank a folyósítás napján közel 300.000 forinttal csapott be bennünket.  

 

 

4.

A tájékoztató levél tartalmazza 2015.03.30.-i dátummal az éppen aktuális adósság összegét, a T. Bank szóhasználatával „nem esedékes tőketartozás”, illetve „fennálló tőkekövetelés”. A levél két különböző adatot tartalmaz.

 

 

 

fab-02.png

 

 

 

fab-03.png

 

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy az elszámoló levélben egymásnak ellentmondó adatok szerepelnek.

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy ugyanazt az összeget más-más kifejezéssel nevezi a T. Bank.

 

 

5.

A tájékoztató levél tartalmazza a következő hónapokra vonatkozóan a törlesztő részleteket és ezen belül a tőke részletek összegét is.

 

 

fab-04.png

 

 

Egyszerű összeadással megkapjuk az induló tőketartozást:

 

21.675.974 Ft + 24.157 Ft = 21.700.131 Ft

 

Ez már a harmadik összeg, ugyanarra  az értékre!

 

A T. Bank tájékoztató levele alapján most már ugyanarra a napra, a 2015.03.30.-i napra, három „tőkekövetelés érték" van.

 

21.700.131 Ft

21.724.125 Ft

21.959.813 Ft

 

 

6.

Ha a tőke részleteket összeadjuk, akkor megkapjuk az adósság („nem esedékes tőketartozás”, illetve „fennálló tőkekövetelés”.) összegét.

 

Teljesen egyértelmű, ha egy meglévő adósság 10 millió Ft, és 10 alkalommal fizetünk 1-1 millió Ft-ot, akkor visszafizetjük teljes mértékben adósságot.  A tőke részletek összege nem lehet sem 9 millió Ft, sem 11 millió Ft, mert pontosan 10 millió Ft-nak kell lennie.

 

A tájékoztató levél adatai szerint, ha összeadjuk a tőke részleteket, akkor  21.700.131 Ft-t kapunk. Ez a korábban említett három összeg közül a legkisebb.

 

A tájékoztató levél adatai szerint a havi törlesztő részlet 171.778 Ft. Az összesen vissza fizetendő összeg 2038 júniusig 47.925.377 Ft.

 

 

 

7.

Amennyiben egy sima Excelben alsó általános iskolai műveletekkel, szorzással és összeadással kiszámoljuk az adatokat, akkor kisebb törlesztő részlet jön ki, mint amit a T. Bank megad. A helyes összeg 170.131 Ft, a  hibás 171.778 Ft helyett.

 

   

adósság

kamatláb

kamat

tőke részlet

törlesztő részlet

   

21 700 131 Ft

       

1.

2015.04.30

21 672 859 Ft

7,90%

142 859 Ft

27 272 Ft

170 131 Ft

2.

2015.05.30

21 645 408 Ft

7,90%

142 680 Ft

27 451 Ft

170 131 Ft

3.

2015.06.30

21 617 776 Ft

7,90%

142 499 Ft

27 632 Ft

170 131 Ft

4.

2015.07.30

21 589 962 Ft

7,90%

142 317 Ft

27 814 Ft

170 131 Ft

5.

2015.08.30

21 561 965 Ft

7,90%

142 134 Ft

27 997 Ft

170 131 Ft

6.

2015.09.30

21 533 783 Ft

7,90%

141 950 Ft

28 181 Ft

170 131 Ft

7.

2015.10.30

21 505 416 Ft

7,90%

141 764 Ft

28 367 Ft

170 131 Ft

………

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

276.

2038.03.30

503 364 Ft

7,90%

4 405 Ft

165 726 Ft

170 131 Ft

277.

2038.04.30

336 547 Ft

7,90%

3 314 Ft

166 817 Ft

170 131 Ft

278.

2038.05.30

168 632 Ft

7,90%

2 216 Ft

167 915 Ft

170 131 Ft

279.

2038.06.30

0 Ft

7,90%

1 110 Ft

168 632 Ft

169 742 Ft

             
         

21 700 131 Ft

47 466 160 Ft

 

A visszafizetendő összeg is kisebb. Az eltérés nagyon jelentős közel 460.000 Ft.

