Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.12.03

a Gazdasági bizottság fogja tárgyalni - dec.5.-én

 

hat-jav---targyal--kep.png

 

OGY határozat TERVEZET

az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről

 

 

Az Országgyűlés:

 

- a korábbi devizahitelek terheitől a mai napig szenvedő mintegy 900.000 adós helyzetének súlyosságára tekintettel;

 

- felismerve, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizahitelesek megsegítését célzó kormányzati intézkedések rendre kudarcot vallottak, így azok valódi segítséget nem jelentettek, hiszen évente 10.000 ember otthona kerül végrehajtás alá;

 

 - figyelemmel arra, hogy a devizahitelesek terheit fokozó forintgyengítés pénzügyi hasznát a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) fölözte le, amiből a károsultakon segíteni nem hajlandó,

 

 

a következő határozatot hozza:

 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára sem a 2010-ben, sem a 2014-ben hivatalba lépett Kormány valódi segítséget nem nyújtott. Az eddig bevezetett intézkedések csak a tehetősebbeknek jelentettek érdemi segítséget, a súlyos anyagi nehézségekkel küzdő adósok helyzetét nem voltak képesek kezelni.

 

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy egyes kormányzati intézkedések az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára további jelentős terhet jelentettek, különös tekintettel a forint tudatos gyengítését célzó gazdaságpolitikára.

 

3. Az 1-2. pontokra tekintettel az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2017. december 31-ig tegye meg az alábbi intézkedéseket az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok megsegítésére:

 

a) nyújtson be törvényjavaslatot , amely az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján forintosított devizakölcsönök újraszámolásáról és a devizakölcsön szerződések módosításáról akként, hogy a forintra váltás, az elszámolás és az árfolyamkülönbözet adósok részére történő megtérítése a MNB által 2010 április hónapjára vonatkozóan közzétett átlagos árfolyamokon kerüljön sor;

 

b) nyújtson be törvényjavaslatot, amely a lakáscélú devizahitel-tartozásból eredő lakóingatlan végrehajtás lezárultával – a lakóingatlan végrehajtásából származó összegnek a követelés összegét el nem érő esetében is – a kötelmet megszünteti;

 

c) a MNB felett tulajdonosi jogokat gyakorló tagján keresztül gondoskodjon az MNB-nél 2013 óta keletkezett eredmény teljes összegének osztalék formájában való kivételére, hogy azt a devizahiteles károsultak megsegítésére is fordítsa;

 

 d) az a-c) pontokban foglalt intézkedések végrehajtásáig gondoskodjon a lakóingatlanokkal  szembeni végrehajtások felfüggesztéséről (moratórium).

 

 

A teljes határozati javaslat és az indoklás:

http://www.parlament.hu/irom40/18383/18383.pdf

 

 

A teljes határozati javaslatot december 5.-én tárgyalja a Gazdasági Bizottság

 

 

 

A Gazdasági bizottság

az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)   

2017. december 5-én (kedd) 9.00 órakor 

ülést tart. 

 

 

8.  

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat (H/18383. szám)

(Dr. Szakács LászlóDr. Tóth BertalanMesterházy Attila (MSZP) képviselők önálló indítványa)

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

 

 

 

gazd-biz-tagok---fotok---kep.png

http://www.parlament.hu/web/gazdasagi-bizottsag/bizottsagi-arckepcsarnok

 

 

 

Korábbi elemzésünk:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/velemenyunk--allaspontunk/devizahiteles-hatarozati-javaslat---mszp.html