Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.07.06

1. LAP

 

1.0.png

 

 

Minden kölcsönszerződésnek kötelező eleme a kölcsön tárgya. Ez oly mértékben szigorú előírás, hogy az a kölcsönszerződés mely nem tartalmazza a kölcsön tárgyát teljes egészében semmis.

 

 

A kölcsön tárgya alapján különbséget tehetünk forint kölcsön és más devizában (EURO, svájci frank stb) nyújtott kölcsön között.

 

A 15.000.000 Ft kölcsön összeget tartalmazó kölcsönszerződés forint kölcsön szerződés.

 

A 100.000 CHF kölcsön összeget tartalmazó kölcsönszerződés CHF kölcsön szerződés. Ez a kölcsön a deviza kölcsönökhöz tartozik.

 

A törvényi előírások alapján az egyik szerződő félnek (Bank) a kölcsönben meghatározott összeget (kölcsön tárgya) a másik szerződő fél (Adós) rendelkezésére kell bocsátania. Az Adósnak ezt a kölcsön összeget a szerződésben meghatározott módon vissza kell fizetnie a Banknak. Ezt hívják általában tőketörlesztésnek is.

 

A törvény egyértelműen fogalmaz és nem tesz olyan kitételt, mely ettől eltérő gyakorlatot engedélyezne, nincs olyan hogy, „kivéve, ha a felek másként nem állapodnak meg” vagy „kivéve, ha más jogszabály másként nem rendelkezik”. Teljesen világosan meg van fogalmazva, hogy a tőketörlesztésekkel a kölcsön összegét kell visszafizetni.

 

A bankkölcsön a szerződések közé tartozik, a szerződéseket a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza. A Ptk.-ban szereplő jogi előírások minden szerződésre, így a bankkölcsön szerződésekre is vonatkoznak.

 

 

A szerződés tárgya a kölcsön összege. Forint kölcsön esetén a  kölcsön tárgya pl. 15.000.000 forint, amit a szerződés szerinti ütemezésben forintban kell visszafizetni. A pénz időleges rendelkezésre bocsátásáért pedig kamatot kell fizetni forintban és a bank szolgáltatásáért kezelési költséget kell fizetni forintban.

 

A teljesítés történhet forint számláról vagy deviza számláról.

 

Beszélhetünk tehát két lehetőségről:

 

FORINT KÖLCSÖN FORINT TELJESÍTÉSSEL

 

FORINT KÖLCSÖN DEVIZA TELJESÍTÉSSEL

 

Teljesen nyilvánvaló hogy a teljesítés nem változtatja meg a kölcsön tárgyát. Teljesen egyértelmű, hogy forint kölcsön esetén a (forint) kamat számítása az éppen fennálló (forint) kölcsönösszegből történik. A fennálló kölcsönösszeg a tőketörlesztésekkel csökkentett szerződésbeli kölcsönösszeg.

 

Az Adósnak, a Bank ügyfelének egyetlen egy számlája van ebben példabeli helyzetben: forintszámla vagy deviza számla. Amennyiben a törlesztő részlet fizetése deviza számláról történik, akkor azt konvertálni kell, hogy forint legyen belőle.

 

A felvázolt helyzet nem említi azt az esetet, hogy az adósnak két bankszámlája van, egy forintszámla és egy deviza számla. Ez esetben a törlesztő részletet célszerű a deviza számláról átutalni a forintszámlára és innét teljesíteni a törlesztőrészlet fizetési kötelezettséget, mert ekkor deviza vételi árfolyamon váltja át a bank a pénzt. Minden bank lényegesen kisebb árfolyamrést használ deviza váltásnál mint konverziónál.

 

Hasonlóan a fenti példához, devizakölcsön esetén is két lehetőség van:

 

DEVIZA KÖLCSÖN DEVIZA TELJESÍTÉSSEL

 

DEVIZA KÖLCSÖN FORINT TELJESÍTÉSSEL

 

Teljesen nyilvános és teljesen egyértelmű, hogy ebben a két esetben, mivel deviza kölcsönről van szó, a kölcsön tárgya deviza, pl. 100.000 CHF, amit a szerződés szerinti ütemezésben CHF-ben kell visszafizetni. A pénz időleges rendelkezésre bocsátásáért pedig kamatot kell fizetni CHF-ben és a bank szolgáltatásáért kezelési költséget kell fizetni CHF-ben.

 

Teljesen nyilvánvaló hogy a teljesítés most sem változtatja meg a kölcsön tárgyát. Teljesen egyértelmű, hogy CHF kölcsön esetén a (CHF) kamat számítása az éppen fennálló (CHF) kölcsönösszegből történik.

 

Sok bank és több jogszabály deviza alapú kölcsönnek hívja a forint teljesítésű deviza kölcsönt. Az nem világos és nem érthető, hogy miért nem hívják a nevén ezeket a kölcsönterméket:

 

DEVIZA KÖLCSÖN FORINT TELJESÍTÉSSEL.

 

Van még egy kölcsönforma a fentieken kívül. Az a forintkölcsön, amikor a deviza csak elszámolási eszköz. Ezt szokták „mintha deviza kölcsön”-nek is hívni. A kölcsön tartalmát pontosan leíró név:

 

FORINT KÖLCSÖN DEVIZA ELSZÁMOLÁSSAL

 

Ezeknél a kölcsönöknél a teljesítés, hasonlóan a forint elszámolású kölcsönökhöz, forintban történik.

 

Egyáltalán nem keverhető össze a

 

FORINT KÖLCSÖN DEVIZA ELSZÁMOLÁSSAL

 

és a

 

DEVIZA KÖLCSÖN FORINT TELJESÍTÉSSEL

 

Az egyik forint kölcsön, a másik deviza kölcsön.

 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a kölcsönszerződésben az elsődleges szolgáltatás, a főszolgáltatás a pénzkölcsön nyújtása. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a jogszabályok szerint tisztességtelenség szempontjából csak elég szigorúan meghatározott esetben lehet a bíróságon támadni elsődleges szolgáltatást.

 

Az elsődleges szolgáltatás a forint kölcsön, CHF kölcsön vagy más devizában elszámolt kölcsön.

 

A pénzkölcsön visszafizetésének módja már másodlagos szolgáltatás, hiszen ezt egyszerű módon, a szerződés módosításával megoldható: a felek megállapodnak például, hogy a törlesztő részletek fizetése már a Banknál vezetett CHF devizaszámláról fog történni és nem a banknál fizetett forintszámláról konvertálással. A fizetési mód változtatása, nem változtatja meg a kölcsön tárgyát. a kölcsön összegét, nem változik a havi törlesztő részlet megosztása kamatra és tőke törlesztésre, hiszen ezek eddig is és ezt követően is CHF-ben történnek.

 

Akkor kell csak teljesen új szerződést kötni, a szerződés tárgya, a kölcsön összege változik meg. Pl. a korábbi CHF kölcsön visszafizetésre kerül, az adós új kölcsönszerződést, ez esetben forint kölcsönszerződést köt. Kiváltja a deviza kölcsönt forint kölcsönnel.

 

Félrevezetőek tehát az alábbi, sajnos nagyon elterjedt kifejezések: devizahitel, deviza alapú hitel, mintha devizát venne, mintha devizát eladna, mintha devizahitel. Alaptalan az az érvelés, hogy az árfolyamrés főszolgáltatás, melyet nem lehet tisztességtelenség miatt támadni, csak ha nem világos és nem érthető.

 

 - akkor lépj a 2. lapra, ha az első rész világos és érthető -