Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.07.13

PARLAMENTI VIZSGÁLAT KEZDEMÉNYEZÉSE a "deviza"hitelesek érdekében

 

            Tisztelt Bizottsági Tagok!
                        Tisztelt Fogyasztóvédelmi bizottság Ellenőrző albizottsága!
                        Tisztelt Lakáspolitikai és építésügyi albizottság!
                        Tisztelt Lakhatási albizottság!
 
 
 
Több mint 350.000 deviza elszámolású hitelszerződés van ma Magyarországon, több mint egymillió magyar állampolgár közvetlenül érintett. A Hitelfelvevők jelentős része sajnos már nem tudja fizetni a drasztikusan megemelkedett törlesztő részleteket.
 
Minden parlamenti politikai oldal hangoztatta eddig a különböző viták alkalmával, hogy a pénzintézetek visszaéltek az erőfölényükkel, tisztességtelen volt az eljárásuk, az állami felügyeleti szervek nem rendelkeznek megfelelő hatáskörrel, végrehajtó és kilakoltató vállalkozások gátlástalanul viselkednek. Vannak olyan vélemények is, hogy a törvényesség határán mozognak.
 
Úgy gondoljuk, addig kell lépniük megválasztott országgyűlési képviselőinknek, amíg emberek százezrei nem kerülnek nincstelenül, véglegesen az utcára.
 
A több százezres, kilátástalan helyzetben lévő emberek jó üzletnek számítanak az ál-érdekvédelmi szervezeteknek, az új-hitelek „segítőkész” közvetítőinek, a sikeres pert ígérő kapzsi ügyvédek hadának.
 
Nem engedhető meg, hogy a pénzintézeti kiszolgáltatottság után, kétes csoportoknak legyenek kiszolgáltatva a pénzpiaci válság, a világgazdasági válság, az Euro-válság, az eladósodott országok európai válságának a károsultjai.
 
Javasoljuk, hogy a három parlamenti albizottság, kiegészülve a PSZÁF, a Bankszövetség Etikai Bizottsága, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a MNB, a Gazdasági Versenyhivatal és az Állampolgári jogok országgyűlési biztosa delegáltjaival folytassanak vizsgálatot a „deviza”hitelezés, a pénzintézetek tevékenység, az árverezések és a kilakoltatások kapcsán.
 
A vizsgálat legyen teljesen nyilvános, civil szervezeteknek legyen lehetősége betekinteni a folyamatban lévő vizsgálatokba, tehessenek fel kérdéseket, nyújthassanak be bizonyítékokat.
 
A vizsgálat terjedjen ki az alábbiakra:
 
1. Vizsgálják meg, hogy milyen jogszabályok szabályozzák a pénzintézetek, a végrehajtók, árverezők, behajtók, működését! Milyen összhangban vannak egymással a jogszabályok, és mennyire felelnek meg a nemzetközi előírásoknak?
Van-e olyan nemzetközi előírás, jogszabály, ami még nem lett átültetve a hazai jogrendbe? Használtak-e olyan marketing elemeket a pénzintézetek, melyeket a már nem használhatnak évek óta az Európai Unió fejlettebb országaiban az ott jól működő Fogyasztóvédelmi szervezetek miatt?
A külföldi tulajdonban lévő bankok, más uniós országban ugyanilyen feltételekkel, szerződési pontokkal, költségelemekkel értékesítették-e a deviza elszámolású hiteleket?
 
2. Szúrópróba szerűen vizsgáljanak meg 20 kilakoltatással végződött hitelezést!
A vizsgálat terjedjen ki a hitelszerződés előkészítésétől kezdve a kilakoltatásnál közreműködő rendőrség beavatkozásáig minden mozzanatra.
Vizsgálják meg az összes közreműködő vállalkozás tulajdonosi körét, a cég pénzügyi adatait és kezdeményezzenek átfogó adóvizsgálatot, amennyiben valamilyen gyanú merül fel valamelyik szereplő gazdasági hátterét, működését illetően.
Ellenőrizzék, hogy az Ügyféllel aláíratott hitelszerződés tartalmaz-e rejtett költségelemeket, mellékelték-e hozzá az aktuális kamat és járulékos költségtájékoztatást, volt-e írásos kockázatszámítás mellékelve a következő évek bizonytalanságaira vonatkozóan?
Felhívták-e a bankok minden várható, előre látható kockázatra az Ügyfél figyelmét, van-e arra utaló jel, hogy kockázatokat elhallgattak, kisebbítettek? Elég alapos volt-e az Ügyfél hitelképességének vizsgálata?
Válaszolt-e a bank időben és kimerítően az ügyfél kérdéseire, beadványaira? Volt-e az Ügyfélnek lehetősége felhatalmazással bíró banki alkalmazottal tárgyalni, megállapodni? Kapott-e az ügyfél rendszeresen írásos elszámolást a hitelének, tartozásának állásáról?
Amennyiben az Ügyfél állami Hivatalhoz, Hatósághoz fordult, kapott-e időben érdemi választ, tájékoztatást? Ellenőrizzék, hogy hitegették-e, nyugtatták-e az Ügyfelet, miközben a bank már az adósság vagy az ingatlan értékesítését intézte? Volt-e a banknál olyan személyes tárgyalás az Ügyféllel, melyről nem készült írásos feljegyzés?
Rendelkezett-e a bank belső szabályzattal a nem fizető, „becsődölt” Ügyfelek humánus kezelésére?
 
3. Hivatalból tegyenek feljelentést amennyiben a kilakoltatást erőltető, visszaélésre utaló jelet találnak! Vizsgálják ki, sérül-e a mai gyakorlat alapján bankbiztonság, a banktitok, az ügyfél adatvédelme. Több civil szervezet felhívta már a figyelmet arra, hogy „vállalkozások” bedőlt ingatlanokat árulnak az interneten és a bankfiókokban a piaci ár töredékéért. Ellenőrizzék, hogy az állami Hatóságok kaptak-e ilyen irányú bejelentést, feljelentést és eljártak-e már ezekben az ügyekben.
 
4. A vizsgálatok összevetésével állapítsák meg, hogy vannak-e joghézagok, van-e jogilag nem szabályozott rész a folyamatokban, ami esetleg további visszaélésre ad lehetőséget.
 
5. A vizsgálat eredményeinek megfelelően kezdeményezzék a szükséges törvényeket, jogszabályokat! Ezek gondoskodjanak a törvények betartatásáról és ellenőrzéséről is. A törvénysértők esetén kezdeményezzen büntető eljárást, ellenőrizzék, hogy a károsultakat a bankok teljes mértékben, anyagilag és erkölcsileg is kártalanítsák!
 
6. Vizsgálják meg, hogy a PSZÁF és a GVH jogköre elegendő-e arra, hogy feladatát el tudja látni. Határozzák meg azokat a pontokat, ahol a PSZÁF-nek be lehet és be kell avatkozni a folyamatokba. Amennyiben szükség van a PSZÁF-en kívül más Hatóság, állami fogyasztóvédő Hivatal közreműködésére, határozza meg, melyiknek mi a feladata, mi a hatásköre és felelőssége. Állapítsák meg, hogy az MNB, a PSZÁF a nagy nyilvánosság előtt felhívta-e a „deviza”hitelezés kockázatára a figyelmet? Mikor lett nyilvánvaló, hogy a CHF „menekülő deviza”?
 
Kérjük, fontolják meg javaslatainkat!
 
Több ezer-milliárd vagyon sorsáról van szó.
 
Emberek százezreinek életéről van szó.
 
 
 
 
2011. július 13.
 
 
 
A Hiteles Mozgalom alapítói és támogatói