Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.01.06

Sajtótájékoztató és a devizahiteles 12 pont

12-pont---kep-02.png

2022. január 6., csütörtök 14:36

A Demokratikus Koalíció közleménye

    Budapest, 2022. január 6., csütörtök (OS) - Elég volt a devizahitelesek kifosztásából – az Adóskamarával együttműködve ígér garanciákat az ellenzék közös programja

    Egy héttel ezelőtt az ellenzéki pártok közösen ismertették devizahiteles alapvetéseiket, köztük a végrehajtások határozatlan idejű felfüggesztését, a tisztességes kárpótlást és a lakhatást biztosító, tervezett intézkedéseiket is. A Demokratikus Koalíció álláspontja a devizakárosultak ügyében hosszú idő óta változatlan: felháborítónak tartjuk, hogy miközben az Orbán-kormány magát a deviza- és hitelkárosultak megmentőjeként aposztrofálja, közben tétlenül nézi, ahogy tisztességes magyar emberek feje fölül veszik el a lakásokat, ellehetetlenítik és a teljes kiszolgáltatottságba taszítják őket.

    Az egységes ellenzék a kormányváltást követően azonnal neki fog látni az Orbán-rendszer által cserbenhagyott tisztességes magyar emberek megsegítésének, az Adóskamara szakmai partnerségével és az általuk kidolgozott devizahitel-károsulti 12 ponttal. Véget vetünk az Orbán-Völner korszaknak, amely a végrehajtókkal összejátszó korrupt államtitkároktól és a mindezt tétlenül néző miniszterelnöktől hangos. Tiszta jogi helyzetet teremtünk, amely az adóst védi a nyilvánvaló banki erőfölénnyel szemben, nem hagy teret a lakásmaffiának és a végrehajtói maffiának sem.

   Szakács László, országgyűlési képviselő, az ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje Baranya 2. Sz. Választókerületében.

 

Dr. Szepesházi Péter ügyvéd, volt bíró, devizahiteles jogvédő

     Kiadó: Demokratikus Koalíció

 

http://os.mti.hu/hirek/166728/a_demokratikus_koalicio_kozlemenye

 

 

A sajtótájékoztató itt érhető el:

Elég volt a devizahitelesek kifosztásából

https://www.facebook.com/search/top?q=dr.%20szak%C3%A1cs%20l%C3%A1szl%C3%B3

 

Illetve:

http://www.atv.hu/belfold/20220106-nagyon-kiakadt-dk-az-orban-kormanynak-tobbet-jelent-a-penzvilag-mint-a-magyar-csaladok

 

 

 

ADÓSKAMARA, HITELES MOZGALOM

2021. NOVEMBERI 12 pont

 

 

Rólunk:

Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom országos kiterjedésű mozgalmak.

Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom civil érdekvédőket és banki károsultakat, jogászokat tömörítő szervezet, amely a jog, a politika és a társadalmi ellenállás minden eszközével harcol.

Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom a társadalom legszélesebb köréből várja a csatlakozni kívánó honfitársait, politikai, vallási, vagy faji hovatartozás nélkül.

Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom tagjai egyenrangú partnerek, akik, legjobb tudásuk szerint hajlandóak kiállni önmagukért és elesett sorstársaikért, megbecsülik és tisztelik egymást, javaslataik a közös munka elősegítését szolgálják.

Az Adóskamara és a Hiteles Mozgalom célja a jogsérelmek felszámolása, függetlenül attól, hogy az kit és milyen formában érint.

 

 Előszó

A demokratikus párt- és független "politikusok" arra kaptak felhatalmazást, hogy képviseljék az emberek érdekeit. Azokét az emberekét, akikről a mai kormányzat és szövetséges követeléskezelői, ingatlancápái szándékosan elfeledkeztek. Másfél millió kifosztott, megalázott és lelki nyomorba döntött "adós" sorsáról, csak a bírósági tárgyalóteremben nem lehet dönteni. A pénzügyi hatalom nem tisztességes része elvárásainak megfelelő kúriai és jogalkotói jogértelmezés ellentétes a jó erkölccsel, a tiszta logikával, de részben még az érvényes jogszabályokkal is, ellene csak a tárgyalóteremben és egyedül az érintett adósoknak küzdeni hiábavaló. 2018-ban az ellenzéki pártokkal kötöttünk szövetséget a 2018. március 15-i Adóskamarai 12 pont (Függelék) jegyében és a magyarországi autokrácia kényszerei közepette, s Ők az elmúlt években hangot is adtak közös követeléseinknek segítve harcunkat. Most e szövetség megújítását, a közélet más, szintén tisztességes szereplőivel pedig a megkötését kezdeményezzük immáron a Hiteles Mozgalommal közös 2021. március 15-i aktualizált, kis részben újraalkotott 12 pont felvállalását kérve.

 

 

1. Az Orbán-Kormány és az EBRD 2015-ös paktumának egyoldalú, ünnepélyes felmondása. A bármilyen banki hitelek és közműtartozások miatt elrendelt végrehajtások, árveréshez kapcsolódó földhivatali eljárások azonnali felfüggesztése a külön törvény(ek)ben meghatározott megoldások befejezéséig.

A végrehajtási tevékenység állami szervezetrendszerbe utalását követeljük.

Javasoljuk, hogy 2022 második felében minden bankra kiterjedő átfogó soron kívüli bankfelügyeleti ellenőrzést rendeljen el az Országgyűlés.

