Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.09.17

A Bizottság üléséről ismét kitiltva

 

 

torv-alk-biz---kep-14.09.17..png

 

 

bizottsag-uleserol-ismet-kitiltva-2014.09.17..png

 

 

válasz:

 

 

 Tisztelt Ágostházy Szabolcs titkár úr!

 

 

 

Köszönöm  a gyors válaszát, melyet sajnos nem tudok elfogadni.

 

A 2014 évi XXXVI. törvény szerint a bizottsági ülések nyilvánosak, azokon hallgatóság részt vehet. A résztvevők számát a bizottság elnöke határozza meg. Értelmezésem szerint ez a létszám nem lehet nulla. Ha azt akarta volna a jogalkotó, hogy ne lehessen jelen hallgatóság, akkor ezt a szándékát fogalmazta volna meg és nem azt, hogy "a kijelölt helyen foglalhat helyet".

 

Kérem változtassa meg jogtalan elutasító döntését.

 

 

Kérem tájékoztasson, hogy a szeptember 22.-i ülésre milyen szakértőket hívott meg az elnök úr illetve a képviselőcsoportok hívtak-e szakértőket?

 

  

Üdvözlettel:

 

 

Szabó József

Hiteles Mozgalom ügyvezető

Arany Liliom Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről

22. Az országgyűlési bizottsági ülés nyilvánossága

58. § (1) Az országgyűlési bizottságok ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen a hallgatóság az országgyűlési bizottság elnöke által megjelölt létszámban, az általa kijelölt helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. Az ülés rendjének megzavarása esetén az országgyűlési bizottság elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről kiutasíthatja. A nyilvánosság - ha azt az országgyűlési bizottság tevékenységével kapcsolatos megnövekedett érdeklődés indokolja - az 59. §-ban meghatározottak szerint is biztosítható. Ha minősített adat, személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében szükséges, az országgyűlési bizottság zárt ülést tart.

(2) Zárt ülés tartását az előterjesztő vagy bármely bizottsági tag kérelmezheti, arról az országgyűlési bizottság határoz. Egy vagy több napirendi pont tárgyalása céljából zárt üléssé nyilvánítható a nyilvános ülés egy része is. Nem rendelhető el az országgyűlési bizottság zárt ülése, ha a javaslattevő nem nevezi meg konkrétan azt az (1) bekezdés szerinti adatkört, amelybe tartozó adat vagy titok védelme indokolja a zárt ülés elrendelését.

(3)124 A zárt ülésen a köztársasági elnök, a házelnök, a háznagy, az országgyűlési bizottság tagjai, továbbá az országgyűlési bizottság elnöke által az adott napirendi ponthoz meghívott személyek, valamint - ha a 29. § (3) bekezdése alapján tanácskozási joga van - a szószóló vehetnek részt. Az országgyűlési bizottság más - nem bizottsági tag - képviselő jelenlétéhez is hozzájárulhat. Ha az országgyűlési bizottság másként nem dönt, a zárt ülésen az Országgyűlés Hivatalának oda beosztott munkatársai és a jegyzőkönyvvezetők részt vehetnek.

(4)

125

 

(5) Az országgyűlési bizottságok nyilvános ülésének jegyzőkönyveit az Országgyűlés honlapján közzé kell tenni.

 

 

15. Az Országgyűlés és országgyűlési bizottság ülésén részt vevő más személyek

 

40. § (1)83 Az előterjesztő, a köztársasági elnök, a házelnök, az Európai Parlament magyarországi képviselője, az alapvető jogok biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és a központi költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat vitája során a Költségvetési Tanács elnöke, az adott országgyűlési bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport vezetője, külön törvényben erre feljogosított személyek, valamint - ha a tárgyalt napirendi pont feladatkörét érinti - a Kormány tagja a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást kap az ülésre.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen, illetve a napirendi pont tárgyalásán. Az ülésen a meghívottat a helyettesítésére jogosult személy is képviselheti. Az ülésen az országgyűlési bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező képviselőcsoport vezetőjét - egy alkalomra szóló vagy visszavonásig érvényes megbízással - a képviselőcsoport egy tagja is képviselheti. Az országgyűlési bizottság ülésén a Kormány döntésre felhatalmazott képviselője vesz részt.

(3)84 A bizottsági ülésen az előterjesztő és a tárgyalt napirendi ponthoz módosító javaslatot benyújtó képviselő tanácskozási joggal vehet részt. Más képviselő számára az országgyűlési bizottság hozzászólási jogot adhat.

(4) Az országgyűlési bizottság elnöke az országgyűlési bizottság ülésére szakértőt hívhat meg, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt. Szakértő meghívására - a szakértő személyének megjelölésével vagy anélkül - az országgyűlési bizottság tagjai is tehetnek javaslatot, amelyről az országgyűlési bizottság dönt.

(5) Képviselőcsoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen lehet, ha az országgyűlési bizottság erre engedélyt ad, felszólalhat.

 

 

 

 

előzmény:

 

https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/a-parlament-ben/jelentkeztunk-a-parlamenti-bizottsag-ulesere.html