Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.07.10

Bíró nem módosíthatja a kölcsönszerződést - a C-618 ügy

A nemzeti bíróságok csak arra kötelesek,

hogy a tisztességtelen feltétel alkalmazásától eltekintsenek

annak érdekében, hogy az ne váltson ki

kötelező joghatásokat a fogyasztó vonatkozásában,

de nem jogosultak arra, hogy a feltétel tartalmát módosítsák.

A szerződésnek ugyanis főszabály szerint

úgy kell fennmaradnia, hogy csak

a tisztességtelen feltételek elhagyása jelentsen módosulást,

ha a belső jogszabályok értelmében

a szerződés jogilag ilyen módon fennmaradhat.

 

 

Több mint 3 éve hozta a fenti döntéseket az Európai Bíróság.

 

 

c-618-10-kep.png

 

 

 

Az ELTE konferenciája óta tudjuk Dr. Somssich Réka előadásából, hogy miért célszerű, az Európai Bírósághoz fordulni. Az egyes tagállamok saját jogi szabályozása időnként bekerül a minden tagország számára kötelező Irányelvekbe. Gyakran előfordul, hogy egy tagország bírósága nem tudja megállapítani, hogy egy másik tagország mire gondolhatott, amikor az eredeti jogszabályt létrehozta?

Dr. Somssich Réka az ELTE konferenciáján felsorolt ilyeneket (a Kásler ügy kapcsán):

 

 

nehezseg.png

 

 

 

Visszatérve erre a konkrét spanyol ügyre, nézzük a részleteket:

 

Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy a 93/13 irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van, mind tárgyalási lehetőségei, mind pedig információs szintje tekintetében, amely helyzet az eladó vagy szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételek anélkül való elfogadásához vezet, hogy a fogyasztó befolyásolni tudná ezek tartalmát.

 

E hátrányos helyzetre tekintettel az említett irányelv 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

 

A Bíróság ezen elvek fényében állapította meg, hogy a nemzeti bíróság hivatalból köteles vizsgálni valamely, a 93/13 irányelv hatálya alá tartozó szerződéses feltétel tisztességtelen jellegét, és ez által köteles ellensúlyozni a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti egyensúlytalanságot.

 

Következésképpen az uniós jog által az érintett területen ily módon a nemzeti bíróságokra ruházott feladat nem korlátozódik annak puszta lehetőségére, hogy valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét értékeljék, hanem magában foglalja e kérdés hivatalból, akár saját illetékességük vizsgálata során történő vizsgálatának kötelezettségét is, amennyiben a nemzeti bíróságok rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek.

 

Bíróságnak hivatalból kell bizonyítást folytatnia annak megállapítása érdekében, hogy az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés részét képező kizárólagos illetékességi kikötés a 93/13 irányelv hatálya alá tartozik‑e, és amennyiben igen, hivatalból kell értékelnie az ilyen kikötés esetlegesen tisztességtelen jellegét.

 

A nemzeti bíróságok csak arra kötelesek, hogy a tisztességtelen feltétel alkalmazásától eltekintsenek annak érdekében, hogy az ne váltson ki kötelező joghatásokat a fogyasztó vonatkozásában, de nem jogosultak arra, hogy a feltétel tartalmát módosítsák. A szerződésnek ugyanis főszabály szerint úgy kell fennmaradnia, hogy csak a tisztességtelen feltételek elhagyása jelentsen módosulást, ha a belső jogszabályok értelmében a szerződés jogilag ilyen módon fennmaradhat.

 

A nemzeti bíróságok csak arra kötelesek, hogy a tisztességtelen feltétel alkalmazásától eltekintsenek annak érdekében, hogy az ne váltson ki kötelező joghatásokat a fogyasztó vonatkozásában, de nem jogosultak arra, hogy a feltétel tartalmát módosítsák. A szerződésnek ugyanis főszabály szerint úgy kell fennmaradnia, hogy csak a tisztességtelen feltételek elhagyása jelentsen módosulást, ha a belső jogszabályok értelmében a szerződés jogilag ilyen módon fennmaradhat.

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123843&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158717