 

2. Az ún. DH törvények és a kúriai jogfejlesztő jogegységi határozatainak külön törvényi felülírása az európai uniós fogyasztóvédelmi jog jegyében, a deviza (alapú) hitelezés problémáinak rendezése a spanyol, szlovén, szlovák szankciós törvények, a horvát, román, lengyel példa alapján is. A törvény a pénzintézeteket „visszatartó erő” EU fogyasztóvédelmi jogelve alapján a felmondást figyelmen kívül hagyó, kamatmentes „megkapott mínusz teljesített forintösszeg”-alapú elszámolást írjon elő a felvételkori árfolyamon újraforintosításos korrekció mellett. A fennmaradó részre alanyi jogú méltányosan hosszú részletfizetést kell minden adósnak biztosítani.

 

3. A közjegyzők végrehajtási záradékolási jogának azonnali megszüntetése. Közjegyző bármilyen hatósági funkciót csak akkor láthasson el, ha közszolgálati jogviszonyban áll.

 

 4. A lakhatási jogot, annak megvonását érintő bírósági eljárások során alanyi jogon biztosítsák a költségmentességet, más állami jogsegély-eszközöket!

Új Polgári perrendtartást és végrehajtási törvényt követelünk különös tekintettel a kölcsönszerződések tisztességtelenségét támadó perek és az adósi jogszerű védekezés megkönnyítésére, valamint az adósokat ellehetetlenítő letiltási szabályok reformjára, a végrehajtástól mentes jövedelemrész európai uniós létminimumnak megfelelő összegére.

 

5. Az önálló zálogjog, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó vételi jog azonnali megszüntetése. A létező önálló zálogjogok törvényi hozzákötése a valóságban alapul szolgáló, tipikusan azonos időpontban keletkezett kölcsönből eredő követeléshez.

 

6. A lakhatáshoz való jog alkotmányos alapjog legyen!

A kilakoltatás feltételeként határozzák meg a garantált állami, önkormányzati lakásbérleti joghoz hozzáférést. Indítsanak kiterjedt állami bérlakásépítési programot! Az eredetileg a jelenlegi hitelmoratórium alatt esedékes fizetési kötelezettség ne kamatozzon a hitelmoratórium idejére nézve!

 

7. Nyissák meg újra és szélesítsék ki az Eszközkezelőhöz jutás lehetőségét a rászorulóknál és vegyék el a bankok vétójogát az adósi Eszközkezelőhöz csatlakozás kérdésében!

Az eszközkezelős adósok lakhatási jogi és anyagi feltételeit hangolják össze a méltányos és érdemi bérlakásépítéssel érintett állami lakáspolitikával.

 

8. A jövőbeni és a korábban megkötött jelzáloghitelek esetén (nem csak az ilyen

deviza alapú szerződéseknél) a hitelező nem érvényesíthet a fedezeti ingatlan értékénél magasabb összeget. Budapesten és a megyei jogú városokban 5.000.000. Ft, más településeken 2.500.000. Ft alatti tőkekövetelés esetén csak akkor legyen vezethető ingatlanárverés, ha a végrehajtási eljárás ideje alatt átlépi a fennmaradó tartozás (tőke és kamatai, végrehajtási költségek) ezen összeget.

 

9. A követelésátruházások átláthatóságának megteremtését, szigorú ellenőrzését követeljük valódi ombudsmani, fogyasztóvédelmi hatósági jogkörökkel ! A követeléskezelők tartsák be a fogyasztói jogokat ! A felmondást követően egyedül jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat legyen érvényesíthető.

 

10. Devizahiteles kárpótlási törvényt a 2. pont szerinti teljes vagyoni átalány jellegű kár és a személyiségi jogi átalánykár állami garantálásával, az ezek felletti kár perbeli érvényesítésének megkönnyítése mellett! Ezen kárpótlási állami költségek egy részének pénzintézeti átvállalásáról kezdjen tárgyalást a Kormány a bankokkal a fair pénzintézeti rendszer kialakítása jegyében (pl. a bankadó részeként)!

A NER-ben jogtalanul megszerzett tulajdonokat használják fel a deviza alapú hitelesek kárpótlására.

A kárpótlás terjedjen ki a Questor- és más befektetői csalások áldozataira is, külön törvényekben a központilag szervezett trafikmutyis jellegű károsultakat is illesse kárpótlás!

 

11. Szüntessék meg a bíróságok politikai irányítását és befolyásolását! Állítsák vissza a Rákosi-korszakban elvett egyéni bírói felelősséget és a 2010 óta drámai mértékben csorbult egyéni bírói függetlenséget.

Védjék meg a bírói függetlenséget a politikai és a belterjes bírósági szervezeti visszaélésektől! Ne érhesse a bírákat hátrány abból, hogy az EU Bíróságához vagy a Alkotmánybírósághoz fordulnak ügyeikben. A bírósági szervezet legérzékenyebb igazgatási kérdéseit, főleg a fegyelmi, a szakmai alkalmassági gyakorlat, a szignálási rend, a képzés megfelelő színvonalát olyan testületek ellenőrizzék, melyekben civilek is tagok.

 

12. Állítsák vissza a parlamenti fogyasztóvédelmi bizottságot, alakítsák meg a devizahiteles parlamenti vizsgálóbizottságot, s ezekben a civil szervezetek képviselői is kapjanak erős közreműködői, tanácskozási jogokat.

A Pénzügyi Békéltető Testület legyen független az MNB-től és határozatait az azt önként végre nem hajtó félnek kelljen bíróságon megtámadnia a határozat végrehajtása halasztó hatályával.

 

2021. március 15.

 

ADÓSKAMARA, HITELES MOZGALOM

 

 

Megtalálható a 112. oldaltól ebben a könyvben:

https://mek.oszk.hu/22600/22658/22658.pdf

 

Utána pedig olvasható a 2018. március 15-i Adóskamarai 12 pont is.