Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.01.26

Felszólalásunk a "deviza"hiteles Parlamenti albizottság ülésén

Részletek a hivatalos Jegyzőkönyvől: 

 

- jelentkeztem, de nem kaptam szót -

 

(Dr. Papcsák Ferenc, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Steiner Pál: Nekem volt egy egypercesem.) A 

következő a menetrend, jó? Szabó úr, nagyon szépen köszönjük, hogy gazdagította a bizottság 

munkáját, mert ilyenformán eljuttatott hozzánk egy  anyagot. Nagyon szépen köszönjük. Ez 

egy parlamenti bizottság, a parlamenti bizottság előtti megszólalás egy szigorúan vett dolog. 

Nagyon szépen köszönjük az anyagot, az anyag be fog épülni a vizsgálati jelentésbe, tehát át 

fogjuk tekinteni, de ilyenformán, több mint egymillió devizahitel-károsult van, tehát 

mindenkinek az anyagát nem tudjuk beépíteni. Én értem, hogy az elmúlt üléseken nem vett 

részt, nem volt itt, nem emlékszem, hogy itt lett volna, javítson ki, de ilyenformán akkor 

nagyon sok embert meghallgathatnánk. Nekem szigorú  mederben kell tartanom. Nézze el 

nekem. Tessék elmondani az úrnak, neki még van lehetősége egyébként a válaszadásra, jó? 

Addig meghallgatjuk Steiner Pált és Ipkovich képviselő urakat egy-egy rövid észrevétel, 

reflexió erejéig. Szabó úr, akkor tessék elmondani a meghallgatottnak a gondolatait, ő pedig 

majd tolmácsolja a bizottság irányába, de nincs lehetőség arra, hogy másnak szót adjak.  

 

- Drábik János is jelentkezett hozzászólásra -

 

Megkérdezem a bizottság (Drábik  János: Az emberi tiszteletem, én független ember vagyok, nem pártot képviselek.) Tessék idefigyelni rám. Én vezetem az ülést, kettő percet fogok javasolni a bizottságnak, hogy 

meghallgassuk, nem tudom, képviselő urak hogyan nyilatkoznak ebben a kérdésben, ez egy

liberális vezetés akkor ezek szerint. Tőlem mindig azt várják, hogy rendben menjenek a 

dolgok, én mindig rendben és fegyelemmel vagyok én magam is, arra kérek mindenkit, hogy 

érzelmektől mentesen tessék ezt. Nem tudom, a bizottság tagjai ezzel kapcsolatban, két percet 

engedélyezünk? (Szavazás.) Engedélyezünk két percet. Szabó úrnak engedélyezünk-e kettő

percet?  (Szavazás.) Szabó úrnak is engedélyezünk, másnak nem engedélyezünk.

 

- átkereszteltek Zoltánnak, sebaj -

 

SZABÓ ZOLTÁN szakértő: Köszönöm szépen a lehetőséget. A parlament 

Fogyasztóvédelmi bizottságában dolgozunk most már lassan egy éve többen civil érdekvédők, 

civil szakértők. Arra szeretném kérni az albizottságot, hogy tegye lehetővé, hogy ez a 

szakértői munkacsoport részt vegyen az albizottság egy ülésén, és mindegyik civil szervezet 

képviselője el tudja mondani a véleményét ezzel a devizahitelezéssel kapcsolatban. Továbbá 

szeretném, ha meghallgatná az albizottság a Gazdasági Versenyhivatalnak a képviselőjét. A 

PSZÁF-nak nem volt kellő jogosultsága az elmúlt időszakban a pénzintézetek felügyelete, a 

fogyasztóvédelmi jogokat éveken keresztül a Gazdasági Versenyhivatal folytatta le, illetve 

sajnos meg kellett állapítanunk azt is, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a PSZÁF között gyakran volt ellentmondás. Gyakran dobálták egymásnak a labdát és az ügyfelek 

véleményével igazából nem foglalkoztak. Ezt az állampolgári jogok biztosa jelentéséből 

idéztem. Szeretném, ha az albizottság meghívná és meghallgatná az állampolgári jogok 

biztosát egyrészt azért is, hogy a fogyasztóvédelem hiányosságairól szó legyen devizahiteles 

ügyben, a másik pedig, hogy a végrehajtók ügyéről szintén az állampolgári jogok biztosa 

készített nemrégiben egy tanulmányt.  

Végül pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság 

ülésén elhangzott az, hogy a bankoknak a tevékenysége jogszerű volt és megfelelt mindenféle 

törvénynek, viszont egyetlenegy ilyen vizsgálat nem zajlott. Gyakorlatilag arra hivatkozott a 

PSZÁF egy levelében, amit nekünk írt, hogy azért volt tisztességes és jogszerű a bankoknak a 

viselkedése, mert ez elhangzott a Fogyasztóvédelmi  bizottság ülésén. Ez egyszerűen 

nevetséges.  

Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK:

Egyebek 

Kérnék akkor egy ülési tematikát. A jegyzőkönyv számára mondom, 

meghosszabbította az alkotmányügyi bizottság a mandátumunkat január 31-éig. Figyelemmel 

arra, hogy a képviselők december 23-áig igen le vannak terhelve, mondjuk  így, az 

obstrukcióknak köszönhetően különösen (Derültség.), úgyhogy bizottsági ülést csak szükség 

esetén terveznénk.  

