Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.10.07

T/4013 törvényjavaslat

 Mivel sem a PSZÁF sem más Hivatal, Hatóság nem ellenőrzi a „deviza”hitel szerződések tartalmát, jogszerűségét, kezdeményeztük egy civil megbeszélésen, a perköltségmentességet a bankokkal szemben folytatott perek esetén. A kiszolgáltatott helyzetben lévő adósoknak ugyanis nincs más lehetőségük, mint perelni, perelni és perelni.

Az eredmény:

 

T/4013 törvényjavaslat

 

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 99. § (1) bekezdése alapján előterjesztőként javaslatot teszek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . törvény módosításáról szóló T/4013 . számú törvényjavaslat sürgős tárgyalására.

 

INDOKOLÁS

A természetes személynek a devizakölcsönére vonatkozóan pénzügyi intézménnyel szemben indított perét álláspontunk szerint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében mielőbb tárgyi illetékmentessé kell tenni, ezért az erre vonatkozó törvényjavaslatunk sürgős tárgyalása indokolt.

A Házszabály 92. § (3) bekezdése alapján szükséges legalább 50 támogató képviselői aláírást mellékelten csatolom.

 Budapest, 2011. szeptember 12.

http://www.parlament.hu/irom39/04013/04013-0001.pdf

 

 A törvényjavaslat Indokolása:

A polgári peres és nemperes eljárásban az illeték alapja - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke. Lakáscélú devizahitel esetén a természetes személyek jogérvényesítésének kifejezett akadályát képezi, hogy a devizahitellel terhelt adós a pénzügyi intézmény ellen indított per költségeinek biztosítására nem képes.

A természetes személynek a devizakölcsönére vonatkozóan pénzügyi intézménnyel szemben indított perét ezért tárgyi illetékmentessé kell tenni, ha a kölcsön fedezete lakóingatlanon alapított zálogjog.

A javasolt megoldás megfelel az illetékekről szóló törvény 33. § (2) bekezdésében megfogalmazott feltételnek, amely szerint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében egyes bírósági eljárásokat a tárgyuknál fogva illessen meg illetékmentesség.

 

A törvényjavaslat szövege:

2011 . évi törvény az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII . törvény módosításáról

1. § Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII . törvény 57. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki :

(Illetékmentes a polgári ügyekben.)

„z) az a per, amelyet természetes személy mint adós vagy adóstárs a vele kölcsönszerződést kötött pénzügyi intézménnyel szemben indít, feltéve, hogy . ”

za) a kölcsön nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen,

zb) a törlesztési kötelezettséget a hiteladós forintban teljesíti, és

zc) a kölcsön fedezete a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjog;

2 . § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=4013

 

2011. szeptember 19-én az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a benyújtott előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_szoveg?P_CKL=39&p_uln=111&p_felsz=22&p_szoveg=&p_stilus=

 

Az előterjesztést az Országgyűlés nem tárgyalja!