 

Elképesztőnek tartjuk, hogy a T. Bank nem tudja egyértelműen megállapítani a meglévő adósság összegét és nem tud pontos törlesztő részlet adatot számolni.

 

 

8.

Érthetetlen módon, a matematika alap szabályainak teljesen ellent mondva a kamat összeg a törlesztő részleten belül egyszer csak hirtelen megnő és ezzel egy időben a tőke törlesztés összege csökken.

 

 

fab-05.png

 

 

Elképesztőnek tartjuk, hogy a T. Bank nem tud pontos törlesztő részlet adatot számolni. Tisztességtelennek tartjuk a T. Bank tájékozató levelének pontatlanságait.

 

 

 

9.

A tájékoztató levél a következő évekre már nem havi bontásban, hanem éves bontásban közli a törlesztő részletek összegét és a kamat illetve a tőke részlet összegét. Az időtartam azonban hol április, hol május.

 

 

fab-06.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztességtelennek tartjuk a T. Bank eljárását, mivel ezzel nehezíti a tisztánlátást és az ellenőrzést.

 

Az oszlopok végén nincs összegzés, nem lehet így tudni, hogy mennyi az összesen vissza fizetendő kamatösszeg  és az összesen visszafizetendő összeg a futamidő lejártáig, 2038 júniusáig.

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy T. Bank fontos adatokat nem ad meg és (alapvetően felesleges) számolások elvégzésére kényszerít bennünket.

 

 

10.

Ellenőriztük a ténylegesen befizetett összegeket és a részletes tájékoztató adataiból kiszámolt összegeket. Nagyobb eltéréseket találtunk, mivel a T. Bank nem választja el a saját befizetéseinket az árfolyamgátas támogatástól.  A tényleges befizetéseink éve bontásban és összesítve:

 

 

2009.

630 000 Ft

2010.

840 000 Ft

2011.

1 409 364 Ft

2012.

1 421 238 Ft

2013.

1 536 858 Ft

2014.

200 635 Ft

   

összesen

6 038 095 Ft

 

 

fab-07.png

 

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy a T. Bank nem ad összesítést arról, hogy mennyi összeget fizettünk saját magunk és mennyi volt az árfolyamgátas támogatás.

 

 

11.

A tájékoztató levél  tartalmazza a meg nem fizetett („tartozásra elszámolt”) összeget, az elszámolást és forintosítást követő kiszámolt összeget, mely 873.314 Ft.

 

A tájékoztató levél adataiból pontosan ez az összeg számolható ki:

 

10.493,79 CHF x 256,47 = 2.691.342 Ft (az elszámolást megelőző tartozás)

  7.088,66 CHF x 256,47 = 1.818.029 Ft (a tisztességtelen összeg)

 

2.691.342 Ft - 1.818.029 Ft = 873.314 Ft (az elszámolást követő tartozás)

 

 

fab-08.png

 

 

Azonban a részletes adatokat tartalmazó kimutatás más összeget tartalmaz, kisebb összeget tartalmaz:

 

A lejárt tartozás itt 10.288,96 CHF.

 

 

 

fab-09.png

 

 

Tisztességtelennek tartjuk, hogy a T. Bank megemelte a tartozásunk összegét.

 

 

 

12.

A fentiek szerint jelentős tartozást halmoztunk fel, mivel a brutálisan megemelkedett törlesztő részleteket nem tudtuk fizetni. Ennek egy részét, a tisztességtelenül alkalmazott árfolyamrés és a tisztességtelen kamatemelések miatt, a T. Bank jóváírta.

 

Sem a tájékoztató levél, sem a részletes adat táblázat nem tartalmazza azonban azt, hogy mennyi késedelmi kamat gyűlt össze. Mekkora a korábban alkalmazott késedelmi kamatláb és mekkora a tisztességes késedelmi kamatláb amellyel a korábbi éveket át kell számolni és a következő időszak számolandó. 

 

Tisztességtelen a T. Bank eljárása, hogy lényeges információt elhallgat előlünk.

 

 

13.

A részletes adat táblázat nem tartalmazza az eddig befizetett kezelési költségeket sem havi bontásban és sem összesítve.

