Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.01.06

törvénymódosítás 2011-12-23

 2011. évi CXCIII. törvény

a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról*

 

157. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 4. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(24) A Hpt. 235. § (3) bekezdése a következő c)–e) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)

d) a fogyasztóval kötött szerződés megkötését megelőzően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás formájára és módjára, az ügyfélpanaszok kezelésére, valamint az egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatás minimálisan kötelező tartalmi elemeire,  (vonatkozó részletes szabályokat.)

 

 

 

181. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 234/H. § (2) bekezdése

a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A 2012. április 1. elõtt fogyasztóval kötött egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű jelzálog-hitelszerződés esetében – ha az nem felel meg a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 4. §-ával

megállapított 210/B. § rendelkezéseinek – a fogyasztó 2012. augusztus 31-ig egy alkalommal kérheti a szerződés – számára hozzáférhetővé tett feltételeknek megfelelő – módosítását, újrakötését vagy kiváltását, hogy az megfeleljen a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLVIII. törvény 4. §-ával megállapított 210/B. § rendelkezéseinek azzal, hogy az új hitel

a) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel,

b) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más –

a c) pontban meg nem határozott – devizahitel,

c) svájci frank hitel, svájci frank alapú hitel, euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel.”

(2) A Módtv. 9. §-a nem lép hatályba.

(3) A Módtv. 2012. április 1-jén lép hatályba.

 

 

* A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.

 

 

Vagyis

Nagyobb hatáskör a PSZÁF Elnökének rendeletalkotás terén és egy bankokat korlátozó törvény (kamat korlátozás, átlátható árazás) később lép hatályba.

Lásd az "ÚJ TÖRVÉNY" rovatban a korábbi híradást