Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013.01.19

Az Európai Parlament és a hitelezés – ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS PETÍCIÓ

 Az Európai Parlament…

„8. hangsúlyozza, hogy mind európai, mind nemzeti szinten fel kell vállalni a cselekvést a fogyasztók védelme érdekében a tisztességtelen feltételekkel nyújtott hitelek és hitelkártyával felvett összegek visszafizetése terén, valamint úgy kell kialakítani a kölcsönhöz jutás feltételeit, hogy elejét lehessen venni a háztartások túlzott eladósodottságának, aminek következménye az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés;”

Az Európai Parlament…

32. úgy véli, hogy valamennyi tagállam kötelezettsége, hogy meghozzon minden olyan intézkedést, amely állampolgárai pénzügyi bizonytalanságának megelőzése érdekében szükséges, elkerülve a különösen a banki kölcsönök felvétele esetén bekövetkező túlzott eladósodásukat azáltal, hogy fontolóra veszik a fizetésképtelen személyeknek kölcsönöket nyújtó bankok és pénzintézetek megadóztatását;"Az HU Európai Unió Hivatalos Lapja - 2010. október 20., szerda – 13. oldal

Az Európai Parlament 2010. október 20-i állásfoglalása a szegénység elleni küzdelemben a minimáljövedelem szerepéről és Európában a befogadó társadalom előmozdításáról (2010/2039(INI))

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A070E%3AFULL%3AHU%3APDF

 

 

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a magyar bankok magyar és uniós jogszabályok  megsértésével adtak devizahiteleket olyan feltételekkel, amelyek hátrányosak a fogyasztókra nézve, és kihasználják a hitelfelvevők nem megfelelő ismereteit és rálátását a szóban forgó kérdésekben.

 

A Bizottság észrevételei

Bár a Bizottság 2011. március 31-én javaslatot adott ki a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitel megállapodásokról szóló irányelvre , ezt az irányelvet csak azután fogadják el, miután az Európai Parlament és az Európai Tanács egyetértésre jutott róla. A javaslat szerint a tagállamoknak két év áll majd rendelkezésükre az elfogadott jogszabály nemzeti jogba való átültetésére. Ennek következtében jelenleg az EU nem rendelkezik olyan ágazati jogszabállyal, amely akár a nemzeti pénznemben, akár a devizában folyósított jelzálog hiteltermékeket szabályozná.

Ennek ellenére e kérdés kapcsán utalni kell a meglévő uniós vívmányokra, amelyek jelentőséggel bírhatnak a szóban forgó tények tekintetében, különösen tekintettel az alábbiakra:

 

- A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelv

, amely a fogyasztók számára a hitel megállapodásokról nyújtandó tájékoztatást szabályozza. Ezen irányelv kötelezi a hitelezőt, hogy adjon részletes tájékoztatást a szerződés feltételeiről, a szerződéskötést megelőző és szerződéskötési szakaszában egyaránt. Ezt a tájékoztatást az úgynevezett „Általános európai fogyasztói hiteltájékoztató” elnevezésű formanyomtatványon kell megadni.  

 

- A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29 irányelv

, amely kötelezi a kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció lezárása után is), és egyértelmő, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg minden lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott döntés meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait és feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a devizahitelek sajátos jellemzőiről való tájékoztatásának elmulasztása – mint például a hitelhez kapcsolódó összes költség és díj ismertetésének elmulasztása – félrevezető mulasztásnak is minősülhet.

 

- A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv

célja annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek tekintendő feltételek indikatív és nem teljes felsorolásával. Nem kötelezőek a fogyasztóra nézve azok a feltételek, amelyeket nemzeti bíróság vagy közigazgatási szerv ezen irányelv értelmében tisztességtelennek talál. Az irányelv értelmében különösen azok a feltételek minősülnek tisztességtelennek, amelyek jelentősen aránytalan pénzügyi feltételeket határoznak meg egy hitel törlesztésére, és egyértelműen hátrányosak a fogyasztó számára.

 

A Bizottság csak abban az esetben avatkozhat be, ha elegendő konkrét bizonyítékot tárnak elé arra vonatkozóan, hogy a jogszabályok végrehajtása strukturális hiányosságokat mutat fel, vagy a nemzeti végrehajtó hatóságok rosszul hajtják végre a vonatkozó uniós jogszabályokat: jelenleg azonban a Bizottságnak nincsen tudomása ilyen bizonyítékról.  

 

Európai Parlament - Petíciós Bizottság - Közlemény a képpviselők részére – 2011.09.30.

Tárgy: M. J. magyar állampolgár által benyújtott 1612/2010. számú petíció a devizahitelekről.

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/peti/communication/2011/473746/PETI_CM(2011)473746_HU.pdf

 

Köszönet Jakus Mariannak !!