 

Tisztességtelen a T. Bank eljárása, hogy lényeges információt elhallgat.

 

 

14.

A tájékoztató levél nem tartalmazza azt a fontos információt, hogy 6 hónapon keresztül „fizetési moratóriumban” voltunk, nem fizettünk semmilyen díjat.

 

Csupán a részletes adatbázisból derül ki, hogy 6 hónap alatt összegyűlt 3.185,66 CHF kamatösszeg.

 

 

 

fab-10.png

 

 

Ennek következményeként (mivel nem tudtuk az összegyűlt összeget egyszerre, azonnal kifizetni) a törlesztő részlethez hozzá adta a T. Bank a felgyülemlett kamat (és kezelési költség) egy részét.

 

A T. Bank 107,87 CHF-kal növelte meg a fizetési kötelezettségünket. Ez alapján az összegyűlt kamatot 30 hónap alatt kell kifizetnünk.

 

Kérjük a T. Bankot, erősítse meg ezt az állítást.

 

 

15.

Az előző adatbázis részletben látható, hogy 2010.08.30. előtt is számolt a bank kamattartozást, miközben ez idő alatt nem hogy pontosan fizettünk, hanem még többet is fizettünk a szükségesnél.

 

A fizetési „egyenleg” pozitív volt. Valójában a T. banknak kellett volna kamatot fizetnie részünkre, az egyenleg után.

 

 

 

fab-11.png

 

 

16.

A tájékoztató levél nem tartalmazza azt a fontos információt, hogy 2014.03.28.-tól lett a kölcsönszerződés annuitásos, eddig az időpontig csak kamatot és kezelési költséget kellett fizetnünk.

 

 

fab-12.png

 

 

Érthetetlen módon azonban a törlesztő részlet nem nő, pedig már nem csak a díjakat (kamat és kezelési költség) hanem a tőke törlesztés összegét is tartalmaznia kellene.

 

 

Korábban a T. Bank arról tájékoztatott, hogy már  2011.03.30.-ával annuitásossá alakították át a kölcsönt.

 

 

 

fab-13.png

 

 

 

 

17.

Sem a tájékoztató levél sem a részletes adathalmaz nem tartalmazza azt a fontos információt, a T. Bank gyakran egyszerre két havi törlesztés befizetését követelte meg („ajánlotta”).

 

 

fab-14.png

 

 

Az összegyűlt pénzt a T. Bank felhalmozta és a fizetést követően később, számunkra kedvezőtlenebb árfolyammal számolta át CHF-re.

 

 

 

18.

Sem a tájékoztató levél sem a részletes adathalmaz nem tartalmazza azt a fontos információt, hogy a kölcsönszerződéshez elválaszthatatlan módon kapcsolódott egy tőkebefektetéses életbiztosítás.

 

 

 

19.

Sem a tájékoztató levél sem a részletes adathalmaz nem tartalmazza azt a fontos információt, hogy beléptünk az árfolyamgátas konstrukcióba  2011. végén.

 

 

 

fab-15.png

 

 

A részletes tájékoztatás szerint azonban az árfolyamgátas időszak csak fél évvel később indult el. 2012 elején még nincs árfolyamgátas támogatás,

 

 

 

fab-16.png

 

 

A támogatás 2012 nyarától jelentkezik!

 

 

 

fab-17.png

 

 

 

A T. Bank semmilyen tájékoztatást nem adott, hogy az árfolyamgát milyen következményekkel van az elszámolásra és a forintosításra.

 

 

 

20.

A részletes kimutatás szerint kaptunk a T. banktól „egyéb kedvezményt”. Pl:

 

 

fab-18.png

 

 

 

Kérünk részletes információt arról, hogy milyen kedvezményről van szó, hol jelentkezett és hogyan számolta ki a T. Bank az összegét és a kedvezmény nyújtásának idejét.

 

 

 

21.

Sajnálatos módon nagyobbak a részletes tájékoztatóban szereplő  kamatösszegek, mint ami számolással, egyszerű szorzással kijön:

 

 

feh-x1.png

 

feh-x2.png

 

 

 

Korrekció 2015.06.01.:

Az ábrákat kicseréltük olyanokra, melyeken a hiba jobban észre vehető....