Most lenne az az összegzés egyébként, most kezdődne el annak az összegző

munkának, a jelentéstervezetnek az elkészítése, ami az én feladatom, amit nyilvánvalóan 

megküldünk majd a képviselő uraknak, alelnököknek, és elküldjük a civileknek is 

természetesen, tehát mindenkinek, aki eddig ebben a munkában részt vett vagy megszólalt, 

vagy hozzászólt, vagy akár írásban gazdagította, hogy akkor a véleményét fejtse ki az 

úgynevezett jelentéstervezettel összefüggésben. Én  szigorúan ragaszkodom ahhoz, hogy a 

2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárásával, valamint az esetleges 

kormányzati felelősséggel foglalkozzunk azzal a meghagyással, hogy az alkotmányügyi 

bizottság pontosan meghatározta azokat a kérdéseket, amelyekre nekünk válaszokat kell adni. 

Erre figyelemmel fogom a jelentéstervezetet előkészíteni, elkészíttetni.  

Most viszont mielőtt ezt a bizottsággal tudomásul vétetném, engedjék  meg, hogy 

azokat a reflexiókat, amelyek érkeztek, tehát itt különösen az egyéb meghallgatotti kör 

kialakítására, ezekről a bizottság állást foglaljon. Érkezett egy indítvány Ipkovich képviselő úr 

részéről, miszerint a pártok szakértőit hallgassuk meg, ebben a kérdésben kérek állásfoglalást. 

Én a magam részéről tartózkodni fogok ebben a kérdésben.  (Jelzésre:) Igen, pontosítani 

szeretné? Tessék parancsolni.

 

- kisebb vita után -

 

Szavazás a szakértők állításáról, a jelentéstervezet véleményezéséről 

ELNÖK: Kompromisszumot fogok tenni, én elkészítek egy írásbeli jelentést, és a 

pártok meg fogják kapni, képviselők, alelnök úr, minden párt, megkapják a civilek, tehát 

mindenki megkapja az úgynevezett jelentéstervezetet, és azt nyilvános vitában fogjuk 

megvitatni azzal a meghagyással, hogy a pártok szakértőket állíthatnak, és írásban 

észrevételeket tehetnek természetesen, szerintem ez így korrekt. Ezt teszem fel szavazásra, aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.  

Ily módon nyilvánvalóan azoknak a szervezeteknek, amelyekről ön tett említést, a 

Gazdasági Versenyhivatal, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, ha jól fogalmaztam, 

nem tudom, mi a neve most. (Dr. Vas Imre: Alapvető jogok biztosa.) Alapvető jogok biztosa, 

illetőleg a meghallgatottak, nemzeti bank, PSZÁF, bankszövetség, a volt pénzügyminiszterek, 

akik megtisztelték a bizottsági ülést. Ezek a személyek is megkapják, és természetesen 

lehetőséget adunk arra, hogy az összegző jelentéstervezetünket egy nyilvános ülésen, ha kell, 

több ülésen, ez január hónapra fog datálódni, azért kell egy 20-30 nap arra, hogy elkészítsem, 

vagy elkészíttessem a jelentéstervezetet. Forrás nem áll rendelkezésre, mielőtt még felmerülne 

a gyanú, a jegyzőkönyv számára mondom, hogy saját kútfőből fogjuk ezt összebarkácsolni 

munkatársaimmal, mert a bizottságnak sincs, és a parlamentnek sincs erre jelentős forrása, 

idenézek balra, főtanácsadó asszony. Nincs forrás, tehát nagy valószínűséggel magunk fogjuk 

ezt kialakítani, tehát nézzék el nekünk, hogy nem biztos, hogy a nemzeti banki vagy egyéb 

állami szervezetek szintjén fogjuk tudni ezt összeállítani, de igényes anyagot szeretnénk 

készíteni. 

Röviden ennyit szerettem volna, és mielőtt lezárnám, csak bejelentem, hogy Meller 

Tamás úr, a KSH volt elnöke is válaszolt levelünkre, ezt az anyaghoz csatoljuk, és a 

képviselők megkapták. Röviden ennyit szerettem volna, nem tudok szót adni.  (Dr. GaudiNagy Tamás: A határidőkről.)

Határidők, tehát most elkészül a bizottsági jelentés, január 10-ike, 15-ike környékén megkapják a tagok, tehát

január 10-ike körül elkészül a vizsgálati  jelentéstervezet, és utána pedig egy-másfél hét vizsgálódás és utána

bizottsági ülés.

Kettőt terveznénk.  

Köszönjük szépen, akkor berekesztem a ülést, köszönöm a résztvevőknek, hogy eljöttek

 

http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/AIB/A412/1112061.pdf

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), az albizottság elnöke  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke   

Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottsága alelnöke  

Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  

Kozma Péter (Fidesz)  

Dr. Molnár Attila (Fidesz)  

Dr. Steiner Pál (MSZP)  

Dr. Ipkovich György (MSZP)  

 

Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Steiner Pál (MSZP) érkezéséig dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  

Hozzászólók:   

Varga Mihály volt pénzügyminiszter  

Sudár István, a Devizakárosultakat tömörítő civil szervezet vezetője  

Drábik János  

Szabó Zoltán szakértő (Fogyasztóvédelmi bizottság)  

- a Szabó Zoltán és voltam, Szabó József, a Hiteles Mozgalom egyik alapítója -

 

J e g y z ő k ö n y v

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 

a 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az 

esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottságának

2011. december 6-án, kedden, 9 óra 03 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  

megtartott üléséről

 

A jEGYZŐKÖNYV, MA 2012.JANUÁR 26.-ÁN KERÜLT FEL A PARLAMENT HONLAPJÁRA, AZ ALBIZOTTSÁG TEGNAP FEJEZTE BE A MUNKÁJÁT !!