Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.03.10

Devizahiteles program 2022 - egyesült ellenzék

prog---kep-01.png

 

Lakhatással összefüggő eladósodás

A devizahiteles ügyekben keletkezett kilakoltatásokat határozatlan időre felfüggesztjük egészen addig, amíg nem születik az érintettek számára megnyugtató, igazságos megoldás. Az Európai Bíróság döntéseit alapul véve újranyitjuk azoknak a devizahiteles ügyeknek a jogorvoslatát, amelyek tisztességtelenek voltak, ezekben az ügyekben új, tisztességes elszámolásra van szükség. Véget vetünk az elvesztett lakás utáni maradó törleszthetetlen adósságoknak, biztosítjuk az „elsétálás jogát”.

 

Megfizethető lakásfenntartás

Elengedhetetlen, hogy a létfenntartáshoz minimálisan szükséges alapvető közszolgáltatásokhoz mindenki megfizethető áron hozzáférhessen: senki ne fagyjon meg a saját fűtetlen otthonában, vagy kerüljön emberhez méltatlan helyzetbe azért, mert nem tudja kifizetni a gáz-, a villany- vagy a vízdíjat. A víz-, villamosenergia- és gázszolgáltatásból kikapcsolt lakásokat kedvezményesen visszakapcsoltatunk a szolgáltatásba, a hátralékos fogyasztók előre fizetős (kártyás) mérőt kapnak energiafogyasztásuk mérésére. Egyszerűsítjük a lakáscafeteria rendszerét, hogy minél több munkaadó nyújthasson ilyen típusú, béren kívüli támogatást is. Újraindítjuk a lakhatási támogatást és a lakáscélú előtakarékosság állami támogatását.

 

A megfizethető bérlakásszektor bővítése

 Bérlakásépítési programot indítunk. Minősített hazai kivitelezőkkel évente egy folyamatos program keretein belül több ezer bérlakást építhetünk. A bérlakásállomány bővítésének a jelenlegi önkormányzati lakásállomány karbantartásán és építésen túli eszköze a megfizethető bérlakásokat építő és kezelő új szervezetek létrehozása is. Úgyszintén elengedhetetlen a magánbérleti piac szabályozása. A megfizethető lakások számának bővítése érdekében felmérjük az üresen álló hazai ingatlanvagyont, megvizsgáljuk, hogy a több százezer üres hazai lakás és ház mekkora hányada vonható be az otthonteremtési programba.

 

A hajléktalanság elleni küzdelem

Önhibáján kívül senki sem vesztheti el lakhatását. Önkormányzati lakásból ott jogszerűen tartózkodó gyermekes családot ne lakoltathassanak ki elhelyezés nélkül.

 

Alapjogi garanciák

Az új alkotmányban biztosítani kell az időskori ellátáshoz való jogot, a munkavállalói jogokat, a gyermekek jogait, a nők jogait, a szociális biztonsághoz való jogot, a lakhatáshoz való jogot, a jövő generációk jogait….

 

Független bíróságok

A bíróságokat érintő legfontosabb rendelkezéseket az alkotmány rögzíti. A bírói függetlenség két alapfeltétele, hogy az ítélkező bíró nem utasítható, döntését szabadon, saját elhatározásából hozza meg, státuszában valóban független. A jelenlegi igazgatási rendszer ennek biztosítására nem alkalmas. Ezért az Országos Bírósági Hivatal megszűnik. A bírói önigazgatás szerveként működő, a bíróságok legfelsőbb szintű igazgatását ellátó bírói tanács hozza meg a bírói státusszal kapcsolatos döntéseket. A bírák által választott testület érdemi hatáskörökkel rendelkezik majd, így a bírói önkormányzatiság felelős szerve lesz. A bírói státuszt érintő döntésekbe más hatalmi ág képviselőjének nem lehet semmiféle formális beleszólása…

 

További intézmények

Az országgyűlési biztosok újra egyenlők és egymástól függetlenek lesznek. Mandátumuk 6 évre szól, de nem újraválaszthatók, a tisztségükre vonatkozó legfőbb rendelkezéseket az alkotmány rögzíti…. Visszaadjuk az országos hatáskörű szakigazgatási szervek önállóságát. A visszaélések melegágyává vált, vállalkozói alapon szervezett bírósági végrehajtási rendszert megszüntetjük, a végrehajtást állami feladattá tesszük.

 

https://egysegbenmagyarorszagert.hu/wp-content/uploads/2022/03/Csak_Felfele_Az_Emelkedo_Magyarorszag_Programja_2022-1.pdf

 

 

 A Bírói Függetlenség Helyreállításának Programja

(részletek )

"Elismerve és megtartva a Kúria jogegységesítésben betöltött kiemelten fontos szerepét, a legfelsőbb bírói testület már-már jogalkotói alkotmányos jogállásra emlékeztető hatásköreit csökkenteni kell, ezért jogfejlesztő jogegységi határozat és jogegységi panasz határozat meghozatalára a Kúria nem lesz jogosult, a korlátozott precedensrendszer megszűnik, egyes elemeit lehet csak gondos mérlegelés után megtartani (pl. kifejezett indokolási kötelezettség eltérés esetén, de az eltérés bíróvizsgálati értékelésének tilalmával). A jogegységesítő jogegységi határozatok meghozatala során a nem a Kúria elnöke által összeállított jogegységi tanácsban az alsóbb fokú bíróságok bírái is részt fognak venni, s a jogegységi indítványtételre jogosultak körét bővíteni kell."