 

 

A T. Bank hónapról hónapra nagyobb díjat számolt el, mint ami jogos lett volna. Kérjük a számítások újbóli elvégzését.

 

 

 

22.

Az ellenőrző számolásunk a polgári törvénykönyv meghatározásai alapján nyugszik. Értelem szerűen mindig a meglévő adósság után, időarányosan kell a kamat összegét meghatározni. A fizetési kötelezettség elmaradása során tartozás jön létre, a tartozás után késedelmi kamatot kell fizetni. A számolásunk során a tényleges havi befizetésekkel számolunk. Ebből levonjuk a törvény által tisztességesnek nevezett fizetési kötelezettségeket és a maradék összeget előtörlesztésként levonjuk az éppen meglévő adósságból (feltéve természetesen hogy nincs fizetési elmaradás, nincs tartozás).

 

 

23.

Amennyiben késedelmesen történt egy havi törlesztés megfizetése, akkor figyelembe vettük a tartozás miatt járó késedelmi kamatot is (1-2 napos késést a számolás során figyelmen kívül hagytuk, mivel ekkor a késedelmi kamata jelentéktelen).

A törlesztő részlet fizetés elmaradások miatt a tartozásokat tőke részlet, kamat és kezelési költség címenként külön-külön nyilván tartottuk és számoltuk a késedelmi kamatokat is, a kölcsönszerződésben szereplő 6,0%-kal.

 

 

24.

A fizetési moratórium alatt összegyűlt díjakat (kamat és kezelési költség)úgy számoltuk, hogy azt teljes egészében 30 hónap alatt kell visszafizetni. Erre nem számoltunk természetesen késedelmi kamatot, mert nem fizetési kötelezettség elmulasztásáról van szó, hanem megállapodáson alapuló fizetés mentességről. Mivel ez nem tartozás, nem jár utána késedelmi kamat.

 

 

 

25.

Az annuitásos időszakot attól az időponttól számoltuk, ahonnét a T. Bank a részletes tájékoztatójában (és nem a T. Bank tájékoztató levelében írtak alapján). Vagyis 2014.03.28.-tól kell fizetni tőke törlesztést is.

 

 

26.

A türelmi idő leteltével kiszámoltuk az akkor meglévő adósságból (83.402,06 CHF) a hátralévő futamidőre (292 hónap) a tisztességesnek nevezett kamattal-kezelési költséggel (7,90%) a törlesztő részleteket és ezen belül a kamat összeget és a tőke részletet:

 

 

   

adósság

kamatláb

kamat

tőke részlet

törlesztő részlet

   

83 402,06 CHF

       

1.

2014.03.30

83 307,30 CHF

7,90%

549,06 CHF

94,77 CHF

643,83 CHF

2.

2014.04.30

83 211,91 CHF

7,90%

548,44 CHF

95,39 CHF

643,83 CHF

3.

2014.05.30

83 115,89 CHF

7,90%

547,81 CHF

96,02 CHF

643,83 CHF

4.

2014.06.30

83 019,24 CHF

7,90%

547,18 CHF

96,65 CHF

643,83 CHF

5.

2014.07.30

82 921,95 CHF

7,90%

546,54 CHF

97,29 CHF

643,83 CHF

6.

2014.08.30

82 824,03 CHF

7,90%

545,90 CHF

97,93 CHF

643,83 CHF

………

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

289.

2038.03.30

1 905,03 CHF

7,90%

16,67 CHF

627,16 CHF

643,83 CHF

290.

2038.04.30

1 273,75 CHF

7,90%

12,54 CHF

631,29 CHF

643,83 CHF

291.

2038.05.30

638,30 CHF

7,90%

8,39 CHF

635,44 CHF

643,83 CHF

292.

2038.06.30

0,00 CHF

7,90%

4,20 CHF

638,30 CHF

642,50 CHF

             
         

83 402,06 CHF

187 997,03 CHF

 

27.

