Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.10.10

Mi ez az EU PILOT?

mi-ez-az-eu-pilot---kep.png

 

 

DEVIZAHITELES ÜGYBEN IS

 

VAN FOLYAMATBAN EU PILOT ELJÁRÁS !!!

 

 

„Az EUB azonban aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a magyar „DH2 törvény” egy konkrét eljárási rendelkezése összeegyeztethető-e a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvvel. A Bizottság jelenleg elemzi a magyarországi helyzetet, és további tájékozódás céljából EU Pilot eljárás keretében megkeresést küldött Magyarországnak. A rendelkezésünkre bocsátott információk szerint azonban ezt az eljárást a 93/13/EGK irányelv jelzáloghitel-megállapodásokra történő alkalmazásával kapcsolatos számos előzetes döntés miatt felfüggesztették.”

Lásd:

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/a-parlament-ben/0493-2021-sz.-peticio-----valasz-a-felvetesre.html

 

Nézzük meg az illetékes uniós honlapon, hogy mi az az EU PILOT eljárás?

 

Az EU PILOT program segítségével gyors válaszokat kaphatnak panaszaikra az uniós polgárok és vállalkozások

 

Az Európai Bizottság a mai napon terjesztette elő első értékelő jelentését az EU Pilot program működéséről. E kí sérleti program célja az uniós állampolgárok és vállalkozások számára az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban nyújtott segítség hatékonyabbá tétele. A jelentés arról szól, hogy milyen módon igyekszik a Bizottság és 15 tagállam fokozni az együttműködését annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a hivatalos jogsértési eljárások száma és gyorsabban lehessen eredményeket elérni az uniós állampolgárok és vállalkozások számára.

 

Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „Az Európai Unió megfelelő működéséhez alapvetően fontos biztosítani, hogy a tagállamok helyesen alkalmazzák az uniós jogot. Az EU Pilot programot annak biztosítására hoztuk létre, hogy az uniós állampolgárok és a vállalkozások a lehető leggyorsabban, legkönnyebben és leghatékonyabb módon találjanak problémáikra megoldást. Az EU Pilot egyértelmű pozitív eredmények felmutatásával már bizonyította értékeit. Most arra teszek javaslatot, hogy a programot terjesszük ki az összes tagállamra” .

 

A jelentés főbb szempontjai

 

A Bizottság az EU Pilot működésének első 22 hónapja alapján számos következtetést vont le:

 

Hatékonyság – régóta fennálló gyakorlat, hogy a Bizottság felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal információkérés céljából, vagy a problémák megoldása és a jogsértések megszüntetése érdekében. Ezáltal gyorsabban lehet eredményeket elérni, akár jogsértési eljárás nélkül, akár később ahhoz folyamodva. A projekt már érzékelhetően kedvező hatást gyakorol a Bizottság és a részt vevő tagállamok közötti együttműködésre: a tagállamok az esetek többségében 10 héten belül válaszoltak a megkeresésre, és a Bizottság a válaszok 85 %-át elfogadhatónak találta. A Bizottság minden ügy végkimenetelét megvizsgálja, és szükség esetén jogsértési eljárást indít. 200 februárjáig 40 ügy került át a jogsértési eljárás hivatalos szakaszába.

 

Együttműködés – Az EU Pilot egyik jelentős eredménye abban áll, hogy létrejött a kapcsolattartók aktív hálózata. Ez megerősíti a megkeresések és a panaszok kezelésének felügyeletét, valamint fokozza a Bizottság és a tagállamok közötti koordinációt és együttműködést. A Bizottság örömmel fogadja a részt vevő tagállamok konstruktív és pozitív hozzájárulásait a projekt tekintetében.

 

Elmélyítés – Az értékelés arra is rámutatott, hogy az eredmények meggyorsítása és javítása érdekében a rendszer működését tovább lehet fejleszteni. A Bizottság és a részt vevő tagállamok elkötelezték magukat amellett, hogy további erőfeszítéseket tesznek az ügyek feldolgozásának javítására és a munkamódszerek tökéletesítésére.

 

Kiterjesztés – A Bizottság fel szeretné kérni a még nem részt vevő tagállamokat a projekthez való csatlakozásra, továbbá szándékában áll kiszélesíteni a projekt alkalmazási körét és hatását, valamint megerősíteni további fejlesztését.

 

A jelentéshez bizottsági munkadokumentum társul, amely a rendszer működésével kapcsolatos adatokat tartalmazza 2010 februárjáig.

 

A MEMO/10/60 jelzésű dokumentumban konkrét példák találhatók arról, milyen segítséget nyújtott eddig az EU Pilot program az uniós állampolgároknak és vállalkozásoknak.

 

Előzmények

 

Az Európai Bizottság évente nagy számú olyan üggyel foglalkozik, amelyek az uniós jog esetleges megsértésével kapcsolatosak. 2008-ban 1627 ügyet indítottak meg (ebből 1407 panaszon vagy saját kezdeményezésen alapult, és 220 ügyet kezeltek az EU Pilot projekt keretében működésének első évében).

 

Az EU Pilot projekt elképzelése 2007-ből származik, „Az eredmények Európája” című bizottsági közlemény (COM(2007) 502) indította útjára. A közlemény szerint az EU Pilot a polgároktól és vállalkozásoktól a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásával kapcsolatban érkező kérdések és panaszok kezelésére irányul. Az EU Pilot alkalmazására akkor kerül sor, ha a tényszerű vagy jogi helyzetre vonatkozóan tagállami magyarázatra van szükség. A tagállamoknak rövid határidővel magyarázatot vagy megoldást kell biztosítaniuk, ideértve az uniós jogsértés megszüntetésére irányuló korrekciós intézkedéseket is. A bizottsági szolgálatok minden tagállami választ megvizsgálnak, és az uniós jog érvényesítése érdekében szükség esetén további lépések tehetők.

 

Az EU Pilot 2008. áprilisa óta működik. A projektben a következő tizenöt tagállam vesz részt, önkéntes alapon: Ausztria, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Írország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. 2010 februárjáig működésének 22 hónapja alatt az EU Pilot 723 ügyet kezelt. Az EU Pilot következő értékelésére várhatóan 2011-ben kerül sor.

 

További információ:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm

 

Forrás:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_10_226