 

"Helyre kell állítani a bíróságok függetlenségét és annak látszatát! Elsősorban a politikai hatalommal szemben kell megteremteni ennek garanciáit, de a belterjes bírósági szervezeten belüli visszaélések ellen is védekezni kell. Ez nem a bírák belügye, a biztosítékok a hazai jogfogyasztó polgárok tisztességes bírósági eljáráshoz való jogai tiszteletben tartását célozzák.  Vissza kell állítani a Rákosi-korszakban elvett egyéni bírói felelősséget és a 2010 óta drámai mértékben csorbult egyéni bírói függetlenséget..."

"Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az ügyek elosztása befolyásolja az ügy kimenetelét. Ezért módosítani kell a bírák és bírósági vezetők kinevezésének szabályait és jogszabályban kell rögzíteni az ügyelosztás automatikus rendjét (pl. ügynehézségi súlyszámok kötelező figyelembevétele, a fél/vádlott saját ügye szabályos kiszignálása bizonyítékai megismeréséhez való jogát)."

 

"A végrehajtói szervezetrendszert államosítani kell, a végrehajtási törvény emberbarát reformja nélkülözhetetlen, az európai uniós létminimum letiltásmentessége, az adósi jogorvoslatok megkönnyítése sürgető. A devizahitel-károsultakkal szemben indult végrehajtási eljárásokat a helyzetüket méltányosan rendező jogszabályi megoldások befejezéséig minden végrehajtási cselekményre nézve fel kell függeszteni ellentétben a jelenlegi rezsim álságos, mert részleges és főként választási időszakokhoz kötött felfüggesztési intézkedéseivel.  A közjegyzők végrehajtási hatósági hatásköre eltörlendő.

 

A feleket már-már zaklató jellegű formális szabályokkal elrettentő Polgári Perrendtartásnak a jogérvényesítést akadályozó, a büntetőeljárás(i törvény) ártatlanság vélelmét sértő rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. A „professzionális per” egyes szigorú szabályai azzal együtt tarthatók csak fenn, hogy a költségkedvezményekre jogosultak körét többszörösére kell emelni. Be kell vezetni a kötelező, vágatlan videófelvétel intézményét a rendőrségi, az ügyészségi és a bírósági meghallgatásokon, a polgári perekben és a távtárgyaláshoz való alanyi jogot is."

 

"A 2012 előtti Alkotmánybírósági határozatok hatályát és irányadó mivoltát vissza kell állítani. Meg kell találni az alkotmányjogi panasz és az actio popularis normakontroll jellegű AB-funkciók megfelelő egyensúlyát! A kúriai korlátozott precedensrendszer teljes eltörlése esetén az Alkotmánybíróság bírói ítéletek felett gyakorolt alkotmányossági kontrollja nem mellőzhető." 

 

A jelenlegi kormányoldal az ismereteink szerint lezártnak tekinti a devizahiteles kérdést. Amint lesz ezen állásponton változás természetesen beszámolunk róla. Az első reakció:

 

Fidesz: A baloldal veszélyezteti Magyarország biztonságát, gazdaságát, a családok megélhetését

A Fidesz szerint a baloldal az elmúlt időszakban már bemutatta valódi programját: magyar katonákat és fegyvereket küldenének Ukrajnába, ezzel háborúba sodornák az országot és a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát.

Az energiaszankciók felelőtlen követelésével veszélybe sodorják a magyar családok és vállalkozások gáz- és áramellátását, és brutális rezsiemelést hoznának a magyarok nyakára. Visszahoznák Gyurcsányt és gazdaságpolitikáját: újra tönkretennék a gazdaságot, adóemeléseket akarnak, eltörölnék a minimálbért, elvennék a családtámogatásokat és a 13. havi nyugdíjat, bevezetnék a fizetős egészségügyet, tönkretennék a vidéket, beengednék a migránsokat és rászabadítanák a gyerekekre az LMBTQ-propagandát” – olvasható a közleményben.

A Fidesz hangsúlyozza: április 3-án őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát!

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/03/10/valasztas-2022-fidesz-a-baloldal-veszelyezteti-magyarorszag-biztonsagat-gazdasagat-a-csaladok-megelheteset

 

A Facebookról:

Szepesházi Péter derült – Laszlo Szakacs társaságában.

A Mai hírhez:

Nagyot küzdöttek az Egységben Magyarországért devizahitel-károsultakért felelős politikusai, civiljei.

 

Szakács Lászlót kérdeztük, ő lélekben volt jelen a programbemutatón, de annál többet tett korábban a devizásokért:

"Ma azt írta nekem a hír hallatán több devizahiteles szervezet vezetője: Laci! A végén még sikerül. Én tudom, hogy sok munka van benne, és sok munka vár még ránk.

Évek munkája, vitája, felhalmozott tudása van a program mögött, amely tényleg segít.

A bíróságoknak alkalmazni kell az EU jogát. Eddig is kellet volna, talán lehetett is volna.

Ezért jogszabályokat is át kell alakítani. Nem kellene, ha a bíróságok szabadon alkalmazhatták volna az EU jogát.

De április 3-a után a szabad, független bíróságok, az AB, a Kúria, akar jogegysegi döntésekben az EU bíróságok ítéleteinek megfelelő jogszabályokkal élhetnek együtt.

Persze a végrehajtások felfüggesztése után.

De ne érezzük úgy, hogy készen vagyunk, hogy sikerült.

Ez a munka eleje, bár sokáig tartott. Nagy a kár amit fel kell számolni.

Folytatjuk, és elvégezzük ezt a munkát, ezt vállaltuk."

dr. Szakács László

 

 

Az Európai Bíróság itéleteinek megfelelő jogi környezet megteremtése várható, melyet a NER uralma alól felszabaditott bíróságok érvenyesítenek és az elévüléshez is hozzányúl a parlament

MZP mindezt beszéde után a folyosón szavaival és kézfogással is megerősítette

Szepesházi Péter