A részletes tájékoztató szerint a tartozások és az adósság tisztességtelenül számolva:

adósság (tőketartozás törlesztést követően)                                     84.852,76 CHF

tartozás (lejárt tartozás)                                                                    10.288,96 CHF

Összesen:                                                                                         95.141,72 CHF

Nem találtunk a részletes tájékoztatóban olyan oszlopot mely a késedelmi kamat összegről adott volna tájékoztatást.

 

A részletes tájékoztató szerint a tartozások és az adósság tisztességesen számolva:

adósság (tőketartozás törlesztést követően)                                     79.813,88 CHF

tartozás (lejárt tartozás)                                                                       8.242,50 CHF

Összesen:                                                                                         88.056,38 CHF

 

 

A tartozások és az adósság a számításaink alapján:

adósság (tőketartozás törlesztést követően)                                     82.324,63 CHF

tartozás (lejárt tartozás)                                                                      6.509,61 CHF

Összesen:                                                                                         88.834,24 CHF

 

Az eddig felsorolt téves adatok és számolási hibák miatt mindenképpen új számításra van szükség, mely a T. Bank feladata és semmiképpen a mi feladatunk. Nekünk, mint fogyasztóknak, az a feladatunk, hogy az elszámolást ellenőrizzük és a hibákra, hiányosságokra felhívjuk a T. Bank figyelmét.

 

 

28.

A számtan szabályai szerint mind a havi törlesztő részlet, mind az összesen vissza fizetendő összeg kisebb, mint amit a T. Bank megadott a leveleiben.

 

   

adósság

kamatláb

kamat

tőke részlet

törlesztő részlet

   

21 113 798 Ft

       

1.

2015.04.30

21 087 264 Ft

7,90%

138 999 Ft

26 534 Ft

165 533 Ft

2.

2015.05.30

21 060 556 Ft

7,90%

138 824 Ft

26 709 Ft

165 533 Ft

3.

2015.06.30

21 033 671 Ft

7,90%

138 649 Ft

26 884 Ft

165 533 Ft

4.

2015.07.30

21 006 610 Ft

7,90%

138 472 Ft

27 061 Ft

165 533 Ft

5.

2015.08.30

20 979 371 Ft

7,90%

138 294 Ft

27 239 Ft

165 533 Ft

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

277.

2038.04.30

328 312 Ft

7,90%

3 230 Ft

162 303 Ft

165 533 Ft

278.

2038.05.30

164 941 Ft

7,90%

2 161 Ft

163 372 Ft

165 533 Ft

279.

2038.06.30

0 Ft

7,90%

1 086 Ft

164 940 Ft

166 026 Ft

             
         

21 113 798 Ft

46 184 200 Ft

 

 

29.

A tájékoztató levél szerint a T. Bank szándékosan becsapott bennünket saját bevallása szerint 7.088,66 CHF összeggel. Tényként szeretnénk rögzíteni, hogy ez 1.818.000 Ft, a 256,47-es forintosítási árfolyammal számolva. Ez a 15.000.000 forint kölcsön összegnek a 12%-a! Ez a kifizetett 6.038.000 forintnak a 30%-a. Majdnem minden harmadik fizetett forintunk tisztességtelen volt!

 

 

Úgy látjuk, hogy a T. Bank folytatja a tisztességtelen üzleti gyakorlatát, átláthatatlan, nehezen, csak több napos munkával ellenőrizhető kimutatásokat készít. Ugyan úgy mint a szerződés szövegében, törekedett most is arra, hogy ne legyen érthető, átlátható, világos, logikus.  Semmibe veszi a hazai és uniós fogyasztóvédelmi előírásokat. Nem tanult semmit az elmúlt évek számunkra keserves tapasztalatiból. Ugyanúgy megtéveszti és becsapja Ügyfeleit, mint eddig.

 

 

Kérjük a T. Bankot ellenőrizze a számításait és válaszoljon a felvetett problémákra. A számítási eljárási hibák miatt, kérjük, ellenőrizzék és számolják újra a többi Ügyfelük adatait is.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Adós                                                 Adóstárs

 

 

 

 

Budapest, 2015. május …..

 

 

Melléklet:

 

Adat és számolási táblázat (12 oldal)